Wypadki

 • Optimal & Minimal Biuro usług pożarniczych Ochrona przeciwpożarowa, oddymianie

   Od kwietnia br. zostało uruchomione nowe biuro firmyCzęstochowa ul. Dekabrystów 41 VII piętro pok. Nr 16Od maja br. rozszerzyliśmy naszą ofertę o kompleksową obsługę zakładów i firm wzakresie bezpieczeństwa i higieny pracy założenia ochrony ppoż. do projektów budowlanych (konsultacje,doradztwo, opinie, uzgodnienia rzeczoznawców)przygotowanie obiektów do użytkowania (dostosowanieistniejących budynków do obowiązujących norm i przepisów prawnych,nadzór nad nowopowstającymi obiektami)wizualizacje obiektów dotyczące ewakuacji i sprzętu gaśniczego,oświetlenie ewakuacyjnespecjalistyczne opracowania analityczne (ekspertyzy, opinie,kosztorysy)szkolenia ogólne i specjalistyczne…
  Ul. Główna Częstochowa
 • Poż Ekspert Ochrona Przeciwpożarowa i Bhp Henryk Grzyb

  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAopiniowanie dokumentacji projektowych (uzgodnieniaprojektów przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeńprzeciwpożarowych)opracowywanie ekspertyz technicznych dot.alternatywnego spełnienia przepisów przeciwpożarowych (rozwiązaniazamienne i zastępcze)analizy zagrożenia i ocena ryzyka pożarowegobudynków, innych obiektów budowlanych i terenówopracowywanie wytycznych projektowych i wymagańtechnologicznychocena zagrożenia wybuchem i tworzenie na jej baziedokumentów zabezpieczenia przed wybuchemprzygotowanie inwestycji do odbioru przez organyPSPszkolenie ppoż. wszystkich grup zawodowychsporządzanie opinii oraz wszelkich instrukcji, procedur iregulaminów (w tym instrukcji bezpieczeństwapożarowego)nadzór inwestorski i audytyocena zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładupracy dla potrzeb…
  Kilińskiego 32 Ostrołęka
 • mgr inż. Zbigniew GUT

  Witam Państwa, i zapraszam do zapoznania się zmoją ofertąRzeczoznawca Techniki Samochodowej,Ruchu Drogowego, Rekonstrukcji Kolizji i Wypadków Drogowych. mgr inż. Zbigniew GUT BIURO Osiedle XX-Lecia 51/557-200 Ząbkowice Śląskietel. kom. 603 129 848tel../fax. 74 8 100 747e-mail: zbwgut@o2.pl Uprawnienia:Rzeczoznawca Certyfikowany –wpisany na listę Rzeczoznawców Samochodowych MinistraInfrastruktury, numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS 001125CERTYFIKAT Rzeczoznawcy Samochodowego wydany przezEuropejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i SpecjalistówTechniki Samochodowej TUVPOL, numer Certyfikatu 164/08 , wzakresie: Techniki samochodowej, Ruchu drogowego i…
  Lecia 51/5 Grochowiska
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego EKSPERTMOT - Oddział Wałbrzych

  Zaproszenie na Walne Zebranie FIEA:: 03 maja 2014Zaproszenie na Walne Zebranie FIEA – Międzynarodowej FederacjiEkspertów Samochodowych, które odbędzie się w Poznaniu w dniach26–28.06.2014 r.Zaproszenie na Sympozjum:: 10 kwietnia 2014VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój KonstrukcjiPojazdów...Jubileusz Wydziału SiMR:: 05 listopada 2013W dniu 18 października 2013 r. w Warszawie obchodzono 60-lecieWydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) PolitechnikiWarszawskiej...O propozycji przepisu:: 23 września 2013W ramach dyskusji o propozycji przepisu, mającego chronić pieszychw ruchu drogowym w…
  Ul. Głowackiego Bartosza Wojciecha 1 Wałbrzych
 • Ekspert-Mot Piotr Dura

  Nasi rzeczoznawcy są członkami:Ogólnopolskiego StowarzyszeniaRzeczoznawców TechnikiMotoryzacyjnej i Ruchu Drogowego AUTO-CONSULTING, StowarzyszeniaInicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM-TECH orazStowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Posiadają certyfikty kompetencji, znajdują się naliście MinisterstwaTransportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej, są biegłymi sądowymi w zakresie techniki samochodowej,rekonstrukcji wypadków oraz wyceny maszyn i urządzeń.Systematycznie dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszychrzeczoznawców tak, aby ich wiedza obejmowała aktualnie stosowanesystemy i technologie.Współpracujemy z siecią biur rzeczoznawczych SSH Polska. Dziękitemu możemy szybko i fachowo wykonać ekspertyzę, niezależnie odmiejsca, w…
  ul. Gazomska 9 Sieraków
 • Biuro Ekspertyz Motoryzacyjnych TestCar

