Mazowieckie

 • ,kancelaria@arago.com.pl

  WYCENA NIERUCHOMOŚCIKANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGOMARZENY KASZYŃSKIEJUprawnienia zawodowe nr 4831Oferta firmyPodstawowym celem działalności Kancelarii jest wycena:nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne ,grunty pod drogi i autostrady)nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionychnieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokaleużytkowe)nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, budynkówgospodarczych, itp. )nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowychmaszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościąograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.)wycena dla potrzeb podatkowo – skarbowychwycena dla potrzeb sądowych (biegły sądowy z zakresu wycenynieruchomości przy Sądzie Okręgowym Warszawa…
  ul. Paderewskiego 26 Kazuń Nowy
 • Mariusz Bozio Property

  W zakresie rynku nieruchomości oferta obejmuje usługi:wyceny gruntów,wyceny nieruchomości rolnych (gospodarstw, upraw, stawówrybnych, sadów),wyceny nieruchomości leśnych (drzewostanów, działekletniskowych, parków),wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,wyceny nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),wycena ograniczonych praw rzeczowych:użytkowanie,służebność,własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczegowłasnościowego prawa do lokalumieszkalnego w nieruchomośćlokalową,wycena prawa użytkowania wieczystego,inne.Wykonujemy wyceny nieruchomości dla następującychcelów:zabezpieczenia kredytów bankowych,kupna -…
  ul. Brylowska 35/12 Wola
 • Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

  Są wśród nas licencjonowani eksperci rynku nieruchomości. Poniżejwykaz osób uprawnionych (po wskazaniu nazwiska pojawią sieinformacje szczegółowe):  Serwis WYCENA NIERUCHOMOSCIzawiera informacje o rzeczoznawcach majątkowych świadczących usługiw zakresie szacowania wartości nieruchomości na terenie całegokraju (również Warszawa). Serwisowi patronuje Polska FederacjaStowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
  Al. Armii Ludowej 14 Warszawa
 • DMR STUDIO - Wycena Nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy Warszawa

  Profesjonalna wycena nieruchomości przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego.  Krótkie terminy realizacji operatów szacunkowych, konkurencyjne ceny.
  aleja Wilanowska 83 Warszawa
 • KM-Construction

  OfertaZapewnimy Państwu najwyższą jakość usług.Nasz zespół projektowy cechuje kreatywność, odpowiedniekwalifikacje dla powierzonego zadania oraz zamiłowanie dowykonywanego zawodu.Nasi eksperci należą do listy rzeczoznawcówbudowlanych, projektaci posiadają odpowiednie uprawnienia oraznależą Okręgowych Izb Inżynierów Budowlanych.Do obliczeń projektowych stosujemy najnowsze oprogramowaniekomputerowe: Autodesk- Robobat, PRO Soft, INTERsoft i inne.Do opracowywania dokumentacji technicznej wykorzystujemyprogramy: AutoCad 2011, AutoCAD Structural Detailing 2011, RevitStructure 2011.
  ul. Ratuszowa 11 Warszawa
 • właściciel mgr inż. Jacek Sokołowski

  Przedmiotem działania firmyProfil-Plast Zakład Produkcyjno Wdrożeniowyi Biuro Technicznejest projektowanie oraz produkcja najwyższej jakościwyrobów ztworzyw sztucznych technikami takimi jak: wytłaczanie,wtrysk, atakże rozdmuch i formowanie próżniowe.Dysponujemy ponad trzydziestoletnim doświadczeniem we wdrażaniunajnowszych osiągnięć w przetwórstwa tworzyw sztucznych.Cała nasza dotychczasowa działalność zawodowa związana jest zkonstrukcyjno - technologicznym rozwojem przedsiębiorstw.W tym czasie opracowaliśmy liczne nowatorskie projekty, m.in.:technologia przetwórstwa kompozytów drewno-tworzywo sztuczneopakowanie do pocisków moździerzowychadaptacje konstrukcyjne i wykonanie maszyn i urządzeń doprzetwórstwa tworzyw sztucznychsyfon umywalkowysyfon wannowywpust…
  Królewiec 79 Natolin
 • Rudnik - Eksperci & Rzeczoznawcy

  Nasza firma powstała na bazie wiedzy i wieloletnich doświadczeń zdobytych przy kompleksowej likwidacji szkód. Eksperci i rzeczoznawcy szybko i skutecznie dokonują oceny odpowiedzialności oraz wyceny wartości szkód na terenie całego kraju!
  Turmoncka 12 lok. 90 Warszawa
 • Ekspert Rzeczoznawca Inż Mikołaj Naleszkiewicz

