Zachodniopomorskie

 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Adam Gajos

  Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczyusługi zzakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn iurządzeńtrwale z gruntem związanych, dla potrzeb osób prywatnych,banków oraz jednostekadministracji publicznej. Właścicielem kancelarii jest AdamGajos, będący członkiemKoszalińskiegoStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,posiadający uprawnienia państwowe wzakresie wyceny nieruchomościnr 4610 oraz ubezpieczeniecywilne odwykonywanej działalności na kwotę 25 000 euro. Usługi wycen nieruchomości świadczone sązgodnie zobowiązującym prawem oraz standardami zawodowymi opracowanymiprzezPolską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,kierujac się przy tymzasadami etyki zawodowej. Podstawowym celem działalności kancelarii jestzdobywanieinformacji…
  Pl. Wolności 1 Białogard
 • Jarosław Szymczak

  - wyceny nieruchomości dla celów kredytowych- określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczegowłasnościowego   prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomośćlokalową- określania wartości dla odszkodowań przy wywłaszczaniunieruchomości- wyceny nieruchomości lokalowych- wyceny lokali użytkowych- wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli- wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych- wyceny nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych- wyceny nieruchomości zabytkowych i sanatoryjnych- wyceny gruntów- wyceny nieruchomości jako środków trwałych dla amortyzacji- wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością- sporządzania analiz…
  Ul. Piastowska 72 Kołobrzeg
 • Kataster Biuro wyceny nieruchomości Sitarek

  Witamy na wyceny-sitarek.plJesteśmy firmą z 28 letnim doświadczeniem w dziedziniewyceny nieruchomości,oraz nadzoru budowlanego.Właścicielem biura wyceny nieruchomości jest Ryszard Sitarek-rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami zawodowymi nr 538 nadanymiprzez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.Uprawnienia budowlane 89/Sz/73 o specjalności architektonicznej ikonstrukcyjno - inżynieryjnej (członek ZachodniopomorskiejOkręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.)
  Bystrzycka 1 Stargard Szczeciński
 • Rzeczoznawstwo Samochodowe NOWAK

  Analiza i weryfikacja kosztu naprawy pojazdu lub maszyny,Kosztorysowanie napraw pojazdów maszyn i urządzeń dla potrzebinstytucji finansowych,Identyfikacja pojazdów samochodowych, motocykli, maszyn iurządzeń,Weryfikacja cech identyfikacyjnych znajdujących się napojeździe lub maszynie,Określenia stanu technicznego pojazdu lub maszyny – pomiarpowłoki lakierowej,Ustalenia parametrów technicznych pojazdu,Weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia naprawblacharsko-lakierniczych i ich zgodności z technologią producenta,Przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku drogowego zsporządzeniem rysunku skalowanego ,Przeprowadzenie oględzin pojazdów wraz z analizą przyczynpowstania uszkodzeń,Rekonstrukcja wypadku drogowegoOkreślenia norm zużycia paliwa,Doradztwa technicznego,© 2008…
  ul. Willowa 14/1 Szczecin
 • Zygmunt Gawroniak

  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTAPodstawową działalnością naszej firmy jest wycena nieruchomościoraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Specjalizujemysię w określaniu wartości rynkowej nieruchomości dla potrzebbankowych i sprzedaży.Jedną z usług jest również sporządzanie pełnej dokumentacjipotrzebnej do zniesienia współwłasności nieruchomości, budynkowych,t.j. ustanowienia odrębnych przedmiotów własności, czyli lokali,czyli projektów wyodrębnień, dokumentacji do uzyskania zaświadczeńo samodzielności lokali oraz arkuszy danych ewidencyjnych budynkówi lokali.Przy realizacji wycen i projektów wyodrębnień działamy na podstawieaktualnie obowiązujących przepisów prawa…
  nr 508 Goleniów
 • Rzeczoznawstwo techniki samochodowej i ruchu drogowego

  Witamy na stronie internetowej firmy Rzeczoznawstwo TechnikiSamochodowej i Ruchu Drogowego w Białogardzie. Zapraszamy dozapoznania się z naszą ofertą. Wykonujemy ekspertyzy w zakresie:- techniki motoryzacyjnej- szczegółowej wyceny samochodu - wartości pojazduz wykorzystaniem programu:  Eurotax, Info - Ekspert- wyceny maszyn i urządzeń- ustalenia zakresu uszkodzeń pojazdu- ustalenia kosztów naprawy pojazdu z wykorzystaniem programu:Eurotac, Audatex- ustalenia stanu technicznego pojazdu- symulacji ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych odtwarzającerzeczywisty  przebieg zdarzenia obiektu w kolizji lub wypadku-…
  ul. Bolesława Śmiałego 54 Białogard
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Consulting-Jaworski Zdzisław Jaworski

