łódzkie

 • Biuro Obsługi Nieruchomości Marwin

  Biuro Obsługi Nieruchomości Serdecznie witamy na oficjalnej witrynie internetowej Biura Obsługi Nieruchomości MARWIN . Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.Zasadniczym przedmiotem działalności firmy jest: wycenanieruchomości, zarządzanienieruchomościami. Osobą prowadzącąfirmę jest: MARCIN CZARNUCHrzeczoznawca majątkowy - upr. nr 4641zarządca nieruchomości - upr. nr 14235tel. kom. 603 195 755 Marcin Czarnuch jest członkiemŁódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowychzrzeszonego w ramach Polskiej Federacji StowarzyszeńRzeczoznawców Majątkowych
  ul. Sadowa 23 Wieluń
 • Rzeczoznawca Majątkowy Mirosław Rudek-Radomsko

  InviMed Poznań - Europejskie Centrum Macierzyństwa (61) 826 70 40(61) 828 81 01 Dyrektor Zarządzający –Wiesława Malinowska GODZINY OTWARCIA: 08:00 – 14:00w każdą pierwszą sobotę miesiąca Copyright 2011 InviMed Europejskie Centrum MacierzyństwaRealizacja:
  Ul. Mickiewicza Adama 6 Radomsko
 • Rzeczoznawca Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa

  Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa został powołany w 1975roku, przez ten okres świadczył usługi na rzecz jednostekgospodarczych, spółdzielni i osób fizycznych w zakresie:opracowywania technologii napraw maszyn i urządzeńprojektów modernizacji mieszalni paszopracowywania założeń i koncepcji regeneracji części zamiennychopracowywania instrukcji napraw sprzętu technicznegoprojektów rozbudowy stacji paliwopracowywania projektów modernizacyjnych, projektów inwestycji,nadzorów autorskichnadzorów inwestorskichopracowywania dokumentacji technicznych, projektowych w zakresiemelioracji oraz gospodarki wodnejoceny i wyceny sprzętu technicznego i pojazdów samochodowychwyceny nieruchomościanaliz ekonomicznych i biznes –…
  Północna 1 Łódź
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Karolina Kwarta

  Realizuję wyceny m.in.:    -   nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),    -   nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),    -   nieruchomości komercyjnych (biura, magazyny, centra handlowe),    -   budynków (domy mieszkalne, budynki gospodarcze),    -   nieruchomości przemysłowych,    -   ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),    -   prawa użytkowania wieczystego,    -   i inne.…
  11-go Listopada 11E/12 Radomsko
 • Budomex PHU Nadzór, ekspertyzy, wykonawstwo budowlane

   Adaptacja projektÓw typowychOd ponad 17 lat wykonujemy adaptacje gotowych projektów domówprzystosowując je do określonych warunków. Mamy na swoim konciewiele wykonanych projektów budowlanych (z czego większą częśćstanowią projekty domów jednorodzinnych i wielorodzinnych z terenuwojewództwa łódzkiego).Każdy projekt jest traktowany indywidualnie ze względu na swójwyjątkowy charakter. Tworzymy koncepcje projektowe w oparciu osugestie i wymagania klienta. Zawsze zwracamy szczególną uwagę nafunkcjonalność i wygląd projektowanego domu.Projekty domów tworzymy od podstaw, a także oferujemy gotowe zzaprzyjaźnionych…
  Tatrzańska 21 Mileszki
 • Agencja Obrotu Nieruchomościami, Rzeczoznawstwo Majątkowe Variant A s.c. A Zarychta Zarychta

  Zakres naszej działalności to m. in.:Wycena nieruchomościDoradztwo inwestycyjneAnalizy rynku nieruchomościOpinie o stanie technicznym budynkówOpinie o wartości nieruchomości niestanowiące operatówszacunkowychOpinie o wartości indywidualnej nieruchomości RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY mgr inż. Andrzej ZarychtaUprawnienia zawodowe MGPiB nr 2229TEGOVA Recognizsed European Valuer Nr REV - PL/PFVA/2013/110Członek Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowychzrzeszonego w Polskiej FederacjiStowarzyszeń RzeczoznawcówMajątkowychCertyfikat Nr 89/2010 wyceny dla potrzeb zabezpieczeniawierzytelności bankowych Polskiej Federacji StowarzyszeńRzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków PolskichBiegły do spraw szacowania nieruchomości ustanowiony przez SądOkręgowy…
  Pl. Jagiełły Władysława 2 Łódź-Polesie
 • Telefon: 603 093388

