Szkolenia i Certyfikaty

 • Niezależni Eksperci Majątkowi S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

  Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizjąlokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia fizycznego ifunkcjonalnego oraz w razie potrzeby pomiarami inwentaryzacyjnymiwzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Wycena jest sporządzanaprzez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych zwieloletnim doświadczeniem.Nasze kompetencje w zakresie wycen zostały docenione przez banki,które zlecają nam prace w zakresie szacowania wartości majątkustanowiącego zabezpieczenie kredytów.Wykonane prace - wybrane:Wycena stacji paliw przy trasie Warszawa - RadomWycena nieruchomości (lokale mieszkalne,nieruchomościzabudowane oraz nieruchomości niezabudowane) nazlecenie Urzędu Miasta i Gminy Błonie…
  Franciszkańska 21 Warszawa
 • Kontakt Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MGL

  Szanowni Państwo! Nasza firma została założona w 1996roku, jednakże obecny jej profil ukierunkowany na działalnośćusługową związaną z sektorem rynku nieruchomości  z zakresurzeczoznawstwa majątkowego datujemy na rok 2001, gdyż właśniewówczas rozpoczęła swoją działalność usługową KancelariaRzeczoznawcy Majątkowego mgl Monika Gwóźdź-Lasoń.Zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i uprawnieniamispecjalizujemy się w szeroko rozumianym rzeczoznawstwiemajątkowym. W ramach prowadzonej działalnościoferujemy naszym Klientom szeroki wachlarz usług związanychz wycena nieruchomości. Sporządzamy operatyszacunkowe, opinie eksperckie,analizy rynku, prowadzimy praktyki zawodowe dla przyszłych…
  ul. Cienista 19 Ligota
 • Hanna Antczak Rzeczoznawca majątkowy

  Świadczymy usługi dla potrzeb m.in.: sprzedaży,zabezpieczenia kredytu bankowego,skarbowo-podatkowych, przekształcenia praw członkowskich współdzielni mieszkaniowej, działu spadku, wycen dla potrzebaportu.OKREŚLAMY WARTOŚĆ:•  nieruchomości gruntowych niezabudowanych      - działki budowlane, rekreacyjne      - grunty rolne      - grunty leśne•  nieruchomości gruntowych zabudowanych•  nieruchomości lokalowych      - lokali mieszkalnych      - lokali użytkowych•  nieruchomości budynkowych•  ograniczonych praw rzeczowych      - własnościowe spółdzielcze prawo dolokalu mieszkalnego      - spółdzielcze prawo do lokaluużytkowego      - prawo do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowejWYKONUJEMY TAKŻE:ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓWINWENTARYZACJE…
  Beskidzka 79 Bydgoszcz
 • Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca s.c.

  al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 54/4 Kraków
 • Prosperita Wycena Nieruchomości Anna Orłowska

     Od 2005r. zajmujemy się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości.Działamy na terenie całych Bieszczad. Naszymi usługami obejmujemypowiat bieszczadzki, leski i sanocki.Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi obejmujące m.in.wyceny nieruchomościi firm, pośrednictwo w transakcjach na rynku nieruchomości,doradztwo z zakresu rynku nieruchomości, sporządzanie świadectwcharakterystyki energetycznej dla budynkówi lokali.Naszą dewizą jest ciągły rozwój i rozszerzanie zakresu oferowanychusług o czym możesz przeczytać tutaj.Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje i klientówindywidualnych.Zapewniamy fachową obsługę i miłą atmosferę.   
  Ul. Pocztowa 2 Zagórz
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Piotr Bajka