  Aby zobaczyć pasek najnowszych wiadomości, włączjavascript.Firma TestCar zajmujesię ekspertyzami na potrzeby rynku motoryzacyjnego. Nasza ofertaskierowana jest do podmiotów gospodarczych oraz klientówindywidualnych. Posiadamy wiedzę i nowoczesne narzędziaumożliwiające wykonanie ekspertyz na najwyższym poziomie. Działamyw oparciu o wpis na listę Rzeczoznawców Samochodowych MinisterstwaInfrastruktury.   Wykonujemy ekspertyzy z zakresu techniki samochodowej oraz opiniedotyczące wypadków i kolizji drogowych. Dokładny opis ofertyznajduje się w zakładce OFERTA.Na naszej stronie znajdziecie Państwo informacje, które będąpomocne przy zakupie używanego samochodu,…
  Al. Grzecznarowskiego Józefa 28 Kraków XII Bieżanów-Prokocim
 • Pomocni Dochodzenie odszkodowań

  o firmie PomocniPomocni - dochodzenie odszkodowań Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.Nasza firma prowadzi działalność w zakresie pomocy osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym w uzyskaniu najkorzystniejszego odszkodowania powypadkowego jak również odszkodowań należnych w związku z błędami medycznymi oraz szeroko pojętymi szkodami majątkowymi. Zespół tworzą bardzo doświadczeni pracownicy, którzy w przeszłości stanowili kadrę likwidatorów szkód zatrudnionych u największego, polskiego ubezpieczyciela, co bez wątpienia stawia nas…
  ks. Kołłątaja 10 lok. 8 Opole
 • Europejskie Centrum Odszkodowań Bydgoszcz / Euco Bydgoszcz

  Europejskie centrum odszkodowań - Euco jest największą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo Wschodniej. Centrala firmy znajduje się w Legnicy. Firma posiada własną kancelarię radców prawnych, oraz prawników w całym kraju. osiadamy również własną wypożyczalnie samochodów Eucocar.
  Kromera Bydgoszcz
 • Ekspertyza Usługi rzeczoznawcze, wycena samochodów, rekonstrukcja wypadków Grzegolec I

  mgr inż. Ireneusz Grzegolec66 -400 Gorzów Wlkp. ul.Skalskiego 28Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy RS 000402Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.tel: 601-749292, fax: (095)7250269, NIP 599-122-70-54, ekspertyza@gmail.comWykształcenie wyższe techniczne, specjalność: samochody i ciągniki.Ukończone studia podyplomowe: Ekspertyza wypadkudrogowego organizowane na Politechnice Krakowskiej zInstytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie.Rzeczoznawca certyfikowany (nr certyfikatu 123/02/05/08) przezCentrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych posiadająceakredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068, w zakresiekompetencji:- technika samochodowa- ruch drogowy, w tym: rekonstrukcja kolizji,…
  128 Gorzów Wielkopolski
 • Automobilklub Nowy Świat Zespół rzeczoznawców samochodowych, maszyn i urządzeń

  UsługiDo realizacji usług została powołanawyspecjalizowana spółka pod nazwą:ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓWSAMOCHODOWYCH MASZYN IURZĄDZEŃ AUTOMOBILKLUB NOWY ŚWIAT Sp. Zo.o. -Członek Polskiej IzbyMotoryzacji Zakres typowych usług wykonywanych przezrzeczoznawców TSiRD w Spółce.Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego-STOWARZYSZENIE w procesie szkoleń przygotowuje swoich rzeczoznawcówdo wykonywania na wysokim poziomie opinii i ekspertyz dotyczącychpojazdów samochodowych. Rzeczoznawcy Stowarzyszenia wykonują usługirzeczoznawcze w ramach umów o dzieło w Spółce, rzadziejbezpośrednio w ramach własnej działalnościgospodarczej.  Za jakość usługi bezpośrednioodpowiedzialny jest podmiot…
  ul. Nowy Świat 35 Warszawa
 • Cermot Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych Sp. z o.o.