  Remart - usługi remontowe | Wiekowo, Sianów, Koszalin Posiadamy certyfikatAutoryzowanej Firmy Wykonawczej grupy ATLAS - kliknijPosiadamy Autoryzację KORZILIUS - kliknij Jesteśmy członkiem Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy - kliknij Treśc wiadomościImię, nazwisko lub nick Adres e-mail Dane kontaktowe: Krzysztof GrzybakWiekowo 6A 5 76-150 Darłowo woj. zachodniopomorskie REGON: 320551844 NIP: 669-180-89-88Email:Kontakt telefoniczny: tel. kom. 609 421 014 - Krzysztof Grzybak 0-94-318-55-44 (9.00-18.00) Podaj punkt początkowy: Wyznacz trasę dojazdu do:Jadę samochodem Idę pieszo
  Halicka 1 Kołobrzeg
 • Rzeczoznawca Aneta Anna Maśnik

  Uprawniony rzeczoznawca, biegły sądowy ds. wyceny majątku ruchomego, maszyn, urządzeń i megaukładów technicznych zaprasza do współpracy.  Jeżeli potrzebujecie Państwo szybko wykonanej, rzetelnej i profesjonalnej wyceny środka technicznego z dowolnej branży - proszę o kontakt. Zajmuję się szacowaniem wartości od wyposażenia mieszkań poprzez maszyny budowlane, rolnicze, drogowe sprzęt komputerowy oraz aparaturę medyczną aż po złożone linie technologiczne.   Zapraszam serdecznie do współpracy!
  wycenaruchomosci24.pl Stargard Szczeciński
 • Wycena nieruchomości Marek Banasik

  WitamNazywam się Marek Banasik i jestem właścicielem firmy WycenaNieruchomości Marek Banasik. Posiadam uprawnienia zawodowe wzakresie szacowania nieruchomości nr.5182 wydane przez MinistraInfrastruktury w 2011 roku.Obszar mojego działania to głównie Szczecin i województwozachodniopomorskie. Na potrzeby klienta realizuję także zlecenia naterenie całego kraju.Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.Jestem członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia RzeczoznawcówMajątkowych. Systematycznie podnoszę kwalifikacje poprzezuczestnictwo w szkoleniach i kursach zawodowych.Jestem Sygnatariuszem Szczecińskiej Bazy Danych RynkuNieruchomości.Zapraszam do współpracy gwarantując pełny…
  Al. Rejtana Tadeusza 1 Szczecin
 • BRH Józef Madera

  Świadczę usługi zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.Zakres oferty:wycena wartości rynkowej pojazdów w systemie Info-Ekspertwycena wartości rynkowej maszyn i urządzeńsporządzanie kosztorysów napraw pojazdów w systemie Audatexrekonstrukcja wypadków i kolizji drogowychdoradztwo w zakresie likwidacji szkód powstałych w ramachubezpieczeń OC i ACustalanie danych identyfikacyjnych pojazdów na potrzebyWydziałów Komunikacjiwydawanie opinii dla pojazdów zabytkowych i SAMwydawanie opinii i ekspertyz z zakresu techniki samochodowej iruchu drogowego na potrzeby Sądów, Policji, Prokuratury, osóbfizycznych i firm…
  ul. Daszyńskiego 34 Szczecin
 • 70-028 Szczecin

  W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełen zakres usługprojektowych, usług związanych z obsługą inwestycji oraz wycenąmajątku i nieruchomości. Prace projektowe w zakresie: architekturykonstrukcji (w tym ekspertyzy techniczne) instalacji sanitarnych (wtym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) instalacjielektrycznych specjalistycznych instalacji niskoprądowych(okablowanie strukturalne, instalacje alarmu i monitoringu,zabezpieczenia ppoż., itp) sporządzanie raportów z zakresu ochronyśrodowiska Usługi kosztorysowania i opracowań ekonomicznych:kosztorysy inwestorskie przedmiary robót studia wykonalnościObsługa inwestycji podczas realizacji: nadzór autorski wykonywanyprzez zespół projektowy nadzór inwestorski sprawowany…
  ul. Chmielewskiego 22 Szczecin
 • Estit Marcin Bas Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości

