śląskie

 • Optimal & Minimal Biuro usług pożarniczych Ochrona przeciwpożarowa, oddymianie

   Od kwietnia br. zostało uruchomione nowe biuro firmyCzęstochowa ul. Dekabrystów 41 VII piętro pok. Nr 16Od maja br. rozszerzyliśmy naszą ofertę o kompleksową obsługę zakładów i firm wzakresie bezpieczeństwa i higieny pracy założenia ochrony ppoż. do projektów budowlanych (konsultacje,doradztwo, opinie, uzgodnienia rzeczoznawców)przygotowanie obiektów do użytkowania (dostosowanieistniejących budynków do obowiązujących norm i przepisów prawnych,nadzór nad nowopowstającymi obiektami)wizualizacje obiektów dotyczące ewakuacji i sprzętu gaśniczego,oświetlenie ewakuacyjnespecjalistyczne opracowania analityczne (ekspertyzy, opinie,kosztorysy)szkolenia ogólne i specjalistyczne…
  Ul. Główna Częstochowa
 • Biuro Xpertbud

  Firmaistnieje odroku 1994 jakoBiuro Budowlane oprofiludziałalności dotyczącym:ProjektowaniaBudowlanego w zakresiewykonywaniaprojektówtechnicznych konstrukcyjnych budynków ibudowli.Atakże Nadzorówbudowlanych, Kierowania budowąorazrobotami budowlanymi.Obecnie działalność pod nazwą BiuroXpertbud została poszerzona,po uzyskaniu Uprawnień Rzeczoznawcy Budowlanego w2001roku,  o wykonywanie Ekspertyz TechnicznychBudowlanych.Wykonywane są także, na zlecenie Zarządcówobiektów budowlanych,okresowekontrole stanutechnicznego obiektów, zgodnie zwymogamiArt. 62 Ustawy Prawo Budowlane,w tym przglądy dwa razy do roku obiektówwielkokubaturowych, zgodniez wymogamiArt. 62 Ust. 1 pkt. 3Ustawy.
  ul. Juliusza Osterwy 3 Bielsko-Biała
 • Maja Bryja-Szewczyk

   Oferujemy usługi w zakresiewyceny:nieruchomości gruntowychniezabudowanych  o różnymprzeznaczeniu,nieruchomości zabudowanych o różnymsposobie użytkowania (mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowychitp.),nieruchomości gruntowych zabudowanych iniezabudowanych niezurbanizowanych (rolnych, leśnychitp.),nieruchomości jako środkówtrwałychnieruchomości lokalowych (mieszkalnych iużytkowych)dla celów:ustalenia ceny w procesie sprzedaży lubzakupu nieruchomościuzyskania kredytu pod zastawhipotecznypostępowańpodatkowychpostępowańspadkowychpodziałumajątkupostępowańubezpieczeniowychuzyskaniaodszkodowańzamianynieruchomościPoza tym wykonujemy również inwentaryzacjeobiektów budowlanych, zajmujemy się regulacją stanów prawnych orazpomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej wpostępowaniach  dotyczących darowizn ispadków.Obszar działalności to terytorium Polskim.in.:śląsk, małopolska,dolnośląskie, Mikołów, Tychy, Katowice, Gliwice, Łaziska Górne,Orzesze, Żory, Podlesie, Kraków, Rybnik, Wodzisław…
  Krakowska 11 Mikołów
 • Biuro Wycen "PRESTIŻ" S.C.

