Opolskie

 • Euro Consult Piórkowski Piotr

  w1w2w3w4w5w6w7w8w9w10w11w12w13w14w15w16w17w18w19w20w21w22w23w24w25w26w27w28w29w30w31w32w33w34w35w36w37w38w39w40w41w42w43w44w45w46w47w48w49w50w51w52w53w54w55w56w57w58w59w60w61w62w63w64w65w66w67w68w69w70w71y1y2y3y4y5y6y7y8y9y10y11y12y13y14y15y16y17y18y19y20y21y22y23y24y25y26y27y28y29y30y31y32y33y34y35y36y37y38y39y40y41y42y43y44y45y46y47y48y49y50y51y52y53y54y55y56y57y58y59y60y61y62y63y64y65y66y67y68y69y70y71y72y73c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11c12c13c14c15c16c17c18c19c20c21c22c23c24c25c26c27c28c29c30c31c32c33c34c35c36c37c38c39c40c41c42c43c44c45c46c47c48c49c50c51e1e2e3e4e5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e17e18e19e20e21e22e23e24e25e26e27e28e29e30e31e32e33e34e35e36e37e38e39e40e41e42e43e44e45e46e47e48e49e50e51e52e53n1n2n3n4n5n6n7n8n9n10n11n12n13n14n15n16n17n18n19n20n21n22n23n24n25n26n27n28n29n30n31n32n33n34n35n36n37n38n39n40n41n42n43n44n45n46n47n48n49n50n51n52n53n54n55n56n57n58n59n60n61n62y1y2y3y4y5y6y7y8y9y10y11y12y13y14y15y16y17y18y19y20y21y22y23y24y25y26y27y28y29y30y31y32y33y34y35y36y37y38y39y40y41y42y43y44y45y46y47y48y49y50y51y52y53y54y55y56y57y58y59y60y61y62y63y64y65y66y67y68y69y70y71y72y73e1e2e3e4e5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e17e18e19e20e21e22e23e24e25e26e27e28e29e30e31e32e33e34e35e36e37e38e39e40e41e42e43e44e45e46e47e48e49e50e51e52e53u1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u41u42u43u44u45u46u47u48u49u50u51u52u53u54u55u56u57u58u59u60u61u62u63u64u65u66u67u68u69r1r2r3r4r5r6r7r8r9r10r11r12r13r14r15r16r17r18r19r20r21r22r23r24r25r26r27r28r29r30r31r32r33r34r35r36r37r38r39r40r41r42r43r44r45r46r47r48r49r50r51r52r53r54r55r56r57r58r59r60r61r62r63r64r65r66o1o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o12o13o14o15o16o17o18o19o20o21o22o23o24o25o26o27o28o29o30o31o32o33o34o35o36o37o38o39o40o41o42o43o44o45o46o47o48o49o50o51o52o53o54o55o56o57o58o59o60o61o62o63c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11c12c13c14c15c16c17c18c19c20c21c22c23c24c25c26c27c28c29c30c31c32c33c34c35c36c37c38c39c40c41c42c43c44c45c46c47c48c49c50c51o1o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o12o13o14o15o16o17o18o19o20o21o22o23o24o25o26o27o28o29o30o31o32o33o34o35o36o37o38o39o40o41o42o43o44o45o46o47o48o49o50o51o52o53o54o55o56o57o58o59o60o61o62o63n1n2n3n4n5n6n7n8n9n10n11n12n13n14n15n16n17n18n19n20n21n22n23n24n25n26n27n28n29n30n31n32n33n34n35n36n37n38n39n40n41n42n43n44n45n46n47n48n49n50n51n52n53n54n55n56n57n58n59n60n61n62s1s2s3s4s5s6s7s8s9s10s11s12s13s14s15s16s17s18s19s20s21s22s23s24s25s26s27s28s29s30s31s32s33s34s35s36s37s38s39s40s41s42s43s44s45s46s47s48s49s50s51s52s53s54s55s56s57s58s59s60s61s62s63s64s65s66s67u1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u41u42u43u44u45u46u47u48u49u50u51u52u53u54u55u56u57u58u59u60u61u62u63u64u65u66u67u68u69l1l2l3l4l5l6l7l8l9l10l11l12l13l14l15l16l17l18l19l20l21l22l23l24l25l26l27l28l29l30l31l32l33l34l35l36l37l38l39l40l41l42l43l44l45l46l47l48l49l50l51l52l53l54l55l56l57l58l59l60t1t2t3t4t5t6t7t8t9t10t11t12t13t14t15t16t17t18t19t20t21t22t23t24t25t26t27t28t29t30t31t32t33t34t35t36t37t38t39t40t41t42t43t44t45t46t47t48t49t50t51t52t53t54t55t56t57t58t59t60t61t62t63t64t65t66t67t68p1p2p3p4p5p6p7p8p9p10p11p12p13p14p15p16p17p18p19p20p21p22p23p24p25p26p27p28p29p30p31p32p33p34p35p36p37p38p39p40p41p42p43p44p45p46p47p48p49p50p51p52p53p54p55p56p57p58p59p60p61p62p63p64l1l2l3l4l5l6l7l8l9l10l11l12l13l14l15l16l17l18l19l20l21l22l23l24l25l26l27l28l29l30l31l32l33l34l35l36l37l38l39l40l41l42l43l44l45l46l47l48l49l50l51l52l53l54l55l56l57l58l59l60
  Ul. Wiejska 18 Warszawa
 • Simptech Sp. z o.o. Rzeczoznawcy maszyn, urządzeń i środków transportowych

