świętokrzyskie

 • $(#slider).nivoSlider() Włoszczowa

  Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartościnieruchomości w formie operatu szacunkowego– dokonuje wyceny nieruchomości.Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla któregozostał sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jegosporządzenia,chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmianyczynników.Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcówmajątkowych,w szczególności:Ustawy o gospodarce nieruchomościamiRozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wycenynieruchomości i sporządzania operatu szacunkowegoPowszechnymi Krajowymi Zasadami Wycen
  ul. Ogrodowa 4 Włoszczowa
 • Venko

  W dziale „doradczym” realizujemy między innymi: Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów dla insytucji publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych występując w charakterze pełnomocnika do spraw zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów dla firm prywatnych, Wykonanie obowiązków Inwestora Zastępczego – od doradztwa przy wyborze pomysłu inwestycji budowlanej aż po oddanie kluczy do gotowego obiektu, Nadzór nad pracami projektowymi i wykonawczymi a także nad prawidłowością techniczną, terminowością oraz zaawansowaniem finansowym prowadzonych robót,…
  Kielce Domaszowice 236A Międzyrzec Podlaski
 • PA FORMAT

  Poprzez dzialania przedprojektowe pomagamy określić potencjałdziałki w kontekście planowanej inwestycji, biorąc pod uwagęprzyszłe koszty i możliwe zyski.Pomagamy w zaptymalizowaniu funkcji, programu i doborze technologiiwykonania obiektu. Przeprowadzamy analizy możliwości realizacjiinwestycji ze względu na ograniczenia prawne, funkcjonalne iprzestrzenne. Realizujemy kompleksowo dokumentacje projektowe wraz z wszelkimiwymaganymi prawem budowlanym opiniami, uzgodnieniami, zgodami,których celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, realizacja robótbudowlanych lub przeprowadzenie przetargu.Wykonujemy szereg rozmaitych opracowań dodatkowych, które mogą byćpomocne w sprzedaży lub najmie…
  Leonarda 9 Kielce
 • Madauto Sławomir Madej. Rzeczoznawca samochodowy.

  Madauto oferuje specjalistyczne usługi w zakresie rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urządzeń dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw na terenie województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych, w szczególności w rejonie miast: Lipsko, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Starachowice, Skarżysko Kamienna, Staszów. Firma zajmuje się opiniowaniem stanu technicznego pojazdów, sporządzaniem kosztorysów napraw powypadkowych i wycen samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i drogowych oraz ciągników i sprzętu rolniczego w celu przedłożenia w urzędzie celnym, wydziale…
  Boernera 10 Ostrowiec Świętokrzyski
 • Biuro Wycen Majątkowych Mirosław Śliwa

  Oferta Sporządzamy wyceny nieruchomości: niezabudowanych i zabudowanych, mieszkaniowych (domy jedno i wielorodzinne, lokale mieszkalne), komercyjnych (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe, hotele, etc), przemysłowych (obiekty fabryczne, produkcyjno-magazynowe), rolnych i leśnych, zabytkowych, specjalnego przeznaczenia, pozostawionych poza obecnymi granicami RP (mienie zabużańskie) oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Cele wyceny Wyceny realizujemy dla potrzeb: zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, negocjacji kupna/sprzedaży, wniesienia aportu, przekształceń własnościowych, sprawozdań finansowo-księgowych, upadłościowych i egzekucyjnych, ustalania opłat wywołanych zmianą planu…
  ul. Domaszowska 158H Kielce Kielce
 • Rzeczoznawca Dariusz Kałwa

  Domena zarejestrowana Domenazarejestrowana
  Ul. Długa 4 Kielce
 • Zapytaj o ofertę

  1. Wycena nieruchomości gruntowych :·    działek gruntu,·    działek rolnych,·    działek leśnych,2. Wycena nieruchomości lokalowych :·    lokali mieszkalnych,·    lokali użytkowych (garażowych, usługowych,handlowych),3. Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych :·   budynków mieszkalnych jednorodzinnych,·   budynków : biurowych, handlowych, usługowych,magazynowych,·   kamienic,·   budynków użyteczności publicznej : szkół, sądów,·   stacji benzynowych,4. Wycena ograniczonych praw rzeczowych : ·  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalumieszkalnego, ·  służebności gruntowych,·   służebności przesyłu, 5. Mapy dla różnych potrzeb :·    mapy sytuacyjno-wysokościowe do celówprojektowych:       -w…
  ul. Leśna 124 Bodzechów
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

  BIULETYN Stowarzyszenia RzeczoznawcówMajątkowych Województwa Wielkopolskiego nr 1-2/2014 39-40]Informujemy, iż ukazał się kolejny numer BIULETYNU StowarzyszeniaRzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego nr 1-2/2013 39-40]. W Biuletynie ukazują się cykliczneartykuły, których autorami są przede wszystkim rzeczoznawcymajątkowi, ale również inne osoby związane z rynkiem nieruchomości.Okresowo wydawane są również numery specjalne BIULETYNU. W bieżącymnumerze kwartalnika zamieszczony został między innymi artykułautorstwa rzeczoznawcy majątkowego dr Radosława Trojanek(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), na temat  Dostępnościmieszkaniowej w wybranych miastach w Polsce…
  Grottgera Artura 1 Warszawa
 • Wojciech Kwietniewski

  Kancelaria WYCENA NIERUCHOMOŚCI - WOJCIECH KWIETNIEWSKI z siedzibąw Kielcach świadczy usługi w zakresie szacowania wartościnieruchomości, analizy rynku oraz doradztwa majątkowego dla osóbfizycznych, przedsiębiorstw, banków, samorządów i Skarbu Państwa.Właścicielem firmy jest Wojciech Kwietniewski - licencjonowanyrzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 4887nadane przez Ministra Infrastruktury, członek ŚwiętokrzyskiegoStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
  Ul. Księdza Ściegiennego 121/61 Kielce
 • Wycena nieruchomości My Home Kielce

  Wycena nieruchomości Kielce, Kraków,Warszawa. Rzeczoznawca majątkowy
  Sobieskiego 74 Kielce