Warmińsko-mazurskie

 • Krzysztof Jórzak

  Oferujemy do sprzedaży półwysep zabudowany siedliskiem wiejskim najeziorze Gawlik o powierzchni 10,70 ha. Nieruchomość położona jestna skraju miejscowości Grądzkie, w gminie Wydminy, powiat giżycki wwojewództwie warmińsko - mazurskim.Niewiele jest miejsc w Polsce posiadających podobne walorykrajobrazowe, jak okolice jeziora Gawlik, położonego na południe odPuszczy Boreckiej. Jest to jezioro o typie sandaczowym, brzegi sąna przemian płaskie i pagórkowate, częściowo zadrzewione. Bardzodobry dostęp do z brzegów do jeziora, pozwala na korzystanie zkąpieli wodnych…
  ul. Rybacka 3 Pisz
 • Biuro Obrotu i Wyceny Nieruchomości Zofia Gryguć

  Zapewniamy: wysoką jakość realizowanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi      i standardami zawodowymi pełną bezstronność w procesie wyceny terminowość oraz profesjonalną i fachową obsługę przystępne i konkurencyjne ceny
  ul. Gębika 69/3 Olsztyn                woj. warmińsko-mazurskie Olsztyn
 • Prawomaniacy Sp. z o.o.

  Testy na rzeczoznawcę majątkowego.Prezentujemy największą w Polsce bazę testów on-line na uprawnieniarzeczoznawcy majątkowego. Przygotowaliśmy dla Ciebie pytaniatestowe z poprzednich egzaminów oraz dodatkowe pytania ułożonezgodnie z wymogami Komisji Kwalifikacyjnej. Wszystko to obsługujeinnowacyjna platforma. Odkryj nowe, interaktywne metodynauki!Wygoda i skuteczna nauka podczas rozwiązywania testów online.Przygotowany specjalnie dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowychsystem do rozwiązywania pytań testowych pozwala skutecznieprzygotować się do egzaminu państwowego. To Ty ustalasz kiedy i jakdługo chcesz się uczyć. Dajemy Ci…
  ul. Towarowa 1 Olsztyn
 • Mega-Consult Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof Kopański

  MEGA-CONSULT NIERUCHOMOŚCI oferuje bardzo atrakcyjną działkęinwestycyjną na sprzedaż położoną w Elblągu przy ul. Żuławskiej.Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegostanowi teren pod zabudowę przemysłową i usługową. Działka maprawie idealnie prostokątny kształt. Dojazd do działki drogąasaltową i niewielki fragment - drogą gruntową. Powierzchnia gruntu3100m2. Obecnie jest tu łąka. Teren idelanie nadaje się na firmą,hurtownię, przedstawicielstwo, blisko krajowej drogi ekspresowej nr7 (wjazd od strony ul. Żuławskiej lub Warszawskiej). Prąd nadziałce, zaś pozostałe media…
  Maja 45/15 Przezmark
 • Jusis Pracownia Projektowa Wycena nieruchomości, projekty budowlane

  FirmaPracownia projektowaJUSIS - Pracownia Projektowa - projekty indywidualne, architektura,konstrukcja, inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne.Jesteśmy pracownią architektoniczno-budowlaną z siedzibą w Giżycku,działającąw swej obecnej formie od 2006 rokuna terenie województwa warmińsko-mazurskiego.Dla naszych Klientów tworzymy indywidualne projekty domów, budynkówużyteczności publicznej, zabytkowych, biurowych,handlowo-usługowych, magazynowych oraz innych obiektów budowlanych,Nasz cel to poszukiwanie oryginalnych i zarazem funkcjonalnychrozwiązań projektowych, w ciekawy sposób łączących Państwaindywidualne wymaganiai potrzeby z najnowszymi trendami we współczesnej architekturze.   Nasze projekty to połączenie prostotyi czystości formy,…
  ul. Mickiewicza 43 Giżycko
 • Biuro Nieruchomości Paweł Buczko

  Ważniejsze szkolenia : 1. Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego 2. Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych 3. Wycena nieruchomości wywłaszczanych w celu realizacji inwestycji drogowych 4. Sporządzanie analiz i ekspertyz nie stanowiących operatu szacunkowego w zakresie gospodarki nieruchomościami
  ul. Mickiewicza 17 Ełk
 • JGValue Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy

  Doświadczenie zawodoweAbsolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztyniena WydzialeNauk Ekonomicznych, kierunek Zarządzanie Nieruchomościami, A.D.2004.Praca magisterska pod tytułem Wycena marki jako składnika środkówniematerialnych i prawnych. Studia podyplomowe z zakresuzarządzaniaprzestrzenią i środowiskiem. Ponad 5 letnie doświadczenie zawodowew zakresie szacowania nieruchomości na stanowisku asystentarzeczoznawcy majątkowego.Szkolenia i kursyProcedury warsztatowe wyceny nieruchomości w podejściuporównawczym -metoda porównywania parami - czerwiec 2010 r.Procedury warsztatowe wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym-metoda korygowania ceny średniej - wrzesień 2010 r.Szkody na…
  Ul. Panasa Henryka Olsztyn
 • Nieruchomości - wyceny, pośrednictwo Teresa Leszkiewicz

  Oferujemy do sprzedaży półwysep zabudowany siedliskiem wiejskim najeziorze Gawlik o powierzchni 10,70 ha. Nieruchomość położona jestna skraju miejscowości Grądzkie, w gminie Wydminy, powiat giżycki wwojewództwie warmińsko - mazurskim.Niewiele jest miejsc w Polsce posiadających podobne walorykrajobrazowe, jak okolice jeziora Gawlik, położonego na południe odPuszczy Boreckiej. Jest to jezioro o typie sandaczowym, brzegi sąna przemian płaskie i pagórkowate, częściowo zadrzewione. Bardzodobry dostęp do z brzegów do jeziora, pozwala na korzystanie zkąpieli wodnych…
  ul. Rybacka 3 Pisz
 • PIELA-NIERUCHOMOŚCI s.c.