  Sporządzamy wyceny:nieruchomości gruntowych zabudowanych iniezabudowanychnieruchomości lokalowychnieruchomości zabytkowychograniczonych praw rzeczowych (służebność przesyłu,gruntowa, osobista)nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych,handlowych)praw użytkowania wieczystego i innych praw donieruchomościpraw zobowiązaniowych ( najem, dzierżawa)Sporządzamy również opinie o wartościnieruchomości dla potrzeb sprzedaży, zniesienia wspóółwłasności,spadków i darowizn oraz innych rozliczeń iodszkodowań.
  Strażacka 2/7 Głowno
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - Oddział Warszawski

  02 kwietnia 2014 roku (środa) ZarządOddziału Warszawskiego PSRWN zaprasza na szkolenie,które odbędzie się w godzinach 16.30 -20.00 wbudynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.Temat: Ocena energetyczna budynków w kontekście wycenynieruchomościProwadzący: dr inż Joanna Rucińska wykładowcaPolitechniki Warszawskiej, starszy specjalista NAPE ds efektywnościenergetycznej  Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych,pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządcównieruchomości.Czas trwania seminarium: 4 godzinyedukacyjne. Odpłatność za uczestnictwo w seminariach (4godziny edukacyjne) dla członków 15 zł,…
  Kolumba Krzysztofa 1 Warszawa
 • Oœrodek Rzeczoznawstwa i Konsultingu Simp-Zorpot Maciej Ciszewski

  SIMP-ZORPOTStowarzyszenie Inżynierów i Techników MechanikówPolskich90-303 Łódźul. Brzeźna 16/2tel./faks: 42636-2794             O FIRMIE:Ośrodek Rzeczoznawstwa i KonsultinguSIMP-ZORPOT świadczy usługi swoimklientom z zakresu:RZECZOZNAWSTWA TECHNICZNEGO orazKONSULTINGU - od 1992 rokuFirma skupia rzeczoznawców i konsultantów– specjalistów różnych dziedzin, jak również firmy partnerskiezapewniając swoim Klientom kompleksowy zakres usług.więcej]... KONSULTING:Ośrodek specjalizuje się w pracach zzakresu:FUNDRAISING - doradztwa w zakresiepozyskiwania  środków finansowych dla realizacji projektówinwestycyjnych, w formie dotacji unijnych, kredytów preferencyjnychoraz kredytów komercyjnych,ANALIZY i OPRACOWANIA PROGRAMÓWNAPRAWCZYCH i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.więcej]...
  10 Lutego 1 Łódź
 • Paweł Ciszewski

  Szanowni Państwo,Ochrona przeciwpożarowa i problemy bezpieczeństwa zdominowałyzawodową stronę mojego życia. W Państwowej Straży Pożarnej służyłem18 lat. Wiedza praktyczna, udział w wielu akcjach ratowniczych,bardzo przydaje mi się w codziennej pracy rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń przeciwpożarowych i biegłego sądowego ochronyprzeciwpożarowej. Funkcje te sprawuję od 15 lat. Gdybym jednaknajkrócej miał scharakteryzować swoją obecną działalnośćpowiedziałbym, że jestem niezależnym doradcą ds. bezpieczeństwapożarowego.Prawidłowa realizacja dużej inwestycji pod kątem ochronyprzeciwpożarowej, to dziś jedno z trudniejszych zadań. Częstoinwestor w tym…
  ul. Paproci 7 Piotrków Trybunalski
 • Piotrków Trybunalski

  Inspekcja Kontakt INSTYTUCJE poniedziałek,środa,czwartek,piątek: 7:30 - 15:30 wtorek: 8:00 - 16:00 90-730 łódź, ul. Gdańska 38 Wojewódzki Inspektor Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sekretariat (42) 636-03-57 fax: (42) 636-85-50 e-mail: Wydział Ochrony Konsumentów(reklamacje,mediacje,rzeczoznawca) (42) 632-16-50 Wydział Kontroli Artykułów żywnościowych (42) 633-79-21 Wydział kontroli Towarów Przemysłowych i Usług (42) 632-43-19 Wydział Prawnondash Organizacyjny (42) 633-79-24 Wydział Budżetowondash Administracyjny (42) 632-25-51 Delegatury: Piotrków Trybunalski: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2 (44) 647-00-47 e-mail: Sieradz:…
  ul. M Piotrków Trybunalski
 • Edyta Wiśniewska