     1.MASZYN, URZĄDZEŃ IPOJAZDÓW:·         Badanie stanu bezpieczeństwaoraz ocena stanutechnicznego.·         Prowadzenie ocenyzgodności z dyrektywami UE (zasadniczewymagania)           –  opracowywaniedokumentacji technicznej maszyn, deklaracji zgodności.·         Prowadzenie oceny dostosowaniamaszyn do minimalnychwymagań.·         Opracowywanieraportów technicznych oraz deklaracjizgodności.·         Opracowywanie instrukcjiobsługi i eksploatacji.·         Opracowywanieraportów z wyceny i operatówszacunkowych.·         Doradztwo lubpośrednictwo w obrocie składnikamitechnicznego          majątku ruchomego.   2.ZBIORNIKÓW I INSTALACJI CIŚNIENIOWYCH:·         Badania, pomiary i obliczenia wytrzymałościowe           orazopracowywanie dokumentacji dlaUDT.·         Ocena stanu technicznego i zdatności użytkowej           orazprognozowanie okresu bezpiecznejeksploatacji.   3.BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY…
  Ul. Gen. Kościuszki Tadeusza 26 Opole
 • LSU - Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych ***** Kancelaria Odszkodowawcza

  Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje dochodzenieodszkodowania za doznane obrażenia ciałai rozstrójzdrowia. W przypadku śmierci bliskiej Ci osobyuzyskamy odpowiednio wysokiezadośćuczynienie.Odszkodowania za szkody powstałew budynkach mieszkalnych,zabudowaniach gospodarczych, uprawach rolnychoraz utraconychdochodach.W ramach pomocy finansowej oferujemyposzkodowanym pokrycieczęści lub całościkosztów związanych z prowadzeniem sprawy.
  Tadeusza Kościuszki 29/3 Opole
 • Geoserwis s.c. Henryk Horoszczak Jan Mielczarek

  Asortyment prac wykonywanych przez GEOSERWIS jestnastępujący:mapy do celówprojektowych, tyczenieobiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu,inwentaryzacja powykonawcza obiektówbudowlanych i     sieci uzbrojeniaterenu, wznowieniagranic działek,podziałynieruchomości i przygotowanie dokumentacji do    celówprzewłaszczeniowych, wyceny gruntów, budynków i lokali,wycena mieniazabużańskiego, pomoc prawna w sprawachnieruchomości
  Pl. Wagnera 9 Kędzierzyn-Koźle
 • . pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  Biuro nieruchomości - Ryszard Wiecha Oferty:< B> BIURO NIERUCHOMOśCI< B> ul. Wolności 8 10 [budynek Cechu Rzemiosł Różnych] 46-300 woj. opolskie Biuro czynne< U>: poniedziałek - piątek 9 00- 16 00 tel. fax (+34) 358 49 80 tel. kom. 0 605 200 760 tel. dom. (+34) 359 79 29 email: WWW: [siedziba firmy] .: < B> .: < B> Ryszard Wiecha, ul. Wolności 8 10, 46-300 , tel. fax (+34)…
  ul. Wolności 8/10 Olesno
 • Jacek Wojtkiewicz

