Dolnośląskie

 • Andrzej Senczyno

  Usługi w zakresie opisu i szacowania wartości nieruchomościwykonuje dla celów:Kredyty bankoweKupno i sprzedażWniesienia aportemUstalenia odszkodowan przy wywlaszczeniu nieruchomościOkreślenie szkód wynikajacych z inwestycji liniowych i innychDokonywanie inwentaryzacji i wyceny dla potrzeb likwidatorów isyndykówZ tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarządZamian nieruchomościZabezpieczenia pod przyszłe płatnościUsługi w zakresie opisu i szacowania pojazdów, maszyn iurządzeń:Kredyty bankoweKupno i sprzedażWniesienie aportemUstalenie wartości masy upadłościowej i likwidacyjnejZabezpieczenie pod przyszłe płatnościDo określenia wartości środków trwałych przy naliczaniuamortyzacji
  ul. Spokojna 10 Czernica
 • Ewa Dusińska Parkitna Wycena Nieruchomości Wiktoria

  W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje COOKIES(wiecej informacji).Jeżeli nie wyrażaszzgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki. Dziękujemy.Rozumiem. Nie pokazuj więcej tegokomunikatu..KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGOmgr inż. Ewa Dusińska-ParkitaUPRAWNIENIA NR 5003 Wycenanieruchomości :gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynkowych,lokalowycho różnym przeznaczeniu:mieszkaniowe,komercyjne,rolne,leśnedla różnych celów:kupna–sprzedaży,bankowo–hipotecznych,skarbowo–podatkowych,zniesienia współwłasności,podział majątku lub postępowania spadkowego,sądowych,negocjacyjnych i ofertowych,ubezpieczeń i odszkodowań,ustalenia opłat od czynności cywilnoprawnych,ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,ustalenia opłat adiacenckich i rent planistycznych,inneWycena:praw majątkowych,ograniczonych praw rzeczowychpraw zobowiązaniowychPonadtooferujemy:analizy rynku nieruchomości,analizy opłacalności…
  Ul. Łomżyńska 19 Osiecznica
 • Ad Valor Agnieszka Lula

  Oferuję profesjonalną obsługę w zakresie wyceny nieruchomości(wycena mieszkań, domów, działek, lokali użytkowych, gruntów,budynków) dla różnych celów. Najczęściej wyceny sporządzane są dlazabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, ale są również innesytuacje, w których niezbędne jest poznanie wartości nieruchomości,np. w celu uregulowania spraw spadkowych, podziału majątku czyzniesienia współwłasności.Swoją ofertę kieruję również do podmiotów gospodarczych, którezamierzają kupić lub sprzedać nieruchomości komercyjne o znacznejwartości. Przed podjęciem tak znaczącej decyzji warto poznaćrynkową wartość obiektu, który ma być przedmiotem…
  Sucha Mała 5 Zawonia
 • Jar Biuro wyceny nieruchomości Michał Jarża

  osoby fizyczne - rzeczoznawca majątkowy gwarantuje profesjonalną,rzetelną wycena nieruchomości, zabezpieczenie kredytu nanieruchomości mieszkalnej, ustalenie ceny sprzedaży lub nabycianieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku,postępowanie spadkowe. banki - wycena nieruchomości, zabezpieczeniekredytu, ustalenie ceny sprzedaży lub ceny nabycia nieruchomości.urzędy - wycena nieruchomości, określenie wysokości podatku, opłatza użytkowanie wieczyste gruntu, trwały zarząd, ustalenieodszkodowania, sprzedaż nieruchomości. przedsiębiorstwa - wycenanieruchomości, sprawozdawczość finansowa, postępowanie sądowe,postępowanie urzędowe, amortyzacja środków trwałych, aporty,doradztwo inwestycjne.
  20 Legnica
 • Estatus Biuro Wycen Majątkowych