  Od 15-11-2011r.nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma iudostępniamy szereginformacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszychkontrahentów i klientówudostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych wfirmie oraz uzyskanych osiągnięciach.
  ul. Gimnastyczna 108 Koziny
 • IGD PROJEKT

  adaptacje projektów katalogowych,certyfikaty energetyczne,projekty budowlane i wykonawcze,wizualizacje i koncepcje,przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,nadzór budowy,inwentaryzacje,ekspertyzy techniczne,zgłoszenia prac i robót nie wymagające pozwolenia na budowę,legalizacja samowoli budowlanej,kosztorysy,projekty wnętrz,zmiany sposobu użytkowania,projekty zjazdów.  ZAJMUJEMY SIĘ:budynkami mieszkalnymi w tym: domkami jednorodzinnymi iwielorodzinnymi,budynkami usługowymi: pawilonami handlowymi, obiektamigastronomiczno-hotelowymi,budynkami produkcyjnymi i magazynowymi: szwalnie, hale, stacjekontroli pojazdów i warsztaty,budynkami oświaty, kultury i sportu: przedszkola, ośrodkikultury, hale sportowo-widowiskowe,budynkami inwentarskimi: stadniny, silosy, itp. ZAPEWNIAMY:uzgodnienia z rzeczoznawcami ppoż., sanepid, higieny pracy czyz konserwatorem zabytków,załatwienie…
  Sworawa 11 Poddębice
 • Jadwiszczak Agnieszka Biuro wycen i obrotu nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy

  123 Flash Menu Placeholder. Biuro Wyceny i ObsługiNieruchomości świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości orazokreślania wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie nieruchomościna potrzeby banków (kompleksowa obsługa banków i instytucjifinansowych), deweloperów, urzędów skarbowych, jednostek samorząduterytorialnego, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, osóbprawnych i osób fizycznych. Biuro prowadzi mgr prawaAgnieszka Jadwiszczak posiadająca uprawnienia państwowe w zakresiewyceny nieruchomości nr 5009 nadane przez Ministra Infrastrukturyoraz ubezpieczenie cywilne od wykonywanej…
  20 Tuszynek Majoracki
 • RZECZOZNAWSTWA I WYCENY NIERUCHOMOŚCI

  Modro Bogdan, rzeczoznawca majątkowy, projektant, inspektornadzoru budowlanego pragnąłbym zaprosić Państwa do szerokiego gronaKlientów, którzy skorzystali z usług świadczonych przez moją Firmę.Do Państwa dyspozycji stawiam kompleksową ofertę umożliwiającąprzygotowanie i realizację prac w następującym zakresie: - wyceny nieruchomości, lokali, budynków, działek,maszyn     i urządzeń      - podział nieruchomości wraz z wykonaniemmap    geodezyjnych i wytyczeniemdziałek    - ekspertyzy budowlane, przeglądytechniczne   - projektowanie architektoniczno -konstrukcyjne - inwentaryzacje, adaptacje,kosztorysowanie - nadzory inwestorskie i autorskie wewszystkich       branżach  Do ważniejszych…
  UL. STANDEGO 5/6 Mileszki
 • Biuro Wycen Majątkowych Proffico Krzysztof Wojtczak

  NaszeBiuro oferuje swoje usługi w zakresie szacowaniawartościnieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych zgruntem. Prowadzimy również działania mające na celu ustalaniestanów prawnych nieruchomości.Wykonujemy zlecenia dla szeregu różnych podmiotów, w tym: osóbfizycznych, banków, przedsiębiorstw różnych branż, spółdzielnimieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędówskarbowych oraz wielu innych.
  Ul. Daszyńskiego Ignacego 152 Sieradz
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ANIT Rzeczoznawca Majątkowy mgr Antoni Tomecki

       Warning: Parameter 2 to frontpage() expected to be areference, value given in/home/users/anit/public_html/includes/Cache/Lite/Function.phpon line 100 
  Jankego Zygmunta Waltera (Generała Zygmunta Waltera Jankego) 11 Brzeziny
 • Geo-Pro-Kart Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe

  Usługi geodezyjne- cały zakres oraz wycena nieruchomości
  ul. Młynarska 2 Piotrków Trybunalski
 • BIURO GŁWNE Łódź