  Witamy na stronie internetowej rzeczoznawcy samochodowego - inż.Jacka Wojtkiewicza z uprawnieniami ministra infrastruktury onumerze 000860. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie orazzdobytą wiedzę oferujemy profesjonalne usługi rzeczoznawcze orazubezpieczeniowe. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, a wprzypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lubmailowy.Oferujemy usługi w zakresie: opinie i ekspertyzy techniczne zzakresu techniki samochodowej na potrzeby osób fizycznych,wydziałów komunikacji, urzędów celnych i skarbowych oraz firmubezpieczeniowych i sądów, ustalanie kosztów napraw pojazdów imaszyn oraz…
  ul. Piastowska 58 Kędzierzyn-Koźle
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - Oddział

  Wizyt: 121283Odsłon: 259294Oddział PSRWN w Opolu Oddział w Opolu PolskiegoStowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRWN) zostałpowołany na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PSRWN w roku1992.Siedziba Oddziału mieści się w Opolu przy ul. 1 Maja 9 lok. 53.Zrzeszeni są u nas rzeczoznawcy majątkowi przede wszystkim z woj.opolskiego, ale także i rzeczoznawcy majątkowi z woj.dolnośląskiego. W opolskim Oddziale PSRWN są również członkowie ostatusie kandydata PSRWN (osoby, które ukończyły podyplomowe studiaw zakresie szacowania nieruchomości).Podstawowym celem…
  Pułaskiego Kazimierza 1 Opole
 • Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Nieruchomości Beata Witczyk

  Brak ofert spełniających podane kryteria.Spróbuj wybrać inne kryteria wyszukiwania.RodzajWybierzmieszkaniadomydziałkilokalehalekamieniceobiektyWojewództwodolnośląskiekujawsko-pomorskielubelskielubuskiełódzkiemałopolskiemazowieckieopolskiepodkarpackiepodlaskiepomorskieśląskieświętokrzyskiewarmińsko-mazurskiewielkopolskiezachodniopomorskie--- Dowolna ---LokalizacjaBoguchwałówBoguszyceBorkowiceBrzegChmielowiceChomiążaChróścinaChróścina OpolskaChrząstowiceCzarnowąsyDąbrowaDębska KuźniaDobrodzienDobrzeń WielkiDomeckoDylakiGłuchołazyGmina PopielówGmina PrószkówGmina StrzeleczkiGogolinGórkiGrabiceGraczeGrodziecGryżówGryżówJarnołtówekJaśkowiceJełowaKadłub TurawskiKarczówKarłowiceKędzierzyn-KoźleKępaKępnoKluczborkKomprachciceKotórz MałyKrapkowiceKrzanowiceKrzywa GóraKujawyKujawyKurznieLewin BrzeskiLędzinyLigota PrószkowskaLipnoLuboszyceŁubnianyMechniceMosznaMosznaMurówNamysłówNarokNiemodlinNiewodnikiNowe BudkowiceNysaOchodzeOpoleOsinyOsowiecOzimekPasikurowicePisarzowicePokójPolska Nowa WieśPopielówPrądyPrószkówPrzyworyPuszynaRacławiczkiRacławiczkiRadomierowiceRozkochówRozkochówSiedliskaStare BudkowiceStare SiołkowiceStobrawaStrzelce OpolskieStrzelce OpolskieSuchy BórSzczedrzykSzczytnaSzemrowiceSzemrowiceSzydłówŚwierczówŚwierczówTarnowiecTarnów OpolskiTułowiceTurawaUrszulanowiceWawelnoWęgryWierzchyWinówWrocławWrocławWrzoskiZagwiździeZawadaZębowiceZimnice WielkieŹliniceŻerkowiceŻnin--- Dowolna ---Dzielnica--- Dowolna ---
  Narutowicza Gabriela (Prezydenta Gabriela Narutowicza) 52 Opole