Dane KontaktoweUniversum - Biuro Rzeczoznawców

Kontakt email, www
Starowiślna 37/4
30-038 Kraków , woj. Małopolskie

Maszyny

Wypadki

Rzeczoznawca

Kosztorysy

Szkolenia i Certyfikaty

Specjalizacje:

  • Maszyny
  • Wypadki
  • Rzeczoznawca
  • Kosztorysy
  • Szkolenia i Certyfikaty

O nas

UNIVERSUM-BIURO RZECZOZNAWCÓWJesteśmy kompetentnym, fachowym i sprawdzonym biuremrzeczoznawczym.Wszystkie osoby współpracujące z nami sąrzeczoznawcami SRTSiRD EKSPERTMOT, SIMPi/lub biegłymisądowymi. Asystenci i aplikanci, którzy u nas odbywają staż, są podopiekąrzeczoznawców, którzy ich uczą, kontrolują iodpowiadają za ich pracę.Każdy z naszych pracowników posiada wieloletnią praktykę przylikwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych, maszynowych iosobowych, co gwarantuje pełny profesjonalizm usług od stronytechnicznej oraz merytorycznej. Działamy według standardów prawnychi wymagań wynikających z problematyki sprawy. Zajmujemy siętechniką motoryzacyjną, prawem o ruchu drogowym, maszynoznawstwem,towaroznawstwem, materiałoznawstwem, oraz analizujemy przyczynypowstania wypadku, kolizji w ruchu drogowym, a także wykonujemyrekonstrukcje zdarzeń.Początek naszej działalności w branży eksperckiej sięga 1988 rokuprzy pierwszych weryfikacjachprzez Ministerstwo Komunikacji. Przy naszej współpracy zostałowykonanych wiele niezależnychekspertyz w specjalności według sylwetek:„A” – Budowa i eksploatacja pojazdów„B” – Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych„C” – Analiza i weryfikacja kosztów napraw pojazdów„D” – Budowa i eksploatacja ogumienia„E” – Ekonomia TransportuOd roku 1995 nasza działalność sygnowana była szyldem BiuraRzeczoznawców Motoryzacyjnychi Ruchu Drogowego w Krakowie, w pełnym zakresie sylwetek, a także wdziedzinach:» Pojazdów zabytkowych» Techniki pojazdów samochodowych» Maszyn i urządzeń» Kalkulacji warsztatowej» Techniki samochodowej,» Ruchu drogowego (rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeńdrogowych)» Wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdówsamochodowych`Przez wiele lat współpracowaliśmy z TowarzystwamiUbezpieczeniowymi, stowarzyszeniami SSH Polska, PZMOT, EKSPERTMOToraz sądami, prokuraturami i Policją, a także przeprowadzaliśmyszkolenia z zakresu programów eksperckich dla rzeczoznawców,Towarzystw Ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód oraz warsztatów.Szkoliliśmy diagnostów oraz pełniliśmy nadzór nad Stacjami KontroliPojazdów.`Niejednokrotnie nasi eksperci przeprowadzali wykłady z dziedzinywarsztatów napraw powypadkowych (blacharstwo – lakiernictwo),zakładów mechaniki pojazdowej oraz stacji diagnostycznych zarówno wkraju jak i zagranicą.`Już wtedy mogliśmy się pochwalić bardzo bogatym doświadczeniemzawodowym, gdyż osoby u nas pracujące były rzeczoznawcami iwykładowcami posiadającymi wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przedewszystkim praktyczną. Niejednokrotnie sądy i prokuratury powoływałynas jako arbitrów i konsultantów.`W roku 2004 nastąpiła zmiana związana z połączenia Firm: Universumi Biura Rzeczoznawców Motoryzacyjnych. Obecnie firma posiadasiedzibę na terenie Gminy Myślenice, natomiast wychodząc naprzeciwPaństwa oczekiwaniu Biuro Rzeczoznawców Motoryzacyjnych mieści sięprzy ul. Starowiślnej 37 oraz Różanej 13, w Krakowie.`Od Maja 2011 roku, nasi pracownicy posiadają certyfikaty z zakresunie tylko samej motoryzacji ale również z rzeczoznawstwamaszynowego. Ich doświadczenie można pokazać poprzez certyfikaty odnumeru RM0001 przynależącego do właściciela Janusza Dolińskiego.Dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy skutkuje kolejnymi dyplomami icertyfikatami, a naszą wiedzę wykorzystujemy nie tylko przyszkodach, ale także przy kształceniu młodych adeptów szkolącrzeczoznawców z każdej dziedziny.`Z naszym Biurem współpracują placówki partnerskie (BiuraRzeczoznawcze) występujące pod wspólnym logo w: Krakowie,Zakopanem, Nowym Targu, Nowym Sączu, Suchej Beskidzkiej, BielskuBiałej, Oświęcimiu, Wadowicach, Andrychowie, Myślenicach, Tarnowie,Rzeszowie, Kielcach, Stalowej Woli, Częstochowie, Wrocławiu, Opolu,Katowicach, Gliwicach, Będzinie, a także wiele innych.Obecnie jako operator szkód majątkowych kompleksowo likwidujemyszkody komunikacyjne, majątkowe, osobowe, regresy dla:`? Towarzystwa Ubezpieczeń Majątkowych Benefia Vienna InsuranceGroup S.AW zakresie ekspertyz i opinii rzeczoznawczych zlecenia stalewykonujemy dla:? Towarzystw Ubezpieczeniowych? Firm, przedsiębiorstw, korporacji? Klientów indywidualnych? Klientów instytucjonalnych? Organów administracji państwowej i samorządowej? Sądów`Gwarantujemy szybką i sprawną obsługę przez wyspecjalizowaną kadręinżynierów oraz rzeczoznawców zrzeszonych w StowarzyszeniuRzeczoznawców Samochodowych ?EKSPERTMOT? w Warszawie, orazStowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich SIMP oddział wKrakowie.`Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem biur w komputery ispecjalistyczne programy do likwidacji szkód, sporządzaniakalkulacji kosztów naprawy, urządzenia do pomiarów grubości itwardości powłok lakierniczych, programy i urządzenia dorekonstrukcji zdarzeń, szybkie połączenia internetowe, linietelefoniczne i linie telefonii komórkowej.`Wszyscy współpracujący rzeczoznawcy, niezależnie od wyposażeniabiura UNIVERSUM, posiadają własne biura,wyposażone w odpowiedni sprzęt i programy do likwidacji szkód.`Przy czynnościach wymagających stanowisk specjalistycznychdysponujemy dostępem do linii diagnostycznych: do badań układówzawieszeń kół, układów kierowniczych i układów hamulcowych, orazstanowiskiem kontrolno-pomiarowym do karoserii. Posiadamynieograniczony dostęp do stacji kontroli pojazdów i stanowiskpomiarowych ram i karoserii samochodowych, na terenie którychposiadamy punkty Obsługi Klienta.