Szkolenia i Certyfikaty - Kraków

 • Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca s.c.

  al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 54/4 Kraków
 • KonSolid S.C Władysław Egner Piotr Mika

  NOWOŚĆ - Ciepłe i smaczne posiłki profilaktycznedla firm, instytucji, biur, szkół na terenie Sieradza i całegopowiatu już od 4,5 zł !!! Zobacz ....Stoły Koktailowe - wynajem - szybko,wygodnie, praktycznie, estetycznie ! W plener i na salę. Wsam raz do szwedzkiego stołu ! zobacz .... Codziennie innemenu ! Zestawy Obiadowe w atrakcyjnej cenie z bonifikatąjuż od 8 zł ! Codzienna aktualizacja zestawów na naszejstronie ! Zobacz ... Więcje o histoii Restauracj…
  Ul. Zapolskiej Gabrieli Kraków IV Prądnik Biały
 • Dane KontaktoweUniversum - Biuro Rzeczoznawców

  UNIVERSUM-BIURO RZECZOZNAWCÓWJesteśmy kompetentnym, fachowym i sprawdzonym biuremrzeczoznawczym.Wszystkie osoby współpracujące z nami sąrzeczoznawcami SRTSiRD EKSPERTMOT, SIMPi/lub biegłymisądowymi. Asystenci i aplikanci, którzy u nas odbywają staż, są podopiekąrzeczoznawców, którzy ich uczą, kontrolują iodpowiadają za ich pracę.Każdy z naszych pracowników posiada wieloletnią praktykę przylikwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych, maszynowych iosobowych, co gwarantuje pełny profesjonalizm usług od stronytechnicznej oraz merytorycznej. Działamy według standardów prawnychi wymagań wynikających z problematyki sprawy. Zajmujemy siętechniką motoryzacyjną, prawem o ruchu…
  Starowiślna 37/4 Kraków
 • Valuest Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości

  Określamy wartość różnego rodzaju nieruchomości:gruntowe niezabudowane (min. działki budowlane, rolne,leśne)gruntowe zabudowane (min. budynkami mieszkalnymi,komercyjnymi, przemysłowymi, gospodarczymi),lokalowe (mieszkalne, komercyjne, użytkowe),a także wartość budynków, spółdzielczego prawa do lokalumieszkalnego i innych.Określamy wartość nieruchomości dla różnych celów:zabezpieczenia kredytu,ustalenia ceny transakcyjnej kupna-sprzedaży,zamiany,zniesienia współwłasności, podziału majątku,ubezpieczeń majątkowych,darowizn i spadków,podatkowo-skarbowych,aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,opłat planistycznych,opłat adiacenckich,wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej,sądowych i komorniczych,ustalenia wartości służebności,ustalenia wartości poniesionych nakładów,innych.Oprócz wyżej wymienionych realizujemy również inne nietypowewyceny, opinie,…
  Al. Grzecznarowskiego Józefa 28 Kraków
 • Piotr Figiel

  PRAWA STRONA--------------POCZATEK 3------------------CYTAT----...Często się zdarza, że dopiero przyszłość pokazuje nam, ilecoś było warte…----CYTAT----   Witamy na stronie internetowej Biura Wycen MajątkowychRzeczoznawca 24.Do głównych zadań firmy należy profesjonalna wycena nieruchomości(mieszkania, domy, lokale usługowe), wycena maszyn i urządzeń, atakże audyt energetyczny.  Sporządzamy certyfikaty energetyczne dla wszystkich typówbudynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6listopada 2008 roku. Świadectwa energetyczne stanowią obligatoryjnyelement zawiadomieniao zakończeniu inwestycji budowlanej i wniosku o udzieleniepozwolenia na użytkowanie budynku.  Nasze…
  ul. Górnickiego 63 Kraków
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Kraków