  ESTATUS Biuro WycenMajątkowych Od maja 2004 roku nasza firma świadczykompleksowe usługi w zakresie wycen nieruchomości, analiz i szerokorozumianego doradztwa na rynku nieruchomości. Obszar działalnościobejmuje teren Dolnego Śląska. Właścicielem firmy jest Łukasz Kaluska,rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 4176 nadane przezMinistra Infrastruktury), analityk rynku nieruchomości, magisterekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnieUniwersytet Ekonomiczny), Wydziału Informatyki i Zarządzania.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Arbitrażoweji Opiniowania Wycen Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych weWrocławiu, współtworzącego Polską Federację…
  Rynek Rynek 2 Wrocław
 • Marta Cegielska

  Biuro wycen nieruchomości CEGIELSKA – WYCENANIERUCHOMOŚCI oferuje Państwu wycenę nieruchomości dlacelów:kupna-sprzedaży,zabezpieczenia kredytu,ubezpieczeń majątkowych,ustalenia podatków od spadku i darowizn,aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,wyceny przedsiębiorstw,i inne.Koszt opracowania operatu szacunkowego ustalany jestindywidualnie z każdym Zleceniodawcą. Zależy on od typu i wielkościnieruchomości oraz od celu wyceny.Wartość rynkowa może zostać określona przy zastosowaniu podejściaporównawczego, dochodowego lub mieszanego, natomiast wartośćodtworzeniowa w wyniku zastosowania podejścia kosztowego.Istnieje możliwość przesłania formularza w celu określenia terminurealizacji oraz przybliżonych kosztów…
  ul. Akacjowa 1 Kąty Wrocławskie
 • Konieczny Krzysztof Wycena nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy

  Wyceny nieruchomości dla celów: - opłaty podatków od spadków i darowizn- opłaty podatku od czynności cywilno - prawnych- kredytów bankowych- określenia renty planistycznej- ustalenia opłaty adiacenckiej- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Wyceny maszyn i urządzeń Uwłaszczenia i przekształceniawłasnościowe
  20 Wrocław
 • Jolanta Januszkiewicz-Putkowska

  EKO-STRAŻAK-POLSKA s.c.Ryszard JanuszkiewiczJolanta Januszkiewicz-PutkowskaBiuro:ul. Kukuczki 5/2150-570 Wrocławtelefony:+48 71 783 08 01+48 604 104 254+48 606 482 608fax: +48 71 716 58 85eko-strazak@eko-strazak.com.plFirma EKO-STRAŻAK-POLSKA s.c. opierając się nadoświadczeniu i wiedzy inż. Ryszarda Januszkiewicza, zajmuje sięsprawami bezpieczeństwa pożarowego.Nasza oferta obejmuje:usługi rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:doradztwo,rzeczoznawstwo,konsultacje dotyczące przepisów o ochronie przeciwpożarowej(szczegółowaoferta)uzgodnienia dokumentacji projektowychprzez rzeczoznawców PPOŻ współpracujących z firmąEko-Strażak-Polska s.c.(szczegółowaoferta)opracowanie wytycznych projektowych,opinii i ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożaroweji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (szczegółowaoferta)oceny zagrożeń wybuchem…
  ul. Kukuczki 5/21 Wrocław
 • Anna Soroka Di Nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy

  Nazywam się: Anna Soroka, numer uprawnień: 4485 i należę do:Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości od2006roku. W tymczasie wykonałam wiele wycen nieruchomościprzeznaczonych na cele komercyjne imieszkaniowe. W przeważającejwiększości są to wyceny na cele związane z zaciąganiemkredytów,jednak uczestniczyłam także w projektach związanych z doradztweminwestycyjnym na rynku nieruchomości opiniowałam projekty podziałunieruchomości napotrzeby postępowań sądowych. Wyceniałam takżena potrzeby postępowań przedorganami podatkowymi.Różnorodność nieruchomości oraz dynamiczne zmiany na rynkunieruchomości stawiająprzed…
  Ul. Bobrecka 29 Wrocław
 • Rzeczoznawca Majątkowy Maria Sajewicz

