Szkolenia i Certyfikaty - Lublin

  • Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie

    ul. Czechowska 4 pokój 31420-072 Lublintel/fax: 81 532-26-3181 532-26-31Godziny pracy biura:Wt., Czw., Pt.: 11-18 Śr.: 11-19 ul. Czechowska 4 pokój 31420-072 Lublintel/fax: 81 532-26-3181 532-26-31Godziny pracy biura:Wt., Czw., Pt.: 11-18 Śr.: 11-19
    tel 81 532 Lublin
  • Wycena Nieruchomości s.c. Anna Maliszewska, Wojciech Maliszewski, Agnieszka Maliszewska

    Wycena nieruchomościgruntowych niezabudowanych,gruntowych zabudowanych:mieszkalnych (domy, lokale)komercyjnych (handlowe, usługowe: biurowce, biura, centrahandlowe, hotele, pensjonaty)użyteczności publicznej oraz oświaty (szpitale, sanatoria,szkoły)przemysłowe (produkcyjne, magazynowe)rolnych i leśnychmienia zabużańskiegonietypowych.Wycena przedsiębiorstwdo celu przekształceńaportusprzedażymetodami:majątkowymidochodowymimieszanymi.Wycena maszyn i urządzeńmaszyny i urządzenia specjalistycznemaszyny i urządzenia ogólnego stosowaniaśrodków transporturuchomości, wyposażenia, przyrządów, narzędziAnaliza rynku nieruchomości wraz z prognozami i wrażliwością nazmianę parametrówStałe monitorowanie rynku lokalnego, regionalnego i krajowego jestniezbędne dla właściwego wykonania wyceny i trafnego określeniawartości nieruchomości. Analiza ekonomiczna i gospodarcza kraju,stała obserwacja…
    Banderii 1 Lublin
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Lublin