  BIURO RZECZOZNAWSTWA TECHNICZNEGO EKSPERT tel./faks: +48 22 751 1172, mobile 0 501 013 514rzeczoznawca samochodowy - Usługirzeczoznawcze      BRT EKSPERT oferuje pełen zakresusług rzeczoznawczych,      w szczególności:pomoc podczas zakupu pojazdupomoc w uzyskaniu odszkodowaniawyceny wszelkich rodzajów pojazdówkalkulacje kosztów naprawy samochodów osobowych, użytkowych,motocykli i przyczepocena skuteczności naprawyustalenie zakresu uszkodzeńrekonstrukcje zdarzeń i wypadków drogowychkompleksowe ekspertyzy dla celów ubezpieczeniowych, kredytowych,celnych oraz akcyzowychbadanie powłoki lakierowejustalenie normy zużycia paliwainne - wg zlecenia
  Łomianki
 • Biuro Wycen Majątkowych Piotr Tomaszewski

  O firmie Jesteśmy  firmą, która bazując na wieloletnim doświadczeniu  oferuje Państwu usługi związane z wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, obsługą prawną w zakresie nieruchomości w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej. Nasza oferta obejmuje również kompleksową obsługę księgową małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmujemy się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych, dla różnych potrzeb i celów na terenie całej polski w zakresie nieruchomości komercyjnych…
  ul. E. Ciołka 17/201, Warszawa Warszawa
 • Wycena Nieruchomości Paweł Janiszewski Rzeczoznawca majątkowy

  WycenaFirma działa od 1993 roku wykonując usługi w zakresie wyceny idoradztwa na tynku nieruchomości. Sporządzamy opracowania dotyczącewartości wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym:- gruntowych,- zabudowanych i niezabudowanych,- lokalowych,- komercyjnych,- przemysłowych,- rezydencjonalnych,- oraz części składowych tych nieruchomości.Wyceny sporządzane są dla potrzeb:- zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,- kupna-sprzedaży,- ustalenia podatku od spadków i darowizn,- podziału majątku,- wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki,- sprawozdań finansowych,- przekształceń własnościowych,- oraz innych według indywidualnych potrzeb.DoradztwoW ramach działalności świadczymy usługi doradztwa…
  Białobrzeska 28 Warszawa
 • DR INŻ. KAZIMIERZ CHOJNOWSKI

  Firma „ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw dr inż.Kazimierz Chojnowski” z siedzibą w Warszawie, działa napodstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wprowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numeremewidencyjnym 219242. Data rozpoczęcia działalności: 22 czerwca 1992r.Firma zajmuję się przede wszystkim wyceną nieruchomości,przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń. Oprócz tego w swoim dorobkuposiadamy również wycenę marki firmy, wyceny sporządzone w celachubezpieczeniowych, księgowych oraz dla potrzeb sądowych. Świadczymyusługi na rzecz osób fizycznych, firm, samorządów, urzędówpaństwowych,…
  NIP 525 Żoliborz
 • Kancelaria NCWR Elżbieta Schmidtke

  Kancelaria NCWR N ieruchomości,C onsulting, W yceny, R egulacje stanów prawnychOferujemy usługi w zakresie:wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, znaków towarowych i innych regulacji stanów prawnych nieruchomości (zwroty na rzecz byłych właścicieli) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kontakt:Kancelaria NCWRElżbieta Schmidtke 02-858 Warszawa, ul. Transportowców 16a tel. (0 22) 894 41 28 fax. (0 22) 894 41 99 tel. kom. 0 601 339 050E-mail:
  ul. Transportowców 16 Ursynów
 • Wycena Nieruchomości Radosław Kornaszewski

  Wykształcenie:mgr inż. geodeta (Politechnika Warszawska - 11.07.1995)uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 3604 -nadane dn. 04.12.2001 r.Poszerzone kwalifikacje (odbyte szkolenia):Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowegoAnaliza ekonomiczno-finansowa i wycena przedsiębiorstwPrzynależność do organizacji zawodowych:Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców MajątkowychDorobek zawodowy:nieruchomości lokalowe, domy mieszkalne, działki, rezydencje -kilkaset operatów i ekspertyznieruchomości o charakterze komercyjnym - kilkadziesiąt operatów iekspertyz, m.in.:obiekty biurowe,usługowo-handlowe,produkcyjne i magazynowe,hotele,stacja benzynowaStała współpraca1/2 >>>
  uprawnienia zawodowe nr 3604 Marcelin
 • Alias Nieruchomości, Wyceny, Pośrednictwo, Zarządzanie