  CeRMot to biuro zrzeszające uprawnionych, niezależnych,doświadczonych rzeczoznawców motoryzacyjnych imaszynowych przygotowanych do wskazywania rozwiązań przyrozstrzyganiu problemów spornych. CeRMot to pierwsze w województwieśląskim biuro rzeczoznawcze zlokalizowane w jednymobiekcie z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów o pełnym profiluwyposażenia, co pozwala przy wykorzystaniu doświadczeńrzeczoznawczo-diagnostycznych rozwiązywać na bieżąco większośćproblemów z dziedziny techniki motoryzacyjnej iidentyfikacji pojazdów. CeRMot realizuje:oceny i opinie z dziedzinymotoryzacji i towaroznawstwawyceny pojazdówwyceny maszyn i urządzeńkosztorysy naprawy pojazdów w systemie audatex ieurotaxanalizy i rekonstrukcje wypadków…
  ul. Roździeńskiego 210 Katowice
 • Dane KontaktoweUniversum - Biuro Rzeczoznawców

  UNIVERSUM-BIURO RZECZOZNAWCÓWJesteśmy kompetentnym, fachowym i sprawdzonym biuremrzeczoznawczym.Wszystkie osoby współpracujące z nami sąrzeczoznawcami SRTSiRD EKSPERTMOT, SIMPi/lub biegłymisądowymi. Asystenci i aplikanci, którzy u nas odbywają staż, są podopiekąrzeczoznawców, którzy ich uczą, kontrolują iodpowiadają za ich pracę.Każdy z naszych pracowników posiada wieloletnią praktykę przylikwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych, maszynowych iosobowych, co gwarantuje pełny profesjonalizm usług od stronytechnicznej oraz merytorycznej. Działamy według standardów prawnychi wymagań wynikających z problematyki sprawy. Zajmujemy siętechniką motoryzacyjną, prawem o ruchu…
  Starowiślna 37/4 Kraków
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Maszynowych oraz Biegłych - Poleksmot

  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych orazBiegłych POLEKSMOTw Katowicach powstało w 1991 roku, jednaktradycje jego funkcjonowania sięgają roku 1948, kiedy to grupaobecnych członków tworzyła zalążki ruchu rzeczoznawczego wstrukturach Polskiego Związku Motorowego. Członkowie zwyczajniStowarzyszenia, w tym Rzeczoznawcy Samochodowi z listy MinisterstwaInfrastruktury, utworzonej zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo oruchu drogowym, są zgrupowani w organizacjach gospodarczych,będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Stanowią grupęwybitnych specjalistów we wszystkich dziedzinach związanych zmotoryzacją i techniką maszynową. Posiadana przez rzeczoznawców iciągle…
  ul. Kawek 2 Katowice
 • mgr inż. Wojciech Popiak

  Ustalanie lub weryfikacja danych technicznych i identyfikacyjnychniezbędnych dla potrzeb ewidencji pojazdów (zapisówwdowodach rejestracyjnych, książkach pojazdów, kartotekach pojazdówi innych),wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń (przy użyciuspecjalistycznych programów komputerowych), w tym samochodów,przyczep, naczep, ciągników rolniczych i motocykli oceny stanutechnicznego pojazdów, maszyn i urządzeń łącznie z pełnąidentyfikacją i dokumentacją fotograficznąustalanie zakresuuszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach drogowych, kwalifikacjauszkodzeń powypadkowych w celu określenia technologii ich usunięciatj. metodą wymiany elementu bądź jego naprawy,wyceny szkódkomunikacyjnych, w tym…
  ul. Obłoków 13 Darszyce
 • Rzeczoznawca Samochodowy Maszyn i Urządzeń Pachucki Wycena pojazdów, wycena kosztów naprawy

  - wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych wszelkichbranż i typów- wycena środków trwałych i nietrwałychprzedsiębiorstw- ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątemzakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedażyitd)- wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego,drogowego, suwnic itp.- kalkulacje kosztów naprawy pojazdów - pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki,kolizje)- poradnictwo techniczne- opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody imotory)- weryfikacje stanu obiektów podwodnych (posiadam uprawnienianurkowe KDP/CMAS)- sporządzanie ocen i opinii …
  Ul. Gen. Bema Józefa 53 Warszawa
 • BIURO GŁWNE Łódź

  Ogólnopolski Zespół Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców tworzą Biura Partnerskie w różnych rejonach Polski skupiające biegłych sądowych i rzeczoznawców. Taka struktura pozwala znacznie skrócić czas na kontakt zleceniodawcy z ekspertem. Zespół świadczy usługi w zakresie związanym z szeroko rozumianą techniką motoryzacyjną, ale nie tylko. W ramach świadczonych usług wykonujemy: analizy i rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych, badania kryminalistyczne miejsc zdarzeń drogowych, opisy uszkodzeń pojazdów po kolizjach drogowych, analizy kosztów napraw pojazdów…
  Łódź, ul. Arabska 10; Łódź
 • Krzysztof Kuźmicki Specmot Biuro Usług Technicznych

