Maszyny

 • Niezależni Eksperci Majątkowi S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

  Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizjąlokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia fizycznego ifunkcjonalnego oraz w razie potrzeby pomiarami inwentaryzacyjnymiwzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Wycena jest sporządzanaprzez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych zwieloletnim doświadczeniem.Nasze kompetencje w zakresie wycen zostały docenione przez banki,które zlecają nam prace w zakresie szacowania wartości majątkustanowiącego zabezpieczenie kredytów.Wykonane prace - wybrane:Wycena stacji paliw przy trasie Warszawa - RadomWycena nieruchomości (lokale mieszkalne,nieruchomościzabudowane oraz nieruchomości niezabudowane) nazlecenie Urzędu Miasta i Gminy Błonie…
  Franciszkańska 21 Warszawa
 • Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Rzeczoznawca Małgorzata Wieczorek – Surowiec

  W ramach naszej działalności wykonujemy m.in.: wyceny - nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych o przeznaczeniu mieszkalnym (budownictwo jedno- i wielorodzinne), komercyjnym (biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, gospodarcze i inne), rolnym leśnym  - praw majątkowych (w tym własnościowych spółdzielczych praw do lokali i budynków, prawa użytkowania, służebności, prawa dożywocia i innych)  - mienia zabużańskiego  - spółek i przedsiębiorstw   dla potrzeb:  zabezpieczenia kredytów bankowych sprzedaży, zamiany oraz negocjacji ubezpieczenia nieruchomości wniesienia aportu do…
  ul. Konecznego 6/9u Kraków Kraków IV Prądnik Biały
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Adam Gajos

  Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczyusługi zzakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn iurządzeńtrwale z gruntem związanych, dla potrzeb osób prywatnych,banków oraz jednostekadministracji publicznej. Właścicielem kancelarii jest AdamGajos, będący członkiemKoszalińskiegoStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,posiadający uprawnienia państwowe wzakresie wyceny nieruchomościnr 4610 oraz ubezpieczeniecywilne odwykonywanej działalności na kwotę 25 000 euro. Usługi wycen nieruchomości świadczone sązgodnie zobowiązującym prawem oraz standardami zawodowymi opracowanymiprzezPolską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,kierujac się przy tymzasadami etyki zawodowej. Podstawowym celem działalności kancelarii jestzdobywanieinformacji…
  Pl. Wolności 1 Białogard
 • Wycenix Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw Kazimierz Jarocki

  Działamy na terenie powiatów:- bialskiego,- parczewskiego,- łosickiego,- radzyńskiego (gminy: miasto Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski,Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń),- włodawskiego (gmina Hanna),- siemiatyckiego (gmina Mielnik).Świadczymy usługi w zakresie:-wyceny nieruchomości: zabudowanych, lokali, gruntów(np. budynki różnego rodzaju, grunty orne, łąki, lasy, sady),-określania wartości rynkowej dla sektora bankowego i zabezpieczeniawierzytelności (np. kredyty hipoteczne),-wycena mienia zabużańskiego - wartość rynkowa nieruchomościpozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,-określania wartości rynkowej nakładów (np. przy określaniu wartościspadków lub przy podziałach majątków)-określania…
  ul. Zygmunta Starego 7/1 Cełujki
 • Rzeczoznawca Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa

  Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa został powołany w 1975roku, przez ten okres świadczył usługi na rzecz jednostekgospodarczych, spółdzielni i osób fizycznych w zakresie:opracowywania technologii napraw maszyn i urządzeńprojektów modernizacji mieszalni paszopracowywania założeń i koncepcji regeneracji części zamiennychopracowywania instrukcji napraw sprzętu technicznegoprojektów rozbudowy stacji paliwopracowywania projektów modernizacyjnych, projektów inwestycji,nadzorów autorskichnadzorów inwestorskichopracowywania dokumentacji technicznych, projektowych w zakresiemelioracji oraz gospodarki wodnejoceny i wyceny sprzętu technicznego i pojazdów samochodowychwyceny nieruchomościanaliz ekonomicznych i biznes –…
  Północna 1 Łódź
 • Agnieszka Kałuska