  Bogate doświadczenie, znajomość rynku oraz dostęp do największej ijedynej profesjonalnej bazy transakcji nieruchomościami -Zintegrowanego Systemu Monitorowania Transakcji NieruchomościamiInstytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomościami mrn.pl - pozwala nam zaoferować Państwu nasze usługi w następującychsprawach i dziedzinach:Wyceniamy nieruchomości o różnym przeznaczeniu: działki niezabudowanedomylokale mieszkalneobiekty przemysłowe (magazynowe, produkcyjne, ciągitechnologiczne)obiekty komercyjne (stacje paliw, hotele, lokaleużytkowe)rolne i leśneinneWyceniamy nieruchomości dla różnych celów i potrzeb:kupna, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasnościzabezpieczenia kredytusprawozdań finansowychaportówpodatkowo - skarbowychaktualizacji opłat za użytkowanie wieczysteopłat…
  Ul. Zgłobicka 7 Zgłobice
 • ASTRA - Nieruchomości

  Poszukujący nieruchomości uzyskują z kolei gwarancję, że przedstawiona im będzie większość dostępnych aktualnie ofert. W obu przypadkach ewidentną korzyścią dla Państwa będzie oszczędność czasu i zminimalizowanie ponoszonych kosztów.
  ul. Świętojańska 5/7 kl. Gdynia Gdynia
 • $(#slider).nivoSlider() Włoszczowa

  Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartościnieruchomości w formie operatu szacunkowego– dokonuje wyceny nieruchomości.Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla któregozostał sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jegosporządzenia,chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmianyczynników.Operaty szacunkowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcówmajątkowych,w szczególności:Ustawy o gospodarce nieruchomościamiRozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wycenynieruchomości i sporządzania operatu szacunkowegoPowszechnymi Krajowymi Zasadami Wycen
  ul. Ogrodowa 4 Włoszczowa
 • PRETUM Biuro Wyceny Nieruchomości Bartosz Gałka

  PRETUM Biuro Wyceny NieruchomościBiuro Wyceny Nieruchomości PRETUM świadczy usługi z zakresuszacowania wartości nieruchomości,  maszyn i urządzeń trwalezwiązanych z gruntem, a także w zakresie doradztwa majątkowego, dlapotrzeb osób prywatnych, prawnych, banków, sądów  orazjednostek administracji publicznej.Właścicielem firmy jest Bartosz Gałka, magister ekonomii, absolwentUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rzeczoznawca majątkowy(uprawnienia nr 5192 nadane przez Ministra Infrastruktury), członekStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.Biuro świadczy usługi  w sposób obiektywny i niezależny, przyzachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteruwykonywanych…
  ul. Storczykowa 2/2 Kobierzyce
 • Telefon: 603 093388

  Sporządzamy wyceny:nieruchomości gruntowych zabudowanych iniezabudowanychnieruchomości lokalowychnieruchomości zabytkowychograniczonych praw rzeczowych (służebność przesyłu,gruntowa, osobista)nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych,handlowych)praw użytkowania wieczystego i innych praw donieruchomościpraw zobowiązaniowych ( najem, dzierżawa)Sporządzamy również opinie o wartościnieruchomości dla potrzeb sprzedaży, zniesienia wspóółwłasności,spadków i darowizn oraz innych rozliczeń iodszkodowań.
  Strażacka 2/7 Głowno
 • RfB OtOJAJO

  o Nas Firma RfB OTOJAJO łączy tradycje z innowacją, sprawdzone metody i nowoczesne modele biznesowe, swoją działalność opieramy na filarach niezawodności skuteczności i równowagi. Nasza kultura w kantakach biznesowych buduje i utrwala pozytywne relacje partnerskie. Jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, uczciwie i terminowo realizujemy ustalenia. Pracujemy z pasją, konsekwencją i determinacją. Jesteśmy skoncentrowani na realizacji zadań i otwarci na nowe wyzwania.
  Gnojnik 470 Gnojnik
 • AiM Property Małeccy Adamiczka

  AiM PROPERTY – jako eksperci rynku nieruchomości świadczymy usługiw zakresie wyceny nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw, doradztwaprawnego w zakresie nieruchomości i doradztwa inwestycyjnego wzakresie nieruchomości oraz prowadzimy szkolenia i konferencje otematyce nieruchomościowej.Profesjonalni rzeczoznawcy majątkowi i eksperci rynku nieruchomośći– AiM PROPERTY.
  Ul. Bazyliańska 1 Poznań
 • BOMIS

