Szkolenia i Certyfikaty - łódzkie

  • Telefon: 603 093388

    Sporządzamy wyceny:nieruchomości gruntowych zabudowanych iniezabudowanychnieruchomości lokalowychnieruchomości zabytkowychograniczonych praw rzeczowych (służebność przesyłu,gruntowa, osobista)nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych,handlowych)praw użytkowania wieczystego i innych praw donieruchomościpraw zobowiązaniowych ( najem, dzierżawa)Sporządzamy również opinie o wartościnieruchomości dla potrzeb sprzedaży, zniesienia wspóółwłasności,spadków i darowizn oraz innych rozliczeń iodszkodowań.
    Strażacka 2/7 Głowno
  • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - Oddział Warszawski

    02 kwietnia 2014 roku (środa) ZarządOddziału Warszawskiego PSRWN zaprasza na szkolenie,które odbędzie się w godzinach 16.30 -20.00 wbudynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.Temat: Ocena energetyczna budynków w kontekście wycenynieruchomościProwadzący: dr inż Joanna Rucińska wykładowcaPolitechniki Warszawskiej, starszy specjalista NAPE ds efektywnościenergetycznej  Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych,pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządcównieruchomości.Czas trwania seminarium: 4 godzinyedukacyjne. Odpłatność za uczestnictwo w seminariach (4godziny edukacyjne) dla członków 15 zł,…
    Kolumba Krzysztofa 1 Warszawa