  Właścicielem Biura Rzeczoznawcy Majątkowego jest mgr Agnieszka Kałuska.-rzeczoznawca majątkowy nr 5058uprawniony w zakresie szacowania nieruchomości,-uprawnienia nr 1534/2009 do sporządzaniaświadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalumieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzieną całośćtechniczno-użytkową.Uprawnienia zostały nadane przez Ministra Infrastruktury. Biuro zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie określenia wartościnieruchomości,  maszyn i urządzeń trwale związanych znieruchomością oraz wykonywaniem świadectw charakterystykienergetycznej.Biuro swoją działalnością obejmuje przede wszystkim woj. pomorskie.
  ul. Plażowa 24 Sumin
 • Simptech Sp. z o.o. Rzeczoznawcy maszyn, urządzeń i środków transportowych

     1.MASZYN, URZĄDZEŃ IPOJAZDÓW:·         Badanie stanu bezpieczeństwaoraz ocena stanutechnicznego.·         Prowadzenie ocenyzgodności z dyrektywami UE (zasadniczewymagania)           –  opracowywaniedokumentacji technicznej maszyn, deklaracji zgodności.·         Prowadzenie oceny dostosowaniamaszyn do minimalnychwymagań.·         Opracowywanieraportów technicznych oraz deklaracjizgodności.·         Opracowywanie instrukcjiobsługi i eksploatacji.·         Opracowywanieraportów z wyceny i operatówszacunkowych.·         Doradztwo lubpośrednictwo w obrocie składnikamitechnicznego          majątku ruchomego.   2.ZBIORNIKÓW I INSTALACJI CIŚNIENIOWYCH:·         Badania, pomiary i obliczenia wytrzymałościowe           orazopracowywanie dokumentacji dlaUDT.·         Ocena stanu technicznego i zdatności użytkowej           orazprognozowanie okresu bezpiecznejeksploatacji.   3.BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY…
  Ul. Gen. Kościuszki Tadeusza 26 Opole
 • ZUW Marka

  MARKAZakład Usług WielobranżowychZAKLAD USŁUG WIELOBRANZOWYCH „MARKA” jest firmą, w której usługitechniczne wykonują biegli rzeczoznawcy:budowlani z uprawnieniami budowlanymi i instalacyjnymimechanicy z uprawnieniami w zakresie maszyn i urządzeńtechnicznychmajątkowi z uprawnieniami państwowymi w zakresie szacowanianieruchomości.Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy.Zapraszamy do współpracy.Zdzisław Kapuściński
  Ul. Pocztowa 3 Bydgoszcz
 • RW Wyceny majątkowe Elżbieta Ryguła

  Usługi rzeczoznawcy majątkowego. Profesjonalna wycena wartości nieruchomości, zgodnie z wymogami prawa. Dla Ciebie. Dla firm i instytucji. Dla banków.
  Grojec, ul. Kolista 29 Oświęcim
 • OPINIE TECHNICZNEWYCENY WARTOŚCIREKONSTRUKCJE

  KOSZTORYSOWANIE *** WERYFIKACJE *** DORADZTWO TECHN. Rzeczoznawcawykonuje opinie i ekspertyzy w zakresie: -określania stanutechnicznego pojazdów, maszyn i urządzeń, -dokumentowaniapowypadkowych uszkodzeń pojazdów maszyn i urządzeń, -ustalaniakosztów naprawy pojazdów z wykorzystaniem programu komputerowegoAUDATEX, -wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń,-rekonstrukcji zdarzeń drogowych
  ul. LEGIONÓW 2 Sosnowiec
 • Agrum Biuro nieruchomości i wycen majątkowych Piekarz I

  Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, z siedzibą w NowymSączu, działającą na terenie całej Polski od 2003 roku. Przez tenczas, dzięki rzetelnemu, fachowemu i uczciwemu podejściu dowykonywanej pracy zdobyliśmy, mamy nadzieję, zaufanie naszychKlientów. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie,szczegółowo analizując wszystkie okoliczności mające lub mogącemieć wpływ na ostateczny wynik.Mając na uwadze dobro naszych Klientów, swoją pracę wykonujemyz poszanowaniem obowiązujących przepisów orazz zachowaniem reguł etycznych. Usługa w formie rzeczoznawcamajątkowy w naszym wykonaniu to…
  ul. Dąbrówki 97 Chełmiec
 • PUP Fasko Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Fasko sp.z o.o. powstało w 1989 roku. Na rynku nieruchomości działamy od1994 roku. Celem naszych opracowań są wyceny do kupna, sprzedaży,prywatyzacji i przekształceń własnościowych oraz zabezpieczeńkredytów na nieruchomościach. Nasze opracowania przyjmowane sąpraktycznie we wszystkich bankach. Uczestniczyliśmy w wycenachmających na celu sprzedaż mieszkań na rzecz najemców dla WojskowejAgencji Mieszkaniowej, PKP, Urzędu Miasta Sopotu. Wykonywaliśmyaktualizację opłat za prawo wieczystego użytkowania gruntów dlaUrzędu Miasta w Sopocie ( dwukrotnie, na rok…
  Aldony 1 Gdańsk
 • mgr inż. Zbigniew GUT