  Firma ESTIT świadczy profesjonale usługi z zakresu obsługirynku nieruchomości na terenie województwa zachodniopomorskiego od2003 r.Posiadamy niezbędne ubezpieczenie od odpowiedzialnościcywilnej. Ustawicznie uczestniczymy w szkoleniach podnoszącychkwalifikacje zawodowe. Należymy do Polskiego Stowarzyszenia RzeczoznawcówMajątkowych O/T Szczecin www.psrwn.szczecin.pl.Uczestniczymy w tworzeniu Szczecińskiej Bazy Danych o RynkuNieruchomości www.sbdrn.pl.Doradztwo dotyczące tematyki nieruchomości,wycena nieruchomości oraz pośrednictwo w obrocienieruchomościami to główne obszary naszej działalności.Wyceniamy nieruchomości.Pomagamy w poszukiwaniu nieruchomości.Zawsze starannie wybieramy najlepsze nieruchomości na rynku.Weryfikujemy wartości i dokładnie badamy stan prawny.Wskazujemy…
  Kościuszki 4 Resko
 • Likner Wycena nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Lener B

  OfertaWYKONUJEMY WYCENY:gruntów nie zabudowanych i zabudowanychgruntów rolnychbudynków mieszkalnych i gospodarczychlokali mieszkalnych i użytkowych w tym spółdzielczegowłasnościowego prawa do lokalumateriałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórkimienia zabużańskiegoczęści przedsiębiorstw.DLA POTRZEB:sprzedaży, kupna, zamianykredytów bankowychamortyzacji środków trwałychokreślenia opłacalności inwestycjispadkowych i skarbowo - podatkowychokreślenia wysokości czynszuokreślenia opłat adiacenckichokreślenia renty planistycznejdla potrzeb syndyków i komornikówdla potrzeb sądowych – jestem biegłym sądowym w zakresie wycenynieruchomościpostępowania prywatyzacyjnego, itp.
  ul. Unisławy 13 Szczecin
 • Graczyk Zofia Wedo Wycena nieruchomości, rzeczoznawca

  Obsługa rynku nieruchomości w zakresie: szacowania wartościwszelkiego rodzaju nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oprzeznaczeniu:- mieszkalnym,- usługowym (obiekty handlowe, biurowe, hotele, stacje paliw),- przemysłowym,- wycena ograniczonych praw rzeczowych (służebności).Opracowania mogą być wykorzystywane w celu:- zakupu i sprzedaży nieruchomości,- zamiany nieruchomości,- wniesienia aportu,- zniesienia współwłasności lub podziału majątku,- zabezpieczenia kredytów bankowych,- ustalenia wysokości podatków od spadków i darowizn,- ustalenia wysokości opłat cywilno-prawnych,- ustanowienia służebności i wysokości opłat z tytułu bezumownegokorzystaniaz nieruchomości,- opłat adiacenckich,-…
  Nowowiejska 1 Bezrzecze
 • mgr inż. Wojciech Popiak

  Ustalanie lub weryfikacja danych technicznych i identyfikacyjnychniezbędnych dla potrzeb ewidencji pojazdów (zapisówwdowodach rejestracyjnych, książkach pojazdów, kartotekach pojazdówi innych),wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń (przy użyciuspecjalistycznych programów komputerowych), w tym samochodów,przyczep, naczep, ciągników rolniczych i motocykli oceny stanutechnicznego pojazdów, maszyn i urządzeń łącznie z pełnąidentyfikacją i dokumentacją fotograficznąustalanie zakresuuszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach drogowych, kwalifikacjauszkodzeń powypadkowych w celu określenia technologii ich usunięciatj. metodą wymiany elementu bądź jego naprawy,wyceny szkódkomunikacyjnych, w tym…
  ul. Obłoków 13 Darszyce
 • Nieruchomości ANDRZEJEWSCY S.C

  Świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz maszyn iurządzeń trwale związanych z gruntem dla następujących celów:zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcyaktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystegoustalenie opłaty adiacenckiej i planistycznejustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomościzniesienie współwłasnościpodział majątkupostępowanie spadkowepostępowanie podatkoweustalenie ceny sprzedaży lub zakupuustalenie wartości początkowej środka trwałegownoszenie wkładów niepieniężnych (aportu)określenie poniesionych nakładówinne, wynikające z przepisów prawa
  Nadbystrzycka 58 Stargard Szczeciński
 • Tergo Wycena Nieruchomości