  Wybierz--Wybierz--Mieszkania - WSZYSTKIEMieszkania - sprzedażMieszkania - wynajemDomy - WSZYSTKIEDomy - sprzedażDomy - wynajemDziałki - WSZYSTKIEDziałki - sprzedażDziałki - wynajemLokale - WSZYSTKIELokale - sprzedażLokale - wynajemObiekty - WSZYSTKIEObiekty - sprzedażObiekty - wynajem
  Tysiąclecia 1/150 Katowice
 • Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego mgr inż. Kazimierz Sztwiertnia

  Profesjonalnawycena nieruchomości dla celów:kupna - sprzedażyspadkowychkredytowychubezpieczeniowychrachunkowościuwłaszczeniowychamortyzacjiodszkodowańzniesienia współwłasności.Regulacja stanów prawnych nieruchomości.Inwentaryzacja obiektów budowlanych.Wycena maszyn i urządzeń.
  ul. Orzechowa 14 Mikołów
 • Konowalczuk, Wyżgolik i Partnerzy

  Sigma Capital świadczy kompleksowe usługi rzeczoznawstwamajątkowego obejmujące wyceny: nieruchomości, przedsiębiorstw,udziałów kapitałowych, aktywów niematerialnych, maszyni urządzeń oraz innych ruchomości, a także doradztwoi konsulting gospodarczy w zakresie: analiz ekonomiczno -finansowych, analiz rynku, ocen efektywności inwestowania, audytów,w tym usług niezależnych konsultantów technicznych.„Nie pośredniczymy, nie zarządzamy - ale wszystko wyceniamy”Grunty, budynki, budowle, urządzenia przesyłowe, kopaliny, studnie,drzewa i inne rośliny, wszelkiego rodzaju maszynyi urządzenia (hutnicze, cementowni, rafinerii, zakładówchemicznych, spożywcze, górnicze, poligraficzne, stacje uzdatnianiawody i inne),…
  Magazynowa 21 Murcki
 • mgr. Piotr Czyż

  Szanowni Państwo!Witam serdecznie na stronie internetowej Biura Wyceny iObsługi Nieruchomości.Nazywam się Piotr Czyż i jako rzeczoznawcamajątkowy zajmuję się określaniem wartości nieruchomości orazwszelkich praw związanych z nieruchomością. Moja firma działa naterenie Górnego Śląska, głównie na obszarze powiatucieszyńskiego oraz powiatów sąsiednich. W swojej pracyzawodowej dzielę się posiadaną wiedzą i udostępniam informacje,które pomagają innym w podejmowaniu decyzji majątkowych. W każdymprzypadku staram się prezentować wysokie standardy pracy, tj.fachowość, rzetelność, chęć współpracy i nastawienie na…
  ul. Stroma 7 Wisła
 • Biuro Wycena Bolesław Głębowicz

  Usługi: Biuro „Wycena” oferuje usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych (mieszkalnych, komercyjnych, rolnych), oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Przedmiotem wyceny jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego oraz inne prawa do nieruchomości, w tym ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe (spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz domu jednorodzinnego; użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, hipoteki, dzierżawa, najem, użyczenie, renty i dożywocia, i inne).  Biuro…
  KATOWICE ul. Adama 8B Katowice
 • CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Rzeczoznawcy Majątkowi - CONSULTOR Sp. z o.o. - Wycena Nieruchomości, Wyceny, Konsulting[]
  Bartosza 1 Mikołów
 • kontakt - OLMAR-GP Nieruchomości

   1. Formaprawna:Osoba fizyczna prowadząca działalnośćgospodarczą2. Rokzałożenia:Kontynuacja działalności firmy OLMARNieruchomości Obrót Pośrednictwo Wycena Doradztwo założonej w1996 roku przez Mariana Olejniczaka (obecnie pracownika firmyOLMAR-GP Nieruchomości)3. Zasięgdziałania:Obszar Górnego Śląska z szczególnym uwzględnieniem terenów napółnoc od Katowic po Siewierz i od Bytomia po Dąbrowę Górniczą orazzachodnią część Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W przypadku ofertspoza tego obszaru współpracujemy przy realizacji zlecenia zlokalnymi biurami nieruchomości.4. Zakresdziałania:Agencja oferuje kompleksową obsługę w zakresie:1. Obrotu nieruchomościami2. Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (sprzedaż,…
  ul. Jana III Sobieskiego 240 Wojkowice
 • 2 Sipex Kancelaria rzeczoznawców majątkowych