  Wpisał: Administrator   03.05.2007.Alias Biuro Zarządcy Nieruchomości prowadzi działalnośćw zakresie:rzeczoznawstwa majątkowegozarządzania nieruchomościamipośrednictwa w obrocie nieruchomościami,termomodernizacji i audytingu energetycznego,polegającego na wykonywaniu bilansu energetycznego obiektów iocenie ich energochłonności zgodnie z dyrektywą 2002/91/EC UniiEuropejskiejGwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowośćwykonywanych usług.Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.Alicja SułekRzeczoznawca Majątkowy Zmieniony ( 25.09.2013. )
  Ul. Jana Pawła II 2 Żyrardów
 • DAW Motoexpert

  O FIRMIEDziaalno doradczo - usugowa firmy MOTOEXPERT S.C. skierowana jestdo uytkownikw pojazdw mechanicznych oraz do podmiotw zwizanych zich uytkowaniem i eksploatacj.Jako niezalena firma brany motoryzacyjnej poredniczymy w kontaktachmidzy wacicielem pojazdu, firm ubezpieczajc i warsztatemnaprawczym.Kadra naszych pracownikw skada si z pracownikw i wsppracownikw zcertyfikowanych rzeczoznawcw techniki samochodowej i ruchudrogowego oraz konsultantw o bogatym dowiadczeniu branowym.W zakresie likwidacji szkd korzystamy z profesjonalnej pomocyprawnej.Bogat wiedz i dowiadczenie zawdziczamy wsppracy z wielomafirmami liczcymi si…
  Ul. Świderska 1 Józefów
 • Wycena Nieruchomości Diana Kaczmarczyk

  Zakresdziałalności: Podstawową działalnością firmy jestwycena i szacowanie w następującym zakresie:- wycena budynków mieszkalnych i lokali użytkowych- wycena lokali mieszkalnych- wycena nieruchomości komercyjnych- wycena niezabudowanych nieruchomości gruntowych- wycena nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych,zabytkowych.- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelnościkredytodawcy- wycena nieruchomości dla celów sprawozdań finansowych- wycena środków trwałych dla amortyzacji- szacowanie wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach- szacowanie odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu szkódspowodowanych   budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej- wycena ograniczonych praw rzeczowych- wycena…
  Pl. Grzybowy 14 Radom
 • Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Bar - Bud

  Witamy na naszej stronie.Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą iprzede wszystkim do kontaktu.Znajdą także Państwo na naszych stronach aktyprawne związane z budownictwem i rzeczoznawstwem budowlanym.POGOTOWIE BUDOWLANE:0-605-660-292Telefon czynny 7 dni w tygodniu 24h na dobęCentrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Spółka z o.o. powstała, abysłużyć Państwu pomocą w projektowaniu, budowie, utrzymaniu idoradztwie dotyczącym wszelkich obiektów budownictwa lądowego.Oferta usług jest rozbudowana, co umożliwia dostosowanie się dopotrzeb klientów: Spółdzielni Mieszkaniowych, WspólnotMieszkaniowych, Firm Ubezpieczeniowych, Klientów Indywidualnych…
  ul. Chopina 26 Łomianki
 • Biuro rzeczoznawstwa technicznego EKSPERT inż. Mikołaj Naleszkiewicz

  Ta domena jest dostępna na sprzedaż na giełdzieAfterMarket.pl: motowyceny.plCena do negocjacjiPonieważ domena jest zarejestrowana w AfterMarket.pl, pouiszczeniu opłaty jej transfer jest gwarantowany.Złożenie oferty kupna tej domeny wymaga wcześniejszej weryfikacjitwojego numeru telefonu. Kliknij tutaj, abyzweryfikować numer.Kup domenę od ręki:0 PLNSprzedawca tej domeny ustalił cenę Kup Teraz w wysokości: 0PLN.Możesz natychmiast zakupić tę domenę po tej cenie naciskając tenprzycisk.W następnym kroku będziesz mógł potwierdzić szczegóły transakcji.Złóż ofertę na domenę: PLNSprzedawca tej domeny…
  ul. Fiołka 5 Łomianki
 • Iwona Malchrowicz-Kulągowska Rzeczoznawca Majątkowy