  Oferuję swoje usługi w zakresie:wyceny nieruchomości leśnych wyceny nieruchomości rekreacyjnych wyceny nieruchomości komercyjnych wyceny nieruchomości rolnych wyceny nieruchomości mieszkaniowych wyceny nieruchomości przemysłowych analizy rynku nieruchomości Określanie wartości nieruchomości do celów:zabezpieczenia kredytów ustalenia ceny sprzedaży podziału majątku podatkowych określenia opłat za użytkowanie wieczystegruntu sądowych spadkowych dla amortyzacji środków trwałych
  ul. Mickiewicza 15 Ełk
 • AVA Nieruchomości Wycena , Budownictwo Dariusz Kilkowski

  AVA Nieruchomości - rok założenie 1994. Biuro oferuje usługi w zakresie wyceny nieruchomości, analizy rynku nieruchomości, które kierujemy do Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Przy wykonywaniu wycen działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe właściciela pogłębiane dodatkowymi szkoleniami i kursami jest gwarantem rzetelności i staranności wykonywanych wycen i opinii. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.
  Jagiellońska 57 D lok. 3 Olsztyn
 • Rzeczoznawca SITR

  Niezależny Inżynier KonsultantSIDiRBiegły Sądu Okręgowego z zakresu budownictwalądowegoRzeczoznawca Kosztorysowy SKBRzeczoznawca SITRAdres: ul. Pszenna 67, 10-832 OlsztynTelefon: 0-89 527 13 29FAX 0-89 527 13 29, 0-89 523 47 270-602 740 758E-mail: barski@moskit.uwm.edu.pl, barski@barski.com.pl
  ul. Pszenna 67 Olsztyn
 • Wycena Nieruchomości Maszyn i Urządzeń Paweł Moskwa

  Wycena nieruchomości, maszyn urządzeń i pojazdów w celu:- zabezpieczenie wierzytelności banków,- określenie wartości do ustalenia ceny sprzedaży lub zakupu,- amortyzacja środków trwałych,- na potrzeby sprawozdań finansowych,- wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu),- na potrzeby sądu,- na potrzeby innych ustaw i celów.Opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego.Wykonywanie inwentaryzacji budynków oraz określanie wysokościudziałów u nieruchomości wspólnej.Współpracując z przedstawicielami różnych zawodów wykonujemyanalizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji.Opracowania sporządzane są w postaci operatów szacunkowych,…
  Ul. Barlickiego Norberta 23 Ełk
 • Kader Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości Kosiorek

    O mnieProwadzę działalność gospodarczą pod nazwą KADER WycenaNieruchomości od 1994 roku świadcząc profesjonalne usługi zzakresu wyceny nieruchomości do wszystkich celówWyceny nieruchomości wykonuję osobiście jakorzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe nr 815nadane przez Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w 1994roku,  zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa polskiego oraz standardami zawodowymi PolskiejFederacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców  Majątkowych.Współpracuję z innymi specjalistami, związanymiz  rynkiem nieruchomości, zapewniającKlientom    kompleksową obsługę.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania ozamówieniach publicznych na podstawie art. 19 ustawyo …
  Ul. Krasickiego Ignacego 1 Olsztyn
 • Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak

  Oferujemy do sprzedaży półwysep zabudowany siedliskiem wiejskim najeziorze Gawlik o powierzchni 10,70 ha. Nieruchomość położona jestna skraju miejscowości Grądzkie, w gminie Wydminy, powiat giżycki wwojewództwie warmińsko - mazurskim.Niewiele jest miejsc w Polsce posiadających podobne walorykrajobrazowe, jak okolice jeziora Gawlik, położonego na południe odPuszczy Boreckiej. Jest to jezioro o typie sandaczowym, brzegi sąna przemian płaskie i pagórkowate, częściowo zadrzewione. Bardzodobry dostęp do z brzegów do jeziora, pozwala na korzystanie zkąpieli wodnych…
  ul. Rybacka 3 Pisz
 • JG Value Wycena Nieruchomości Joanna Gryguć-Kołodziejska

  Sporządzamy operaty szacunkowe dla potrzeb kredytowych, inwestycyjnych i odszkodowawczych w tym wyceny:- gruntów; - lokali; - budynków; - gospodarstw rolnych; - lasów; - przedsiębiorstw; - znaków towarowych;- służebności;- czynszu dzierżawy i najmu.Sporządzamy certyfikaty energetyczne. 
  Gębika 29 Olsztyn
 • Dex Lex Spółka Cywilna

  KOMU POMAGAMY ?DEX-LEX dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku iwynikłych w związku ze zdarzeniem, czyli równolegle z roszczenia ztytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconegodochodu, zmian zwyczajów żywieniowych, przekwalifikowaniazawodowego, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazduitp.Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, aleDEX-LEX zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC,w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadkiprzy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkódrzeczowych.DEX-LEX Kancelaria Odszkodowawcza pomaga…
  Piłsudskiego 75 Olsztyn