  WarszawaBank Handlowy S.A.WarszawaKrajowa Grupa Doradztwa Majątkowego sp. z o.o.www.kgdm.plŚwierklanyOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.Oddział w ŚwierklanachBielsko - BiałaAgencja Rozwoju Regionalnego Regionalnego S.A.ElblągKancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego CumulusRoman Szwarchttp://deise.vq.pl/cumulus/cumulus@softel.gda.pltel: (055) 2356901 fax: (055) 2356901 tel. kom. 0 604982513Gorzów WielkopolskiRzeczoznawca Majątkowymgr inż. Krystyna BaranieckaKrystyna Baranieckawww.republika.pl/kbaranieckakbaraniecka@onet.pltel: (095)7362383 fax: (095)7362383 tel. kom: 0 608 454746KielceBiuro Obsługi Nieruchomości Szacuś Robert WzorekRobert Wzorekwww.nieruchomosci-kielce.com.plnieruchomosci@poczta.jzk.pltel. kom: 0 606 735107KrakówARBITER Biuro Wycen i Obsługi NieruchomosciMałgorzata Węcławowiczwww.wycena-pl.euweclawowicz@gmail.comtel.: (012) 6339346, fax.: (012) 6339346 tel.:…
  Cieszyńska 365 Bielsko-Biała
 • OLMAR-GP Nieruchomości Obrót-Pośrednictwo-Wycena-Doradztwo Paweł Olejniczak Nieruchomości, dom

   1. Formaprawna:Osoba fizyczna prowadząca działalnośćgospodarczą2. Rokzałożenia:Kontynuacja działalności firmy OLMARNieruchomości Obrót Pośrednictwo Wycena Doradztwo założonej w1996 roku przez Mariana Olejniczaka (obecnie pracownika firmyOLMAR-GP Nieruchomości)3. Zasięgdziałania:Obszar Górnego Śląska z szczególnym uwzględnieniem terenów napółnoc od Katowic po Siewierz i od Bytomia po Dąbrowę Górniczą orazzachodnią część Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W przypadku ofertspoza tego obszaru współpracujemy przy realizacji zlecenia zlokalnymi biurami nieruchomości.4. Zakresdziałania:Agencja oferuje kompleksową obsługę w zakresie:1. Obrotu nieruchomościami2. Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (sprzedaż,…
  ul. Jana III Sobieskiego 240 Wojkowice
 • GEJZER Sp. z o.o. 1

  „Gejzer” Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż zarówno deteliczną jak ihurtową artykułów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bhp i ochronypracy oraz ochrony środowiska. Wieloletnia współpraca z liczącymisię producentami i importerami proponowanych przez naszą firmęproduktów daje nam możliwość sprzedaży po najniższych cenach przyzachowaniu najwyższej jakości oferowanych towarów.Oferowany asortyment handlowy możemy podielić na :artykuły z zakresu ochrony przeciwpożarowej: gaśnice,preparaty i okładziny, lampy awaryjne, znaki ewakuacyjne,umundurowanie straży pożarnej i przemysłowej itp.artykuły z zakresu ochrony pracy…
  ul. Boruty Spiechowicza 24 Bielsko-Biała
 • Stryjewski Nieruchomości

  ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BIURO STRYJEWSKI NIERUCHOMOŚCI :szacowanie wartości nieruchomości, środków trwałych, praw dogruntów, budynków i budowli,wycena terenów rolnych, leśnych, parków, nasadzeń,wycena majątku trwałego dla przedsiębiorstw bądź dla celówubezpieczeniowych,szacowanie wartości niematerialnych,szacowanie efektywności inwestycji,wykonywanie projektów wyodrębnienia własności lokali,doradztwo w zakresie nieruchomości,pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż,zamiana, najem),analiza rynku nieruchomości, trendów rynkowych, skutkówfinansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,inwentaryzacja budynków i lokali,dokonywanie wizji lokalnych w celu stwierdzenia postępu pracbudowlanych i ich zgodności z…
  ul. Śląska 22 Częstochowa
 • Krm Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Krm Józef Wilczyński

