Telefon: 603 093388

Kontakt email, www
Strażacka 2/7
95-015 Głowno , woj. Łódzkie

Majątki

Rzeczoznawca

Szkolenia i Certyfikaty

Specjalizacje:

  • Majątki
  • Rzeczoznawca
  • Szkolenia i Certyfikaty

O nas

Sporządzamy wyceny:nieruchomości gruntowych zabudowanych iniezabudowanychnieruchomości lokalowychnieruchomości zabytkowychograniczonych praw rzeczowych (służebność przesyłu,gruntowa, osobista)nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych,handlowych)praw użytkowania wieczystego i innych praw donieruchomościpraw zobowiązaniowych ( najem, dzierżawa)Sporządzamy również opinie o wartościnieruchomości dla potrzeb sprzedaży, zniesienia wspóółwłasności,spadków i darowizn oraz innych rozliczeń iodszkodowań.