  Nasza firma świadczy usługi w zakresieWYCENY:Nieruchomości gruntowych : budowlanych, inwestycyjnych,rekreacyjnych, rolnychNieruchomości lokalowych : lokali mieszkalnych, lokaliużytkowychBudynków lub nieruchomości zabudowanych : domówmieszkalnych, budynków gospodarczychNieruchomości komercyjnych : biurowych, handlowych,usługowych, hotelowych, magazynowychPrzemysłowychOgraniczonych praw rzeczowych : spółdzielczychwłasnościowych praw do lokali, służebnościPrzedsiębiorstwI innychDLA CELÓW :Zabezpieczenia kredytu bankowegoUstalenia ceny kupna – sprzedażyAktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystegoPodziału majątkuPostępowania sądowegoUstalenie podatku od spadków i darowiznOkreślenie opłaty adiacenckiej i planistycznejObliczenia odszkodowania za szkodyKsięgowychIndywidualnych potrzeb inwestoraI innychUSŁUGI DODATKOWE:Analiza rynku…
  ul. Mazurska 11/6 Szczecin
 • CENTRUM NIERUCHOMOŚCI POLONIA ANDRZEJ SOBCZAK

  Wycena nieruchomości jest głównym przedmiotem naszej działalności.Obiektem wyceny może być: mieszkanie, dom, dom w budowie, działkabudowlana, działka rekreacyjna, lokal użytkowy, grunty rolne orazprzedsiębiorstwa.Staramy się robić nasze wyceny sprawnie, a przede wszystkimrzetelnie. Jesteśmy członkiem ZachodniopomorskiegoStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Rzeczoznawca majątkowy Świadczymy kompleksowe i profesjonalneusługi zarówno w zakresie wyceny mienia jak i obsługi prawnejzwiązanej z obrotem nieruchomości. Swoje usługi świadczymy na rzeczklientów indywidualnych, przedsiębiorstw, banków, urzędówadministracji państwowej i…
  ul. Monte Cassino 24 Szczecin
 • Kontakt do wyceny nieruchomości |

  Obszar działalności – Świnoujście, Międzyzdroje, częściowo gminaWolin.1. Wycena nieruchomości, użytkowania wieczystego orazograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności,własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa dodomu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej ), maszyn trwalezwiązanych z gruntem, oraz zobowiązań związanych znieruchomościami. Oferta wyceny obejmuje wszystkie rodzajenieruchomości i każdy cel wyceny.2. Szeroko pojęte doradztwo w dziedzinie nieruchomości.Z każdym problemem w obrębie nieruchomości można zwrócić się poporadę, zaczynając od zwykłego napisania podania czy odwołania.CENNIK: Ze względu na…
  ul. Wyspowa 4 Świnoujście
 • mgr inż. Wiesław Małkowski

        Podstawą prawną funkcjonowania firmyRzeczoznawstwo Samochodowe Wiesław Małkowskijest wpis do ewidencji działalności gospodarczej z 1996 r. Firmaświadczy usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego atakże rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych.Posiada umowę o stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej iRuchu Drogowego w Warszawie (poz. XXIII na liściejednostek Stowarzyszenia). W ramach tejże umowy firma posługujesię znakiem towarowym Stowarzyszenia, zaś Stowarzyszeniesprawuje nadzór merytoryczny nad sporządzanymi opiniami iocenami technicznymi.
  ul. Harnasiów 16 Szczecin
 • Akademia Bezp Ruchu Drog Rzeczoznawcy s.c. Ogólnopol Centrum Pomocy Po Wypad i Kolizjach Drog Windicar s.c. A Kuzio J Pok

  W tym dziale prezentujemy :przykładowe eksperymenty wykonane przez Akademię BezpieczeństwaRuchu Drogowego w Szczecinieprzykładowe symulacje wypadków drogowych wykonane w programiePC-CRASHprezentacje wideo promujące bezpieczną jazdę.
  ul. Mieszka I 82 Szczecin
 • Kancelaria Jaworski

  Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego to dynamicznie rozwijająca sięfirma działająca w branży nieruchomości oraz odnawialnych źródełenergii. Firma została założona przez Dominika Jaworskiego iobecnie świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi związanej zwyceną nieruchomości, pośrednictwem w kupnie i sprzedażynieruchomości oraz zarządzaniem projektami dotyczącymi odnawialnychźródeł energii z ukierunkowaniem na energię pochodzącą z wiatru.Dominik Jaworski właściciel firmy, rzeczoznawca majątkowy orazpośrednik w obrocie nieruchomościami, wykształcenie orazdoświadczenie zdobył na kilku płaszczyznach w kraju jak równieżpoza jego granicami. W…
  ul. Mickiewicza 32/8 Barlinek
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego OPERAT mgr inż. Beata Ziembicka