  Menu skrótoweDane kontaktowe do agentaMieszkanie na sprzedażLokalizacjaChorzówRodzaj budynkuvillaPow. całkowita m2]62.50 m²PiętropoddaszeIlość pokoi2Cena140000 PLN (2240.00 PLN / m²)CHORZÓW - OS. RUCH - mieszkanie o pow.62,50m2 na poddaszu. Zawiera: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc,przedpokój. Instalacje wszystkie. Ogrzewania aktualnie brak. Stando odnowienia i odświeżenia. Okna nowe PCV. Dodatkowo garażznajdujący się przy budynku. Doskonała lokalizacja !!!. Cenasprzedaży wraz z garażem: 140000złNieruchomośćPomieszczenia
  Pl. Mickiewicza Adama 5 Chorzów
 • POLA - Monika Kuc

  Oferta usług w zakresie wyceny nieruchomości:wyceny budynków i budowliwyceny gruntów budowlanychwyceny lokali mieszkalnych i użytkowychwyceny majątku pozostawionego poza granicami krajuwyceny gruntów rolnychwyceny upraw rolnych i ogródków działkowychwyceny zadrzewień i lasówwyceny dla potrzeb opłat planistycznych i opłat adiacenckichoszacowanie wartości wszystkich rodzajów służebnościsporządzanie dokumentów w postaci operatów szacunkowych, opiniio wartości nieruchomości i ekspertyz majątkowych.doradztwo w zakresie analiz rynku nieruchomości.Uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości UrzęduMieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr 2835 wydane dnia…
  ul. Kilińskiego 28/9 Gliwice
 • Wojciech Barcik

  Zajmujemy się wyceną nieruchomości. Rozpoczęliśmy działalność w1997 roku. Zasięg naszego działania obejmuje tereny powiatówbielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego wwojewództwie śląskim, oraz powiatów oświęcimskiego i suskiego wwojewództwie małopolskim. Wykonujemy kilkaset wycen nieruchomościrocznie. Jesteśmy sygnatariuszem regionalnej bazy danych ŚLĄSK, wktórej gromadzone są dane o transakcjach na rynku nieruchomościwojewództwa śląskiego i jego okolic, przez zespół ponad 100rzeczoznawców majątkowych.
  ul. Górska 261 Bielsko-Biała
 • Firma Bkd Rzeczoznawca Majątkowy Jan Siudziński

  Podstawowe cele:ujednolicenie systemu adresowego dla rzeczoznawcwmajtkowych(jan.kowalski@rzeczoznawca.info.pl)(jan.nowak@rzeczoznawca.info.pl) ,zwikszenie przepywu informacji midzy rzeczoznawcami orazpotencjalnymi petentami(forum internetowe, atwo znajdowania konkretnegorzeczoznawcy) ,promocja w internecie zarwno poszczeglnych rzeczoznawcw jakii firm reprezentowanych przez rzeczoznawcw,zaistnienie w internecie dla tych rzeczoznawcw ktrzy jeszczetego nie uczynili poprzez wykonanie wizytwki w promocyjnych cenach. Uytkownicy serwisu :rzeczoznawcy, ktrzy chc promowa swoje nazwisko,rzeczoznawcy, ktrzy chc promowa swoj firm,rzeczoznawcy, ktrzy chc zaoy konto pocztowe,rzeczoznawcy, ktrzy chc mie moliwo wymiany pogldw na dowolnetematy,uytkownicy, ktrzy…
  Reymonta 36a Cieszyn
 • zagranicznej