  Written by Administrator   Thursday, 05 March 2009Oferta obejmuje usługi w zakresie:wyceny gruntów,wyceny nieruchomości rolnych (gospodarstw, upraw, stawówrybnych, sadów),wyceny nieruchomości leśnych (drzewostanów, działekletniskowych, parków),wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych ikomercyjnych,wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,wycena mienia zabużańskiego,wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych znieruchomością,wyceny nieruchomości lokalowych (mieszkalnych,użytkowych),wycena ograniczonych praw rzeczowych:użytkowanie,służebność,własnościowe spółdzielcze prawo do lokalumieszkalnego,spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielnimieszkaniowej,określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczegowłasnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomośćlokalową,wycena prawa…
  ul. Leńskiego 29 Bystrzyca Kłodzka
 • Biuro Usług Majątkowych i Wycen TAKSATOR

  Wykonujemy usługi w zakresie: wycen nieruchomości gruntowych wycen nieruchomości komercyjnych wycen nieruchomości mieszkaniowych wycen przedsiębiorstw analizy rynku nieruchomości
  adres: ul. Bystrzycka 24 Świdnica Świdnica
 • Aedium s.c. Kancelaria rzeczoznawców majątkowych Nogal, Drelich

  Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C.powstała w roku 2008 r. poprzez połączenie dwóch jednoosobowychdziałalności gospodarczych. Tym samym połączone zostało ogromnedoświadczenie w zakresie wyceny rzeczoznawcy Pawła Drelicha orazświeże spojrzenie na rozwiązywanie problemów związanych znieruchomościami. Paweł Drelich wyceną nieruchomości czynniezajmuje się od 1991 r., a w 1995 r. jako jeden z pierwszychotrzymał uprawnienia zawodowe uzyskując tytuł rzeczoznawcymajątkowego. Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych AEDIUM S.C. skupia osobyspecjalizujące się w różnych dziedzinach (budownictwo, prawo,ekonomia), które łączy wspólna…
  Pawłowa 1 lok. 6 Wrocław
 • Rzeczoznawca Majątkowy Przemysław Kielar

  Rzeczoznawca Wrocław Wycena nieruchomosci Wrocław Przemysław Kielar Wycena gruntówoferta koszt wyceny kontakt mgr inż. Przemysław KielarRzeczoznawca majątkowyuprawnienia nr 4154 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miastczłonek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu||
  Ul. 22 Lipca 5 Wrocław
 • TÜVPOL Sp. z o. o.

  Nowa oferta szkoleńNowa oferta szkoleń obejmuje następujące tematy:Zagadnienia prawne z zakresu rzeczoznawstwa, stacji kontrolipojazdów oraz ruchu drogowego.Napędy i paliwa alternatywne w pojazdach.Układy katalityczne.Części zamienne.Nowoczesne układy hamulcowe w pojazdach użytkowych.Rekonstrukcja wypadków drogowych.Ogumienie pojazdów.Pojazdy zabytkowe.Case studies (studia przypadku).Szczegółowych informacji udziela:Maciej Dworaczyńskitel.: 539-993-703e-mail: This email address is being protected from spambots. Youneed JavaScript enabled to view it.
  ul. Powstańców Śląskich 5 Wrocław
 • Jerzy Wiczkowski Doradztwo Inwestycyjne

  Strona GłównaO nasOfertaWYCENANIERUCHOMOŚCIWYCENAPRZEDSIĘBIORSTWEKSPERTYZY Z ZAKRESURYNKU NIERUCHOMOŚCIDORADZTWOINWESTYCYJNENasi klienciRealizacjeZespółJERZY WICZKOWSKIWOJCIECHWICZKOWSKIMapa dojazduKontaktReferencjeCiekawe stronyMapa serwisuNota prawnaStronyInternetowe
  Ul. 3 Maja 3 Wrocław
 • WYCENA I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

