PRETUM Biuro Wyceny Nieruchomości Bartosz Gałka

Kontakt email, www
ul. Storczykowa 2/2
55-040 Kobierzyce , woj. Dolnośląskie

Majątki

Maszyny

Rzeczoznawca

Szkolenia i Certyfikaty

Specjalizacje:

  • Majątki
  • Maszyny
  • Rzeczoznawca
  • Szkolenia i Certyfikaty

O nas

PRETUM Biuro Wyceny NieruchomościBiuro Wyceny Nieruchomości PRETUM świadczy usługi z zakresuszacowania wartości nieruchomości,  maszyn i urządzeń trwalezwiązanych z gruntem, a także w zakresie doradztwa majątkowego, dlapotrzeb osób prywatnych, prawnych, banków, sądów  orazjednostek administracji publicznej.Właścicielem firmy jest Bartosz Gałka, magister ekonomii, absolwentUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rzeczoznawca majątkowy(uprawnienia nr 5192 nadane przez Ministra Infrastruktury), członekStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.Biuro świadczy usługi  w sposób obiektywny i niezależny, przyzachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteruwykonywanych czynności. Operaty szacunkowe są opracowywane zgodniez obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymiPolskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.Świadczymy usługi wycenyDzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu oraz potencjałowi PRETUMjest w stanie wykonać wycenę każdej nieruchomości w relatywniekrótkim czasie. Proces wyceny zawsze poprzedzony jest wizjąlokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia fizycznego ifunkcjonalnego, a także pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi odokumentację fotograficzną. Każda usługa jest traktowanaindywidualnie, stosownie do potrzeb Klienta. Zakres działania biuraobejmuje obszar całego kraju.