Szkolenia i Certyfikaty - Głowno

  • Telefon: 603 093388

    Sporządzamy wyceny:nieruchomości gruntowych zabudowanych iniezabudowanychnieruchomości lokalowychnieruchomości zabytkowychograniczonych praw rzeczowych (służebność przesyłu,gruntowa, osobista)nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych,handlowych)praw użytkowania wieczystego i innych praw donieruchomościpraw zobowiązaniowych ( najem, dzierżawa)Sporządzamy również opinie o wartościnieruchomości dla potrzeb sprzedaży, zniesienia wspóółwłasności,spadków i darowizn oraz innych rozliczeń iodszkodowań.
    Strażacka 2/7 Głowno
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Głowno