     Agencja NieruchomościKRUPIŃSKI  to firma założona w 1997 roku przez HenrykaKrupińskiego, rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnieniazawodowe nr 2907 w zakresie szacowania nieruchomości.Systematycznie i stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe orazposzerza poziom swojej wiedzy uczestnicząc w licznych szkoleniach iseminariach. Ukończył także studia podyplomowe „WycenaPrzedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w KatedrzeAnalizy i Diagnostyki Ekonomicznej Instytutu Nauk Ekonomicznychwydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego. Henryk Krupiński jestrównież pośrednikiem w obrocie nieruchomościami -licencja zawodowa nr 3189. Jest członkiem Polskiej…
  ul. Langiewicza 7 Zgorzelec
 • Jacek Pielich-Rzeczoznawca Majątkowy w Zakresie Szacowania Nieruchomości Wycena nieruchomości, szacowanie nieruchomości

  wycena nieruchomości, nepomuki, turystyka i inne rzeczy Jacek Pielichstrona prywatna | |||Witam na mojej stronie | Możesz tu uzyskać informacje na temat turystyki i krajoznawstwa, któ ra odgrywa ważną rolę w moim życiu. Strona firmowa i dotycząca działanosci gospodarczej znajduje się Wałbrzychrsaquo rsaquo degC degC 09.06.201201.10.2011 r.23-25.09.2011 r.17.09.2011 r.09-10.09.2011 r.03-04-09.2011 r.28.08.2011 r.10.08.2011 r.14.07.2011 r.09-10.07.2011 r.22.05.2011 r.21.05.2011 r.30.04.2011-03.05.2011 r.16.04.2011 r.28-30.01.2011 r.31.12.201 01.01.201102.10.2010 r. 24-26.09.2010 r. 21.08.2010 r. 29-30.06.2010 r. 22.05.2010 r.…
  Pl. Medyków 1 Wałbrzych
 • Stara strona SRM

  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych weWrocławiuul. J. Piłsudskiego 74 pok 32850-020 Wrocławtel./fax +48 71 341 91 97e-mail: srm@srm.wroclaw.plFacebook RSS
  Piłsudskiego 74 Wrocław
 • Meissner Małgorzata, mgr inż. Wycena nieruchomoœci

  Poszukiwana przez Ciebie strona nie istniejePodany adres nie istnieje.Jeżeli jesteś właścicielem skontaktuj się z namiskontaktujsię z nami. Nie zapomnij podać swojego loginu oraz nazwydomeny.Polecamy również inne nasze serwisy:
  Krynicka 92/15 Wrocław
 • Agencja Nieruchomości Apartament s.c. Małańczuk Marian Małańczuk Emilia

   KANCELARIA RZECZOZNAWCYMAJĄTKOWEGO Rzeczoznawca Majątkowy EmiliaMałańczuk Uprawnienia zawodowe nr 2711 nadane dnia 24.10.1997 r. wzakresie szacowania nieruchomości wydane przez Prezesa UrzęduMieszkalnictwa i Rozwoju MiastEuropejski Certyfikat Uznania Zawodowego Recognised EuropeanValuer nr REV-PL/PFVA/2013/133 nadany przez The European Group ofValuers` Associations (TEGoVA)oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych(PFSRM)OfertaKancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy usługi w zakresie:szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwalezwiązanych z gruntemanalizy rynku nieruchomościdoradztwa budowlanego i majątkowegodoradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomościdla potrzeb osób fizycznych, przedsiębiorstw,banków,…
  Modlińska 240 Wrocław
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Laura Morzewska

  Wycena nieruchomości, służebności przesyłu, analizy rynku nieruchomości, doradztwo inwestycyjne.
  ul. Stefana Batorego 11/3 Legnica
 • Piowit Piotr Witowski Wycena nieruchomości

  Prezentacja firmy PIOWIT - mgr inż. PiotrWitowskiWycena nieruchomości
  Buczacka 1 Wrocław
 • Zybud Wycena Nieruchomości i Specjal Usługi Sp Cyw IdŸkowski z i S Ka