  Witamy na stronie firmy Auto - JarekFirma działa na rynku motoryzacyjnym od 1978 roku.Zapraszamy Państwa do korzystania z naszego wieloletniego, bogategodoświadczenia i wiedzy.Aktualna oferta przedstawiona została wzakładkach:1. Sklep - hurtowa i detaliczna sprzedaż części,akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych2. Serwis - naprawy, obsługa bieżąca i diagnostykasamochodów3. Rzeczoznawca samochodowy - ekspertyzy, wyceny,diagnostyka specjalistycznaSKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY I DOŁĄCZ DO GRONAZADOWOLONYCH KLIENTÓW
  ul. Mikołowska 26 Orzesze
 • Centrum Nieruchomości i Finansów - CNIF pl

   Nowoczesne biuro nieruchomościZ myślą o Państwa oczekiwaniach stworzyliśmy nowoczesne biuronieruchomości zrywające z wizerunkiem skostniałego „pośrednika”,pobierającego wynagrodzenie wyłącznie za skojarzenie stron. Jeślizdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, dołożymywszelkich starań aby obalić ten mit.Szacunek dla klientaNaszą dewizą jest indywidualne podejście do każdego klienta,szacunek dla jego wymagań, czasu i pieniędzy. Współpraca z namibędzie dla Państwa przyjemnością. Gwarantujemy pełen profesjonalizmoraz zwyczajnie ludzkie podejście i zrozumienie Państwa potrzeb.Profesjonalna obsługa dla Państwa satysfakcjiZakup, sprzedaż…
  NMP 29 Kolonia Borek
 • Teresa Kiczan, mgr inż. Zespół rzeczoznawców majątkowych

  Wyceniamy nieruchomości, bo lubimy nieruchomości wycena,wycena nieruchomości,systemy avm,rzeczoznawcy majątkowi,analizy rynku,systemy danychnieruchomościach Zespół Rzeczoznawców Majątkowych 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a 1 tel. 32 230 67 42 fax. 32 75 00 149 wycena,wycena nieruchomości,systemy avm,rzeczoznawcy majątkowi,analizy rynku,systemy danychnieruchomościach wycena,wycena nieruchomości,systemy avm,rzeczoznawcy majątkowi,analizy rynku,systemy danychnieruchomościach Copyrights 2008 wycena.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Zespół Rzeczoznawców Majątkowychul. Raciborska 1a 144-100 Gliwice
  Prusa 8 Gliwice
 • Kancelaria Majątkowa Rzeczoznawcy Majątkowego Dariusza Stanisławskiego

  Kancelaria Majątkowa Stanisławski od2003 roku zajmuje się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości wzakresie szacowania nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego oraz wzakresie pośrednictwa w obrocienieruchomościami. Właścicielem Kancelarii jest mgr inż. DariuszStanisławski:rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr4093 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa iRozwoju Miast),członek Śląskiego Stowarzyszenia RzeczoznawcówMajątkowych w Katowicach zrzeszonego w Polskiej FederacjiStowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą wWarszawie,stały biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomościprzy Sądzie Okręgowym w Częstochowie,pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencjazawodowa nr 5181 nadana…
  ul. Jaracza 5 Częstochowa
 • Agencja Doradczo-Handlowa Taxer Krzysztof Krzywicki

  Wyceniamy nieruchomości, bo lubimy nieruchomości wycena,wycena nieruchomości,systemy avm,rzeczoznawcy majątkowi,analizy rynku,systemy danychnieruchomościach Zespół Rzeczoznawców Majątkowych 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a 1 tel. 32 230 67 42 fax. 32 75 00 149 wycena,wycena nieruchomości,systemy avm,rzeczoznawcy majątkowi,analizy rynku,systemy danychnieruchomościach wycena,wycena nieruchomości,systemy avm,rzeczoznawcy majątkowi,analizy rynku,systemy danychnieruchomościach Copyrights 2008 wycena.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Zespół Rzeczoznawców Majątkowychul. Raciborska 1a 144-100 Gliwice
  Ul. Daszyńskiego Ignacego 152 Gliwice
 • Cenkor Centrum Wyceny Nieruchomoœci