  Misją BOMIS- u jest dzielenie się posiadaną wiedzą i umiejętnościami w taki sposób, by klienci mogli je wykorzystywać w praktyce dla rozwoju osobistego i zawodowego. Pomagamy zatem ludziom wykształconym w budowaniu swojej pozycji zawodowej i biznesowej poprzez szkolenia, treningi, konsultacje i wydawnictwa książkowe. 
  ul. Wojskowa 6/E5 Poznań Poznań
 • PARKIETY KUCZYŃSKIEGO Bożena Kuczyńska - Cichocka

  Podstawową dziedziną produkcji jest wytwarzanie litych tafliparkietowych oraz tafli intarsjowanych projektowanych w firmie, jakrównież wykonywanych według projektu zamawiającego. UWAGA: VAT za usługę parkieciarską (robocizna i materiały) wynosi8%VAT zazakup materiałów (bez robocizny) wynosi 23%Właścicielka firmy posiada kwalifikacje konserwatorskie dowykonywania prac w obiektach zabytkowych w zakresie zabytkowychposadzek drewnianych oraz tytuł Mistrza Rzemiosła w zawodzieparkieciarz. Jest także Biegłym Sądowym przy SądzieOkręgowym w Kaliszu w dziedzinie podłóg drewnianych i drewnopodobnych orazparkietów zabytkowych.  Materiał i…
  3 Maja 30 Kalisz
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - Oddział Warszawski

  02 kwietnia 2014 roku (środa) ZarządOddziału Warszawskiego PSRWN zaprasza na szkolenie,które odbędzie się w godzinach 16.30 -20.00 wbudynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.Temat: Ocena energetyczna budynków w kontekście wycenynieruchomościProwadzący: dr inż Joanna Rucińska wykładowcaPolitechniki Warszawskiej, starszy specjalista NAPE ds efektywnościenergetycznej  Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych,pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządcównieruchomości.Czas trwania seminarium: 4 godzinyedukacyjne. Odpłatność za uczestnictwo w seminariach (4godziny edukacyjne) dla członków 15 zł,…
  Kolumba Krzysztofa 1 Warszawa
 • Asesor Kancelaria Nieruchomości i Finansów - Nieruchomości

  ! KONTAKT ! ASESOR NIERUCHOMOŚCI s.c.Adres: 42-200 CzęstochowaAleja N.M.P. 39/41 lokal 33 (2p.)Telefon: (034) 361 20 98Fax: (034) 361 20 98 Telefony komórkowedo rzeczoznawców:605 158 050609 397 476 Telefony komórkowedo agentów:667 166 660609 868 889 email: biuro@asesor.com.pl
  Ul. Krakowska 10 Częstochowa
 • Rzeczoznawca Majątkowy - Dorota Kryś Certyfikaty energetyczne

  Strona głównaOferujemy usługi w zakresie wyceny nieruchomości, sporządzaniaświadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali orazprojektowania architektoniczno – budowlanego. Firma działa naterenie Wielkopolski.Sporządzamy operaty szacunkowe dla różnych potrzeb i celów.Podstawą naszych działań są aktualnie obowiązujące przepisy prawaoraz standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Realizujączlecenia kierujemy się bezstronnością oraz zasadami etykizawodowej.Przeprowadzamy analizy rynku oraz świadczymy usługi doradczezwiązane z rynkiem nieruchomości. W każdym przypadku uwzględniamyindywidualne potrzeby klienta.Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdegotypu obiektów, dla których obowiązek…
  Półwiejska 6 Poznań
 • KonSolid S.C Władysław Egner Piotr Mika

