Szkolenia i Certyfikaty - Włoszczowa

  • $(#slider).nivoSlider() Włoszczowa

    Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartościnieruchomości w formie operatu szacunkowego– dokonuje wyceny nieruchomości.Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla któregozostał sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jegosporządzenia,chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmianyczynników.Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcówmajątkowych,w szczególności:Ustawy o gospodarce nieruchomościamiRozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wycenynieruchomości i sporządzania operatu szacunkowegoPowszechnymi Krajowymi Zasadami Wycen
    ul. Ogrodowa 4 Włoszczowa
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Włoszczowa