Szkolenia i Certyfikaty - świętokrzyskie

  • $(#slider).nivoSlider() Włoszczowa

    Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartościnieruchomości w formie operatu szacunkowego– dokonuje wyceny nieruchomości.Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla któregozostał sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jegosporządzenia,chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmianyczynników.Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcówmajątkowych,w szczególności:Ustawy o gospodarce nieruchomościamiRozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wycenynieruchomości i sporządzania operatu szacunkowegoPowszechnymi Krajowymi Zasadami Wycen
    ul. Ogrodowa 4 Włoszczowa
  • Biuro Wycen Majątkowych Mirosław Śliwa

    Oferta Sporządzamy wyceny nieruchomości: niezabudowanych i zabudowanych, mieszkaniowych (domy jedno i wielorodzinne, lokale mieszkalne), komercyjnych (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe, hotele, etc), przemysłowych (obiekty fabryczne, produkcyjno-magazynowe), rolnych i leśnych, zabytkowych, specjalnego przeznaczenia, pozostawionych poza obecnymi granicami RP (mienie zabużańskie) oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Cele wyceny Wyceny realizujemy dla potrzeb: zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, negocjacji kupna/sprzedaży, wniesienia aportu, przekształceń własnościowych, sprawozdań finansowo-księgowych, upadłościowych i egzekucyjnych, ustalania opłat wywołanych zmianą planu…
    ul. Domaszowska 158H Kielce Kielce