  NOWOŚĆ - Ciepłe i smaczne posiłki profilaktycznedla firm, instytucji, biur, szkół na terenie Sieradza i całegopowiatu już od 4,5 zł !!! Zobacz ....Stoły Koktailowe - wynajem - szybko,wygodnie, praktycznie, estetycznie ! W plener i na salę. Wsam raz do szwedzkiego stołu ! zobacz .... Codziennie innemenu ! Zestawy Obiadowe w atrakcyjnej cenie z bonifikatąjuż od 8 zł ! Codzienna aktualizacja zestawów na naszejstronie ! Zobacz ... Więcje o histoii Restauracj…
  Ul. Zapolskiej Gabrieli Kraków IV Prądnik Biały
 • NIERUCHOMOŚCI-ZIEMANN s.c. Biuro Obsługi Nieruchomości

  Opis ofertyLubisz elegancję i komfort? Zapoznaj się z ofertą!Nieruchomość znajduje się w Juracie, bardzo blisko centrum, ajednocześnie z doskonałym dojściem do plaży. Apartament opowierzchni ok. 31 m2, usytuowany jest w nowoczesnym budynkumieszkalnym w Juracie. Lokal znajduje się na drugim piętrze.Wchodząc do środka po lewej stronie mamy wejście do łazienki z wc,wyposażonej w obszerną kabinę prysznicową. W łazience znajduje siędodatkowo pralka. Po prawej stronie wejścia jest zabudowa ubraniowaa tuż za nią…
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 Wejherowo
 • Biuro Wycen Majątkowych Piotr Tomaszewski

  O firmie Jesteśmy  firmą, która bazując na wieloletnim doświadczeniu  oferuje Państwu usługi związane z wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, obsługą prawną w zakresie nieruchomości w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej. Nasza oferta obejmuje również kompleksową obsługę księgową małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmujemy się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych, dla różnych potrzeb i celów na terenie całej polski w zakresie nieruchomości komercyjnych…
  ul. E. Ciołka 17/201, Warszawa Warszawa
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

  Informacje o plikach cookieTa strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki “cookies” tomałe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online,ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitychdziałań. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies,zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowaniazachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika orazewentualnego logowania. Ich wyłączenie może spowodować błędnedziałanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego zobowiązuje nas dopoinformowania Cię o tym. Jeżeli nie wyrażasz zgody,…
  Gromadzka 1 Poznań
 • Marta Maruda

  REKLAMAObsługę techniczną domeny m2wycena.pl zapewnia home.pl- największy w Polscerejestrator domen i dostawca profesjonalnych rozwiązańhostingowych.Copyright © 1997-2014 home.pl. All RightsReserved.Kontakt: https://home.pl/kontakt, 0801 44 5555
  ul. Pińska 1/12 Tyniec Legnicki
 • Dane KontaktoweUniversum - Biuro Rzeczoznawców

  UNIVERSUM-BIURO RZECZOZNAWCÓWJesteśmy kompetentnym, fachowym i sprawdzonym biuremrzeczoznawczym.Wszystkie osoby współpracujące z nami sąrzeczoznawcami SRTSiRD EKSPERTMOT, SIMPi/lub biegłymisądowymi. Asystenci i aplikanci, którzy u nas odbywają staż, są podopiekąrzeczoznawców, którzy ich uczą, kontrolują iodpowiadają za ich pracę.Każdy z naszych pracowników posiada wieloletnią praktykę przylikwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych, maszynowych iosobowych, co gwarantuje pełny profesjonalizm usług od stronytechnicznej oraz merytorycznej. Działamy według standardów prawnychi wymagań wynikających z problematyki sprawy. Zajmujemy siętechniką motoryzacyjną, prawem o ruchu…
  Starowiślna 37/4 Kraków
 • P.P.U.H. UNIGLOB Sp. z o.o.

