Kader Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości Kosiorek

Kontakt email, www
Ul. Krasickiego Ignacego 1 zobacz inne firmy z Krasickiego Ignacego
10-685 Olsztyn , woj. Warmińsko-Mazurskie

Majątki

Rzeczoznawca

Specjalizacje:

  • Majątki
  • Rzeczoznawca

O nas

  O mnieProwadzę działalność gospodarczą pod nazwą KADER WycenaNieruchomości od 1994 roku świadcząc profesjonalne usługi zzakresu wyceny nieruchomości do wszystkich celówWyceny nieruchomości wykonuję osobiście jakorzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe nr 815nadane przez Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w 1994roku,  zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa polskiego oraz standardami zawodowymi PolskiejFederacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców  Majątkowych.Współpracuję z innymi specjalistami, związanymiz  rynkiem nieruchomości, zapewniającKlientom    kompleksową obsługę.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania ozamówieniach publicznych na podstawie art. 19 ustawyo zamówieniach publicznych.Posiadam wiedzę, doświadczenie oraz potencjałekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia w wyznaczonymterminie.Jestem płatnikiem podatku VAT.                                                     mgr inż. Elżbieta Kosiorek