  www.operat.co NASZE MOTTO: "KUPUJ MĄDRZE, BUDUJ ENERGOOSZCZĘDNIE". NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ SĄ: - WYCENA NIERUCHOMOŚCI (MIESZKAŃ,DOMÓW,DZIAŁEK BUDOWLANYCH, OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH) - TERMOWIZJA BUDOWLANA ( ,PRZED REMONTEM, PO REMONCIE, PRZED KUPNEM NIERUCHOMOŚCI ) - TERMOWIZJA INSTALACYJNA (AWARIE INSTALACJI WOD.-KAN., GRZEWCZYCH W TYM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO) - CERTYFIKATY ENERGETYCZNE, - ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ - DORADZTWO INWESTYCYJNE - DORADZTWO TECHNICZNE (PRZED KUPNEM NIERUCHOMOŚCI LUB BUDOWĄ), - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI ( NIEZALEŻNY EKSPERT PRZYGOTOWUJĄCY TRANSAKCJE). OFERUJEMY BEZINWAZYJNE…
  Kirasjerów 3 Szczecin
 • Marta Michalczyszyn Wycena nieruchomości Chojna,Gryfino,Szczecin,Dębno,Myślibórz

  Wycena nieruchomości Chojna, Gryfino, Szczecin Dębno, Myślibórz, dla potrzeb bankowych i indywidualnych: mieszkaniowych, gruntowych,użytkowych, przemysłowych. Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami. świadectwa charakterystyki energetycznej. Doradztwo prawne w zakresie nieruchomości.
  Wieżowa 9C/3 Chojna
 • Marek Ostrowski - rzeczoznawca majątkowy  -

  O FIRMIE FirmaWIP Wycena i Projektowanie Nieruchomościs.c.działa od 1995 roku. Prowadzona jest przez:Magdalenę Jacobson-Ostrowską - architekta,uprawnienia projektowe branży architektonicznejbez ograniczeń nr 94/Sz/94oraz:Marka Ostrowskiego - rzeczoznawcę majątkowego,uprawnienia zawodowe nr 1337,zarządcę nieruchomości - licencja zawodowa nr 2882oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami -licencja zawodowa nr 8819Wramach naszej działalności zajmujemy sięszeroko pojętą obsługą projektową inwestycji budowlanych,a także wykonywaniem operatów szacunkowychwyceny nieruchomości.
  Leopolda Okulickiego 29 Szczecin
 • zakład wycen nieruchomości

  Zakład Wycen Nieruchomości ZACEN z siedzibą w Koszaliniefunkcjonuje na rynku od 1990 roku. Zajmujemy się wykonawstwemwszelkich prac związanych z rzeczoznawstwem majątkowym.Z firmą od samego początku związani są:BożenaKamczycka - inż. budownictwa lądowego,rzeczoznawca majątkowy,uprawnienia budowlane nr UAN/N/7210/607/87,uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr300.FeliksJełowicki - mgr inż. ekonomiki rolnictwa,rzeczoznawca majątkowy,uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr585.Gwarantujemy wysoki standard usług i krótkieterminy.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod nr3231.NIP: 669-001-54-87, REGON: 330012074
  ul. Kalinowa 41/275 Koszalin
 • Biuro Wyceny - Rzeczoznawca Aneta Anna Maśnik

  Wycena techniczna może być sporządzana dla celów ubezpieczeniowych, kredytowych, likwidacyjnych, bilansowych, podatkowych, ustalenia wartości sprzedaży, pozyskania dotacji z ARiMR, Urzędów Pracy i innych, zgodnie z indywidualną potrzebą Zleceniodawcy.   Raport końcowy z wyceny wartości lub opinia o wartości zostaną sporządzone zgodnie z wymogami Nowego Standardu BOMIS-u autorstwa dr inż. Tadeusza Klimka EUR ING. 
  Kochanowskiego 13 Stargard Szczeciński
 • Rzeczoznawca Aneta Anna Maśnik

  Uprawniony rzeczoznawca oraz biegły sądowy specjalizujący się w wycenie majątku ruchomego, wyposażenia, maszyn, urządzeń i megaukładów technicznych szybko i solidnie wykona oszacowanie wartości różnego rodzaju ruchomości. Gwarantowany wysoki poziom profesjonalizmu, szybki dojazd do miejsca oględzin przedmiotu wyceny na terenie województwa zachodniopomorskiego i całego kraju oraz konkurencyjne ceny.Serdecznie zapraszam do współpracy.
  Tysiąclecia Stargard Szczeciński