  Co oferujemy?Usługi, które świadczymy, pogrupowaliśmy w zależności od działu,który się nimi zajmuje. Wybierając konkretny dział, mogą sięPaństwo dowiedzieć o wszystkich usługach, które są jegospecjalnością. W każdym z działów przedstawiliśmy w szybki i jasnysposób korzyści, jakie mogą Państwo osiągnąć współpracując z nami.Kim jesteśmy? Co robimy?Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „UNIGLOB” spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością została powołana do życia w dniu30 października 1989 roku w oparciu o całkowicie polski kapitałosób fizycznych w…
  ul. Morelowa 16 Bydgoszcz
 • Wycena Nieruchomości Ferens Dariusz

  Potrzeby naszych klientów realizujemy dzięki naszej wiedzy idoświadczeniu popartym własnymi analizami monitorowanego rynkunieruchomości. Stała współpraca z ekspertami z innych dziedzinprzybliża możliwość rozwiązania problemów wymagających wiedzyinterdyscyplinarnej i podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.Zaletą naszego biura jest rzetelność, terminowość i lojalność wobecNaszych Klientów- nigdy nie przedkładamy swoich korzyści nad dobroklienta i zawsze szanujemy jego prawo do poufności. Stosowaniempodstawowych zasady etyki zdobyliśmy już zaufanie wielu klientów.Systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez profesjonalneszkolenia gwarantuje, iż nasi eksperci są…
  ul. Światowida 47 Białołęka
 • Wioletta Holak Rzeczoznawca Majątkowy

  Firma powstała w styczniu 2004 r.Właścicielem firmy jest mgr WiolettaHolak, rzeczoznawca majątkowy(uprawnienia nr 4131).Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie (studia podyplomowe w zakresie wyceny przedsiębiorstw iich składników).Wioletta Holak w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jestczłonkiem założycielem Polskiego Towarzystwa RzeczoznawcówMajątkowych PTRM oraz była założycielem Polskiej IzbyRzeczoznawstwa Majątkowego PIRM, zrzeszających przedsiębiorcówprowadzących działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwamajątkowego wykonywanego przez osoby posiadające uprawnieniazawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.Biegły sądowy od 2005 roku.Świadczymy kompleksowe usługi w…
  Rynek Rynek 21 Oświęcim
 • Lege Artis Biuro Doradców Majątkowych

  Biuro Reklamy WP.PL i multimedialna sieć sprzedaży AdTotal ruszyłyz cyklem bezpłatnych, prestiżowych webinariów dotyczących reklamymobilnej, Think mobile. Konferencje online, prowadzone przezniezależnych ekspertów z branży, skierowane zostały do klientów BRWP.PL i AdTotala, a także marketerów, działających w branżyinternetowej. więcej »
  Nowolipki 14 Warszawa
 • Expert Nieruchomości Kancelaria Pośrednictwo, wycena, certyfikaty, świadectwa energetyczne

  W wypadku chęci zakupu, sprzedaży lub wynajmu nieruchomościpomoc pośrednika, może się okazać kluczowa. Dlaczego? Żebynie dać się oszukać. A pułapek na tej drodze jest wiele.Współpracując z pośrednikiem zaoszczędzimy swój czas, aniewykluczone, że również pieniądze.Zadaniem pośrednika jest fachowe doradztwooraz szybkie i sprawne doprowadzenie do transakcji kupna, sprzedażylub wynajmu nieruchomości,która jest zamiarem klienta. Pośrednictwo jest usługąekspercką. Pośrednik jako specjalista w dziedzinie nieruchomościdoradzi, przedstawi indywidualną ofertę, będzie czuwał nadprzebiegiem wszystkich procedur dokumentacyjnych, sporządziekspertyzy…
  Ul. Ogrodowa Stronie
 • Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie

  ul. Czechowska 4 pokój 31420-072 Lublintel/fax: 81 532-26-3181 532-26-31Godziny pracy biura:Wt., Czw., Pt.: 11-18 Śr.: 11-19 ul. Czechowska 4 pokój 31420-072 Lublintel/fax: 81 532-26-3181 532-26-31Godziny pracy biura:Wt., Czw., Pt.: 11-18 Śr.: 11-19
  tel 81 532 Lublin