  O firmieBIURO: CHORZÓW, ul.Górnicza 7 9 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2 8 | tel.(32) 250 62 97 | tel.kom. 506 017 930 |||||||||| Firma działa od 2002 roku. Firma jest członkiem założycielem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. CENKOR CENTRUM Wyceny Nieruchomości | 41-506 CHORZÓW, ul.Górnicza 7 9tel.(32) 250 62 97 | tel.kom. 506 017 930 | email:|.cenkor.com.pl Projet i wykonanie:
  Górnicza 7/9 Chorzów
 • Merite Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Magdalena Kosuniak

  Naszakancelaria zajmujesię sporządzaniem operatów szacunkowych z wycenynieruchomości. Ponadtoświadczymy usługi zzakresu doradztwa, analiz rynku nieruchomości,wizji lokalnychoraz kontroli inwestycji.
  Kukuczki Jerzego 1 Warszawa
 • KRM Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Wilczyński Józef

  Menu skrótoweDane kontaktowe do agentaDom na sprzedażLokalizacjaŚwiętochłowicePow. całkowita m2]165.45 m²Ilość pokoi4Cena400000 PLN (2417.65 PLN / m²)ŚWIĘTOCHŁOWICE - WZGÓRZE HUGONADom w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej ok. 100m2 na działce opow. 467m2. Zawiera: na parterze: salon z dużym tarasem, kuchnię,wc, przedpokój, wiatrołap, ciąg komunikacyjny na piętrze: 3pokoje, łazienkę z wc, przedpokój, balkon. Budynek w całościpodpiwniczony, w podpiwniczeniu znajdują się: kotłownia, garaż, 3pomieszczenia + korytarz. Instalacje wszystkie. Ogrzewanie etażowegazowe (kocioł 1-funkcyjny).Stan -…
  Wolności 13 lok. 4 Chorzów
 • BUD SERWIS DEKA SP.J.

  BUD SERWIS S. Deka, R. Deka sp. j. jest firmąprowadzoną przez dwóch wspólników i działającą na podstawieKodeksu Handlowego. Firma rozpoczęła działalność 14 stycznia 1997 r. w Knurowie. Podmiot wpisany jest do Krajowego RejestruSądowego pod numerem 281589. Jej aktualnymi wspólnikami są: mgrinż. Sławomir Deka i inż. Rafał Deka.Firma wykonuje wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze,ekspertyzy techniczne, inwentaryzacje budowlane, STWiOR, przedmiaryrobót, kosztorysy inwestorskie. Na życzenie klienta uzyskujemywszelkie uzgodnienia, pozwolenia, opinie i zgody potrzebne…
  ul. Lutycka 6 Gliwice
 • mgr inż. Witosław Grygierczyk

  Firmę założyłem w 1991 r. bazując na wiedzy, zdobytej na wydzialeleśnym AR w Poznaniu, oraz wcześniejszym 16 letnim doświadczeniuzawodowym związanym z konserwacją zieleni.Wdrożyliśmy ideę pielęgnacji drzew zgodnej z prawami przyrody i propagujemy ją w społeczeństwie.Wysoko wykwalifikowany personel, specjalistyczny sprzęt, orazwspółpracaz zaprzyjaźnionymi firmami, pozwala wykonać nam każde zadaniezwiązane z branżą zieleni.Specjalizujemy się w pracach związanych z drzewami. Począwszy odprzygotowania dokumentacji dowykonawstwa.Posiadane uprawnienia pozwalają nam pracować także na terenieobiektów zabytkowych i pomnikach…
  ul. Ustroń 3 Gliwice