  OFERTA SPRZEDAŻY  kontakt e-mail: irminadkart@home.pl orazkontakt telefoniczny kom (+48) 604 229 919skontaktuj sie z nami wówczas prześlemy pełna ofertę cenową!!! ZAPRASZAMY !!!NOWOŚCI :JAN SZUL – malarstwoJESZCZE w ofercie :IWONA SKOWRON -DOBROWOLSKA  oferta prac :     NOWOŚCI : Czubak Joanna, galop, grafika,Polska Borowski Waldemar, Bieghistorii, 2009, akryl, 40x60cmAnita Kwiatkowska, Christoforus II,tempera jajowa na plotnie, 30x30cmAnita Kwiatkowska, Christoforus I,tempera jajowa na plotnie, 30x30cm   BIEŻĄCA OFERTA :1. Awdziejczyk Tomasz, b.t. ,monotypia, technika własna, Polska…
  galeria 8 Warszawa
 • Rafał Moskwa

  Zakład Wyceny NieruchomościRafał Moskwatel.: +48 606 627 645Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 m. 3602-797 Warszawae-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby gozobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Wycena nieruchomościWycena mieszkańWycena domówWycena działekWycena obiektów biurowychWycena magazynówWycena inwestycjiWycena elektrowniWycena kopalń... SZYBKOWszystkie usługi realizujemy w najbliższym możliwy terminie.RZETELNIENasze wyceny wykonane są zawsze dokładnie i wnikliwie.KOMPLEKSOWOOferujemy pełen zakres usług©2014 RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY RAFAŁ MOSKWA
  Komisji Edukacji Narodowej 47 Grabów
 • Biuro wycen i obługi nieruchomości Eligiusz Glinicki Rzeczoznawca majątkowy

  Oferuję profesjonalne usługi w zakresie: Wyceny nieruchomości: mieszkalnych: lokale mieszkalne, domy, rezydencje, komercyjnych m.in.: biurowych, przemysłowych, usługowych, magazynowych, rolnych i leśnych, działek niezabudowanych o dowolnym charakterze, ograniczonych praw rzeczowych. Określania wartości dla celów: bankowych - zabezpieczenie kredytu, sprzedaży, kupna, zamiany, opłat skarbowych (spadki,  darowizny, zasiedzenia), przekształcenia praw do lokali, ubezpieczenia obiektów budowlanych, ustalenia wysokości odszkodowań, ustalenia wysokości opłat planistycznych i opłat adiacenckich, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji…
  Warszawa ul. Polna 10/14 lok. 22 Warszawa
 • dla mnie najważniejsza.

  Warszawa - Pruszków - Piastów - Brwinów - Milanówek -Grodzisk Mazowiecki - RaszynPodkowa Leśna - Michałowice - Błonie - Ożarów - Nadarzyn -Piaseczno - KonstancinOtwock - Komorów - Janki - Lesznowola - Opacz - Pęcice - Łomianki -Babice - LesznoDzielnica: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, PragaPołudnie, Praga Północ,Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła,Wola, Włochy,Wilanów, Żoliborz,Powiat: warszawski zachodni, pruszkowski,piaseczyński, grodziski.
  ul. Stanisława 58 Komorów
 • A. Krystkowiak,K. Krystkowiak

  ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USUGIstniejemy od 1995 r. wiadczymy kompleksow obsug klienta poczwszyodprojektowania lub zakupu projektu gotowego ( wraz z jegoadaptacj),nadzorowania budowy a take wyceny nieruchomoci.Posiadamy: uprawnieniabudowlane projektowe i wykonawcze(przynaleno do Mazowieckiej OkrgowejIzby Inynierw Budownictwa),uprawnienia rzeczoznawcy majtkowego(przynaleno do PolskiegoStowarzyszenia Wyceny Nieruchomoci) a takeodpowiednieubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej.Oferujemy usugi w zakresie:PROJEKTOWANIE BUDOWLANE- projekty budynkw mieszkalnych,- projekty budynkw przemysowych i uytecznoci publicznej,- projekty budynkw gospodarczych, inwentarskich,- projekty garay,- Sprzeda i adaptacja projektw…
  Konstytucji 3 Pionki
 • Agencja Nieruchomości Brodno

  Agencja Nieruchomości Brodno NieruchomościWarszawaNasze biuro obrotu nieruchomościami działa od1991r.Do grudnia 2009r. jako Agencja Nieruchomości Bródno.Nieruchomości Warszawa to nasza specjalność. Pośredniczymy wtransakcjach na terenie całej Stolicy.Obsługujemy przede wszystkim dzielnice i miasta jej północnejstrony:Białołęka w tym Tarchomin, Choszczówka, Płudy, KobiałkaTargówek w tym Bródno, ZaciszePraga Północ w tym Praga II, Stara Pragaokolice Warszawy w tym Marki, Ząbki, Zielonka, Jabłonna iinneZatrudniamy licencjonowanych Pośredników w obrocienieruchomościami.Wszyscy Pośrednicy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OCna terenie RP w Generali…
  ul. Bazyliańska 20 Warszawa
 • Mekart Marta Kuśmierczyk Wycena nieruchomości, architektura wnętrz

  WYCENANIERUCHOMOŚCIUprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego Nr 2997 od 1997 roku.zakres prac w zakładceARCHITEKTURAKompleksowe projektowanie i modernizacja wnętrz: mieszkań,apartamentów, domów, a także pomieszczeń biurowych oraz wnętrzużyteczności publicznej.Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki:dekoracja,aranżacja wnętrz mieszkalnych,aranżacja wnętrz biurowych,stoisk targowych.Projektowanie poszczególnych pomieszczeń:kuchni, łazienek, salonów, sypialni, bibliotek, gabinetów, jadalni,recepcji, poczekalni, holów.Projekty mebli na indywidualne zamówienie.kom.+48 501166188e-mail: mekart@mekart.pl 
  1 Konstancin-Jeziorna
 • Motoexpert s.c.

  Strona korzysta z plikw cookie w celu realizacji usug zgodnie zPolityk prywatnoci.Motoexpert © Wszelkie prawa zastrzeoneProjekt i realizacja: Artblue.pl
  Ul. Armii Krajowej 1 Józefów
 • Anna Krasowska Wycena Nieruchomości

    Oferujemy usługi wyceny dla różnych celów: - wycena nieruchomości lokalowych oraz spółdzielczo-własnościowychpraw do lokali- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych- wycena nieruchomości rolnych i leśnych- wycena nieruchomości komercyjnych- świadectwa energetyczne- inne Sporządzamy również opracowania, które nie sąoperatami szacunkowymi, dotyczące: - rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku- efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju- skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych- oznaczania przedmiotu odrębnej własności- bankowo - hipotecznej wartości…
  ul. Samarytanka 1 Warszawa
 • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Simp Zorpot Daniela Żuk

  W naszej ofercie znajdą Państwo usługi w zakresie:projektowaniarozwiązań technicznych prac projektowych w fazie ZTE, PTI,PTbadań i ekspertyzmaszyn i urządzeń technicznych oraz pojazdówsamochodowychocen maszyn pod względem BHP - Deklaracja Zgodnościwyceny majątku i firmna potrzeby przekształceń własnościowych, banków, urzędówskarbowych itp.szkoleńna konferencjach, kursach, seminariachtłumaczenia tekstów technicznychz języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego,węgierskiego i francuskiegouprawnienia elektroenergetycznestwierdzanie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych zdozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i siecienergetycznychZ Ośrodkiem SIMP-ZORPOT w Płocku współpracuje kilkudziesięciuwysoko wykwalifikowanych…
  Jachowicza 8 Płock
 • Kancelaria Wyceny Nieruchomości Radom

  Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie wycenynieruchomości:- niezabudowanych i zabudowanych,- mieszkaniowych (lokale mieszkalne, domy jednorodzinne iwielorodzinne),- komercyjnych (lokale i budynki handlowe, biurowe, usługowe,hotele, stacje benzynowe, szklarnie, itp.),- przemysłowych (fabryki, obiekty produkcyjne imagazynowe),- rolnych i leśnych,- zabytkowych,- pozostawionych poza obecnymi granicami RzeczypospolitejPolskiej (mienie zabużańskie),- specjalnego przeznaczenia.Zajmujemy się także wyceną przedsiębiorstw, maszyn iurządzeń.
  ul. Mieszka I 3 Radom
 • Harbuz Butruk Wyceny Nieruchomości

  Oferujemy usługę wyceny nieruchomości sporządzanych w formieoperatów szacunkowych, m in.:lokali mieszkalnychbudynków mieszkalnychlokali użytkowych takich jak lokale: biurowe, handlowe,magazynowe, przemysłowe, produkcyjnenieruchomości komercyjne na terenie całej Polski (hotele,stacje benzynowe, biurowce, centra i galerie handlowe i wieleinnych)inwestycje deweloperskieanalizy opłacalności inwestycjinieruchomosci nietypowe (złoża, składowiska, elektrownie itp.)nieruchomości niezabudowaneodszkodowania ( za bezumowne korzystanie, utracone korzyści,służebności przesyłu, za wywłaszczenie, pod drogi, za zwrotnieruchomości i inne)maszyny i urządzenia oraz inne środki trwałeprzedsiębiorstwa, marka, know-how, znak towarowyWyceny sporządzane sa…
  Karwińska 32 Mokotów