Wycena Nieruchomości Maszyn i Urządzeń Paweł Moskwa

Kontakt email, www
Ul. Barlickiego Norberta 23
19-300 Ełk , woj. Warmińsko-Mazurskie

Majątki

Rzeczoznawca

Specjalizacje:

  • Majątki
  • Rzeczoznawca

O nas

Wycena nieruchomości, maszyn urządzeń i pojazdów w celu:- zabezpieczenie wierzytelności banków,- określenie wartości do ustalenia ceny sprzedaży lub zakupu,- amortyzacja środków trwałych,- na potrzeby sprawozdań finansowych,- wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu),- na potrzeby sądu,- na potrzeby innych ustaw i celów.Opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego.Wykonywanie inwentaryzacji budynków oraz określanie wysokościudziałów u nieruchomości wspólnej.Współpracując z przedstawicielami różnych zawodów wykonujemyanalizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji.Opracowania sporządzane są w postaci operatów szacunkowych, któremają charakter dokumentów urzędowych, i w innych formach.