         Absolwent Wydziału BudownictwaPolitechniki Wrocławskiej w specjalności budownictwo miejskie iprzemysłowe, rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnieniazawodowe nr 1841 w zakresie szacowania nieruchomości, a takżemaszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, nadane przezMinistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 26 kwietnia1996 r.Doświadczenie zawodowe:      10 lat pracy na stanowiskukierownika budowy, ok. 20 lat praktyki na stanowisku starszegoinspektora nadzoru (ważniejsze nadzorowane inwestycje: FAT, OśrodekTelewizyjny TV2 we Wrocławiu, rozbudowa SzpitalaPrzeciwgróźlicowego przy ul. Grabiszyńskiej, Osiedla Mieszkanio­weHuby, Gaj, Anna, Przyjaźni…
  ul. Kuźnicza 57/58 Wrocław
 • Tomasz Glabisz

  Jestem certyfikowanym rzeczoznawcą samochodowym, członkiemStowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i RuchuDrogowego EKSPERTMOT w Warszawie, wpisanym na listę rzeczoznawcówMinistra Infrastruktury pod numerem RS-00248.Wykonuję usługi rzeczoznawcze dla osób indywidualnych, towarzystwi zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych, banków,prokuratur, sądów, policji, dealerów samochodowych. Posiadanawiedza daje gwarancję obiektywnej realizacji świadczonych usługeksperckich.
  ul. Batorego 9/2 Wałbrzych
 • Claim Service Sp. z o.o.

   „Claim Service” Sp. zo.o.           Spółka powstała w lutym 2005r. Okres działania spółki tozaledwie kilka lat ale ludzie wokół niej skupieni i współpracującycechują się wieloletnim doświadczeniem w zakresie likwidacji szkódubezpieczeniowych we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Świadczymyusługi na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Współpracują z namiosoby bardzo dobrze  przygotowane merytorycznie, z bogatymdoświadczeniem zawodowym i wysokiej kulturze osobistej.„Claim Service Sp. z o.o. jest niezależną Firmąwyspecjalizowaną w profesjonalnej likwidacji szkódubezpieczeniowych, działającą w zakresie usług skierowanych doZakładów Ubezpieczeń…
  ul. Trzemeska 6 Wrocław
 • K Nieruchomości Bartosz Karkulewski

  K Nieruchomości to firma zapewniająca kompleksową,profesjonalną obsługę tematów związanych z rynkiem nieruchomości.Naszym klientom oferujemy pomoc w zakresie:» sprzedaży, kupna, najmu, wynajmu nieruchomości,» regulacji stanu prawnego nieruchomości,» zarządzania nieruchomościami,» rzeczoznawstwa majątkowego,» projektowania i nadzoru nad pracami inwestorskimi,» ubezpieczeń i doradztwa kredytowego,» sporządzania certyfikatów energetycznych.Głównym obszarem działania firmy jest Kotlina Kłodzka,obszar o unikalnych walorach krajobrazowych i turystycznych,posiadający bogate złoża wód mineralnych w oparciu o które powstałyznane w kraju i na świecie uzdrowiska…
  ul. Warszawska 5/2 Muszyn
 • Natalia Schindler

  Zespół Rzeczoznawców Majątkowych aestimo świadczy usługi w zakresie wycenynieruchomości oraz określania wartości maszyn i urządzeń trwalezwiązanych z gruntem, analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa wzakresie nieruchomości dla potrzeb osób prywatnych, podmiotówgospodarczych, banków oraz urzędów.Podstawowym celem działalności kancelarii jest zdobywanieinformacji dotyczących rynku nieruchomości, ich analizowanie orazwykonywanie opracowań dla inwestorów, administracji państwowej isamorządowej oraz indywidualnych klientów.Nasze wyceny opracowywane są w języku polskim, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz ze standardami ZawodowymiPolskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców…
  ul. Oporowska 12/13 Wrocław
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Accord

   Kancelaria świadczy usługi z zakresu szacowania wartościnieruchomości,  maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych,a także z zakresu doradztwa budowlanego i majątkowego , dla potrzebosób prywatnych, banków, sądów  oraz jednostek administracjipublicznej.  
  Elbląska 1 Wrocław