   Rzeczoznawca samochodowypomorskie, Krzysztof Kuźmicki.Witam Państwa na stronie firmy SPECMOT, Rzeczoznawcy TechnikiSamochodowej i Ruchu Drogowego.Niezależne biuro Rzeczoznawcy Samochodowego działa na pomorskimrynku od początku 2001 roku.Działaniem, rzeczoznawcy objęte jest całe województwo pomorskie.Występuje również możliwość, osobistego wykonania czynności przezrzeczoznawcę, poza wskazanym województwem, zgodnie z wcześniejszymiustaleniami z klientem. W oparciu o współpracę z innymi biuramirzeczoznawców, możliwe wykonanie zlecenia na terenie całej Polski.Wiedza oraz doświadczenie rzeczoznawcy, poparte wieloletniąpraktyką oraz dbałością o najwyższe standardy pracy rzeczoznawczej,pomoże…
  Racławicka 2 Gdynia
 • EKSPERT S.C - Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

  Rzeczoznawcy EKSPERT II s.c. wykonują szeroki zakres pracrzeczoznawczychw tym min. opinie, ekspertyzy i opracowania obejmujące n/wzagadnienia:opinie techniczne dot. pojazdów (w tym samochodów zabytkowych)dokumentowanie uszkodzeń pojazdów będących następstwem kolizjii wypadków drogowych oraz awariiustalanie kosztów napraw pojazdów i maszyn oraz weryfikowaniekosztorysów i rachunków przy zastosowaniu licencjonowanego programukomputerowego Audatex (w tym również w wersji niemieckiej i innychwersjach językowych)opinie dot. jakości wykonywanych napraw pojazdów i innych usługmotoryzacyjnychwyceny wartości pojazdów, sprzętu motoryzacyjnego, maszyn iurządzeńpełna identyfikacja…
  ul. Zielonogórska 32 Szczecin
 • Biuro Ekspertyz i Wycen Samochodów, Maszyn, Urządzeń, Rekonstrukcji Wypadków Ruchu Drogowego Biegły rzeczoznawca mgr inż. Andrzej Lis

  Biuro Ekspertyz i Wycen Pojazdów Samochodowych, Maszyn i Urządzeńoraz Rekonstrukcji Wypadków Ruchu Drogowego mgr inż. Andrzej Liszostało zarejestrowane w 1989 roku w Krakowie i prowadzidziałalność w sposób nieprzerwany od ponad 25 lat.Wysoka jakość świadczonych usług rzeczoznawczych w zakresietechniki samochodowej, ruchu drogowego, wycen aut oraz terminowośćich wykonania jest gwarancją naszej niezawodności. Dziękidoświadczeniu w branży samochodowej możemy świadczyć usługi nawysokim poziomie, zajmując się wykonywaniem ekspertyz na potrzebyrynku motoryzacyjnego. Działamy zarówno na terenie…
  Wielopole 1 Kraków
 • Wielkopolskie Biuro Rzeczoznawc

  USŁUGI RZECZOZNAWCZERzeczoznawcy Wielkopolskiego Biura Rzeczoznawców Samochodowych(WBRS)przygotowuje poprzez wewnętrzne szkolenia rzeczoznawcówdo wykonywania na wysokim poziomie, wg standardóweuropejskich opinii, ocen i ekspertyz dotyczących pojazdówsamochodowych i ruchu drogowego, maszyn i urządzeń. RzeczoznawcyWBRS wykonują usługi rzeczoznawcze na terenie całego kraju, aniekiedy również poza jego granicami REKONSTRUKCJA KOLIZJI LUB WYPADKU DROGOWEGORzeczoznawcy WBRS opiniują w zakresie rekonstrukcji przebiegukolizji i wypadków drogowych. Zadaniem takich opinii jestodtworzenie przebiegu zdarzenia drogowego oraz ustalenie przyczyn,które do niego doprowadziły. W procesie…
  ul. Wiślana 49 Poznań
 • mgr inż. Wiesław Małkowski

        Podstawą prawną funkcjonowania firmyRzeczoznawstwo Samochodowe Wiesław Małkowskijest wpis do ewidencji działalności gospodarczej z 1996 r. Firmaświadczy usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego atakże rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych.Posiada umowę o stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej iRuchu Drogowego w Warszawie (poz. XXIII na liściejednostek Stowarzyszenia). W ramach tejże umowy firma posługujesię znakiem towarowym Stowarzyszenia, zaś Stowarzyszeniesprawuje nadzór merytoryczny nad sporządzanymi opiniami iocenami technicznymi.
  ul. Harnasiów 16 Szczecin
 • Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

  Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki SamochodowejMOTOEXPERT swoją działalność zapoczątkowało w roku 2013 choćdziałania zmierzające do rejestracji organizacji zapoczątkowano wpołowie 2012 roku. Inicjatywę w tym zakresie podjął obecny PrezesStowarzyszenia pan Christoph Miskiewicz, który w porozumieniu zgrupą członków założycielskich mocno związanych z branżąmotoryzacyjną przystąpił do rejestracji Stowarzyszenia.Od początku działalności siedzibą Stowarzyszenia MOTOEXPERT jeststolica województwa świętokrzyskiego czyli miasto Kielce. Wartojednak zaznaczyć, ze działalność członków nie ogranicza sie jedyniedo obszaru województwa. Zrzeszeni w Stowarzyszeniu MiędzynarodowychRzeczoznawców…
  ul. Kościuszki 8 Kielce
 • Dex Lex Spółka Cywilna

  KOMU POMAGAMY ?DEX-LEX dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku iwynikłych w związku ze zdarzeniem, czyli równolegle z roszczenia ztytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconegodochodu, zmian zwyczajów żywieniowych, przekwalifikowaniazawodowego, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazduitp.Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, aleDEX-LEX zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC,w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadkiprzy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkódrzeczowych.DEX-LEX Kancelaria Odszkodowawcza pomaga…
  Piłsudskiego 75 Olsztyn
 • Rzeczoznawcy T.G."SATO" Sp. z o.o.

  WYCENA: POJAZDÓW, MASZYN ORAZ URZADZEŃ POMOC PRZY LIKWIDACJI SZKOD KOMUNIKACYJNYCH   Rzeczoznawcy T.G.”SATO” zajmują się zagadnieniami techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, oraz oferują usługi w zakresie: - oceny i opinie techniczne pojazdów, maszyn i urządzeń - pomoc przy likwidacji szkód komunikacyjnych- wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń- wyceny dla Sądów, Urzędów Celnych i Skarbowych
 • Prokam Analizy Techniczne - Kamil Konczerewicz

  Witam Certyfikowany Rzeczoznawca samochodowy (nr. RS001649), oferuję usługi w zakresie opracowania opinii dot. m.in-Wyceny wartości rynkowej pojazdów, maszyn i urządzeń oraz środków technicznych dla potrzeb ubezpieczeniowych, kredytowych, skarbowych, celnych i księgowych.-Oceny stanu technicznego pojazdów /oznakowanie, identyfikacja pojazdów, nr VIN.-Ustalanie przyczyn uszkodzeń zespołów i podzespołów pojazdów-Kosztorysowanie szkód komunikacyjnych.-Wsparcie przy zakupie samochodu używanego ( pomiar grubości powłoki lakierowej, ocena stanu technicznego, historia zdarzeń zapisana w EDR, itp.)-Ekspertyzy elektronicznych sterowników pojazdów, badania laboratoryjne sterowników…
  KAJANKA 49, 49 Siemiatycze
 • Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej

  Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej to profesjonalizm, zaufanie i bezpieczeństwo.Zapraszamy do współpracy. Obsługujemy Klientów indywidualnych oraz firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną.
  ul. Mogilska 25, lokal 1013 Kraków
 • Siedziba Zarządu Stowarzyszenia

  USŁUGI RZECZOZNAWCZEStowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM-TECHprzygotowuje  poprzez wewnętrzne szkolenia rzeczoznawców dowykonywania na  wysokim poziomie,więcej...wg standardóweuropejskich opinii, ocen i ekspertyz dotyczących pojazdówsamochodowych i ruchu drogowego, maszyn i urządzeń. RzeczoznawcyStowarzyszenia SIM-TECH wykonują usługi rzeczoznawcze na tereniecałego kraju, a niekiedy również poza jego granicami  REKONSTRUKCJA KOLIZJI LUB WYPADKU DROGOWEGORzeczoznawcy Stowarzyszenia SIM-TECH opiniują  w zakresierekonstrukcji przebiegu kolizji i wypadków drogowych.więcej...Zadaniem takichopinii jest odtworzenie przebiegu zdarzenia drogowego orazustalenie przyczyn, które do niego doprowadziły. W procesierekonstrukcji kolizji…
  Lazurowa 16 Poznań