$(#slider).nivoSlider() Włoszczowa

Majątki

Rzeczoznawca

Szkolenia i Certyfikaty

Specjalizacje:

  • Majątki
  • Rzeczoznawca
  • Szkolenia i Certyfikaty

O nas

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartościnieruchomości w formie operatu szacunkowego– dokonuje wyceny nieruchomości.Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla któregozostał sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jegosporządzenia,chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmianyczynników.Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcówmajątkowych,w szczególności:Ustawy o gospodarce nieruchomościamiRozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wycenynieruchomości i sporządzania operatu szacunkowegoPowszechnymi Krajowymi Zasadami Wycen