Szkolenia i Certyfikaty - Dolnośląskie

 • PRETUM Biuro Wyceny Nieruchomości Bartosz Gałka

  PRETUM Biuro Wyceny NieruchomościBiuro Wyceny Nieruchomości PRETUM świadczy usługi z zakresuszacowania wartości nieruchomości,  maszyn i urządzeń trwalezwiązanych z gruntem, a także w zakresie doradztwa majątkowego, dlapotrzeb osób prywatnych, prawnych, banków, sądów  orazjednostek administracji publicznej.Właścicielem firmy jest Bartosz Gałka, magister ekonomii, absolwentUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rzeczoznawca majątkowy(uprawnienia nr 5192 nadane przez Ministra Infrastruktury), członekStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.Biuro świadczy usługi  w sposób obiektywny i niezależny, przyzachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteruwykonywanych…
  ul. Storczykowa 2/2 Kobierzyce
 • TÜVPOL Sp. z o. o.

  Nowa oferta szkoleńNowa oferta szkoleń obejmuje następujące tematy:Zagadnienia prawne z zakresu rzeczoznawstwa, stacji kontrolipojazdów oraz ruchu drogowego.Napędy i paliwa alternatywne w pojazdach.Układy katalityczne.Części zamienne.Nowoczesne układy hamulcowe w pojazdach użytkowych.Rekonstrukcja wypadków drogowych.Ogumienie pojazdów.Pojazdy zabytkowe.Case studies (studia przypadku).Szczegółowych informacji udziela:Maciej Dworaczyńskitel.: 539-993-703e-mail: This email address is being protected from spambots. Youneed JavaScript enabled to view it.
  ul. Powstańców Śląskich 5 Wrocław
 • Moto-Ekspert Dariusz Sobania Wrocław

  Witam PaństwaJestem certyfikowanym rzeczoznawcą samochodowym, wpisanym naListę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej z numerem RS001304.Posiadam certyfikat wydany przez Europejskie Centrum CertyfikacjiRzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej TUVPOL.Od 2002r. jestem rzeczoznawcą samochodowym StowarzyszeniaRzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowegonależącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji EkspertówSamochodowych.Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, którąukończyłem z tytułem magistra inżyniera mechanika.Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w branżymotoryzacyjnej.Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą Moto-Ekspert DariuszSobania.Za wykonane usługi wystawiam faktury VAT.Zapraszam do korzystania z…
  Kuźnicza 1 Wrocław
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Accord

   Kancelaria świadczy usługi z zakresu szacowania wartościnieruchomości,  maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych,a także z zakresu doradztwa budowlanego i majątkowego , dla potrzebosób prywatnych, banków, sądów  oraz jednostek administracjipublicznej.  
  Elbląska 1 Wrocław