  Ogólnopolski Zespół Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców tworzą Biura Partnerskie w różnych rejonach Polski skupiające biegłych sądowych i rzeczoznawców. Taka struktura pozwala znacznie skrócić czas na kontakt zleceniodawcy z ekspertem. Zespół świadczy usługi w zakresie związanym z szeroko rozumianą techniką motoryzacyjną, ale nie tylko. W ramach świadczonych usług wykonujemy: analizy i rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych, badania kryminalistyczne miejsc zdarzeń drogowych, opisy uszkodzeń pojazdów po kolizjach drogowych, analizy kosztów napraw pojazdów…
  Łódź, ul. Arabska 10; Łódź
 • Przedsiębiorstwo Budem-Projekt

  Posiadamy niezbędną kadrę inżynieryjno techniczną, którapotrafisprostać każdemu zadaniu techniczno-prawnemu. Gwarantujemywysokipoziom wykonywanych prac.przygotowanie inwestycjikoncepcje architektoniczne oraz funkcjonalno przestrzenneobiektów budowlanychuzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniaterenu,rozpoznanie infrastruktury,doradztwo techniczne i technologicznekonsultacje budowlanepomoc w załatwianiu formalności związanych z procesemrealizacjiuzyskanie pozwolenia na budowęprojekty i dokumentacjepełne dokumentacje projektowe pozwalające na uzyskaniepozwoleniana budowę obiektów mieszkalnych, przemysłowych iużytecznościpublicznej:architektura,konstrukcja,technologia,instalacje wewnętrzne (wodociągowe, kanalizacyjne, wodypożarowej,tryskaczowe, elektryczne, gazowe, ogrzewania,wentylacji i klimatyzacji)projekt zagospodarowania terenu wraz z elementamiinfrastrukturytechnicznej (sieci wodne, cieplne,elektroeneregtyczne, gazowe,kanalizacyjne, telekomunikacyjne)projekt dróg…
  ul. Staszica 7/6 Ozorków
 • Nieruchomości-Kosierkiewicz

  Wyświetl większą mapępowiadom znajomegodrukuj« powrótCopyright © 2009 nieruchomosci-kosierkiewicz.plPowered byQuick.Cms 
  Lutomierska 14 Łodzianka
 • Arkadiusz Kotarski

  Biuro Likwidacji Szkód Arkadiusz Kotarski to firma która powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenia jej założyciela. Skupiamy wysoko wykwalifikowanych Rzeczoznawców samochodowych. Wszyscy nasi pracownicy posiadają kwalifikacje poparte  licznymi kursami i szkoleniami, wieloletnim doświadczeniem pozyskanym jako przedstawiciele firm ubezpieczeniowych oraz certyfikatami nadanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, a w przypadku Biegłych Sądowych - przez Sądy Okręgowe. Świadczymy usługi dla szerokiej grupy odbiorców. Zarówno dla klientów indywidualnych jak i dużych ogólnopolskich korporacji finansowych…
  ul. Żubardzka 9 / 5 Łódź Łodzianka
 • Biuro Wyceny Nieruchomości Mgr Inż Stanisław Rosiak

  Firma nasza poleca usługi w zakresie wyceny: - nieruchomości rolnych, - nieruchomości leśnych, - nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych, - działek budowlanych, - działek letniskowych, - gospodarstw rolnych, - budynków i budowli, - lokali mieszkalnych, - lokali użytkowych, - maszyn i urządzeń, - mienia zabużańskiego, - i inne
  Jagodowa 10, Piotrków Trybunalsk Piotrków Trybunalski
 • Blandyna Krzemińska – Freda

  Wykonuję wyceny dla potrzeb:zabezpieczenia kredytu,ustalenie ceny dla potrzeb sprzedaży,ustalenie podstawy opodatkowania,aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,ustalenie wysokości opłaty najemcy za wykup mieszkaniakomunalnego,określenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu iustanowienie służebności przesyłu,określenie wartości przedsięwzięć deweloperskich: budynkówwielomieszkaniowych i osiedli domów jednorodzinnych,wycena mienia zabużańskiego,wyceny dla potrzeb indywidualnych Zamawiających iinformacyjnych.Inne prace:inwentaryzacja mieszkań i budynków jednorodzinnych iużytkowych,badanie stanu księgi wieczystej,sporządzanie kosztorysów budowlanych w oparciu o KatalogiNakładów Rzeczowych,nadzór robót budowlanych w zakresie dróg.Rodzaje nieruchomości, które wyceniam:działki…
  ul. Junacka 11 Mileszki