Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Piotr Bajka

Kontakt email, www
Ul. Zgłobicka 7 zobacz inne firmy z Zgłobicka
33-113 Zgłobice , woj. Małopolskie

Majątki

Rzeczoznawca

Szkolenia i Certyfikaty

Specjalizacje:

  • Majątki
  • Rzeczoznawca
  • Szkolenia i Certyfikaty

O nas

Bogate doświadczenie, znajomość rynku oraz dostęp do największej ijedynej profesjonalnej bazy transakcji nieruchomościami -Zintegrowanego Systemu Monitorowania Transakcji NieruchomościamiInstytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomościami mrn.pl - pozwala nam zaoferować Państwu nasze usługi w następującychsprawach i dziedzinach:Wyceniamy nieruchomości o różnym przeznaczeniu: działki niezabudowanedomylokale mieszkalneobiekty przemysłowe (magazynowe, produkcyjne, ciągitechnologiczne)obiekty komercyjne (stacje paliw, hotele, lokaleużytkowe)rolne i leśneinneWyceniamy nieruchomości dla różnych celów i potrzeb:kupna, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasnościzabezpieczenia kredytusprawozdań finansowychaportówpodatkowo - skarbowychaktualizacji opłat za użytkowanie wieczysteopłat planistycznychzwrotów wywłaszczonych nieruchomości dla byłych właścicieliwyłączeń z produkcji rolnej i leśnejPonadto sporządzamy raporty na temat:rynku nieruchomościefektywności inwestowania w nieruchomościskutków finansowych uchwalania lub zmiany miejscowych planówzagospodarowania przestrzennegoopłat związanych z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczysteopłat za użytkowanie wieczysteKażda wycena sporządzania jest zgodnie z przepisami prawa polskiegoregulującego wycenę nieruchomości, jak również na życzenie klientazgodnie z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wyceny RzeczoznawcówMajątkowych (PKZW). Realizujemy również wyceny w oparciu oMiędzynarodowe Standardy Wyceny (MSW/IVS) jak również EuropejskieStandardy Wyceny (ESW/EVS).