  Witam Państwa, i zapraszam do zapoznania się zmoją ofertąRzeczoznawca Techniki Samochodowej,Ruchu Drogowego, Rekonstrukcji Kolizji i Wypadków Drogowych. mgr inż. Zbigniew GUT BIURO Osiedle XX-Lecia 51/557-200 Ząbkowice Śląskietel. kom. 603 129 848tel../fax. 74 8 100 747e-mail: zbwgut@o2.pl Uprawnienia:Rzeczoznawca Certyfikowany –wpisany na listę Rzeczoznawców Samochodowych MinistraInfrastruktury, numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS 001125CERTYFIKAT Rzeczoznawcy Samochodowego wydany przezEuropejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i SpecjalistówTechniki Samochodowej TUVPOL, numer Certyfikatu 164/08 , wzakresie: Techniki samochodowej, Ruchu drogowego i…
  Lecia 51/5 Grochowiska
 • PRETUM Biuro Wyceny Nieruchomości Bartosz Gałka

  PRETUM Biuro Wyceny NieruchomościBiuro Wyceny Nieruchomości PRETUM świadczy usługi z zakresuszacowania wartości nieruchomości,  maszyn i urządzeń trwalezwiązanych z gruntem, a także w zakresie doradztwa majątkowego, dlapotrzeb osób prywatnych, prawnych, banków, sądów  orazjednostek administracji publicznej.Właścicielem firmy jest Bartosz Gałka, magister ekonomii, absolwentUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rzeczoznawca majątkowy(uprawnienia nr 5192 nadane przez Ministra Infrastruktury), członekStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.Biuro świadczy usługi  w sposób obiektywny i niezależny, przyzachowaniu szczególnej staranności wynikającej z charakteruwykonywanych…
  ul. Storczykowa 2/2 Kobierzyce
 • Konowalczuk, Wyżgolik i Partnerzy

  Sigma Capital świadczy kompleksowe usługi rzeczoznawstwamajątkowego obejmujące wyceny: nieruchomości, przedsiębiorstw,udziałów kapitałowych, aktywów niematerialnych, maszyni urządzeń oraz innych ruchomości, a także doradztwoi konsulting gospodarczy w zakresie: analiz ekonomiczno -finansowych, analiz rynku, ocen efektywności inwestowania, audytów,w tym usług niezależnych konsultantów technicznych.„Nie pośredniczymy, nie zarządzamy - ale wszystko wyceniamy”Grunty, budynki, budowle, urządzenia przesyłowe, kopaliny, studnie,drzewa i inne rośliny, wszelkiego rodzaju maszynyi urządzenia (hutnicze, cementowni, rafinerii, zakładówchemicznych, spożywcze, górnicze, poligraficzne, stacje uzdatnianiawody i inne),…
  Magazynowa 21 Murcki
 • Oszacuje.pl - Rzeczoznawca Majątkowy - Joanna Sierpińska

  Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz doradztwa majątkowego.
  Wrocławska 81c/4 Gdynia
 • Ekspertyza Usługi rzeczoznawcze, wycena samochodów, rekonstrukcja wypadków Grzegolec I

  mgr inż. Ireneusz Grzegolec66 -400 Gorzów Wlkp. ul.Skalskiego 28Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy RS 000402Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.tel: 601-749292, fax: (095)7250269, NIP 599-122-70-54, ekspertyza@gmail.comWykształcenie wyższe techniczne, specjalność: samochody i ciągniki.Ukończone studia podyplomowe: Ekspertyza wypadkudrogowego organizowane na Politechnice Krakowskiej zInstytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie.Rzeczoznawca certyfikowany (nr certyfikatu 123/02/05/08) przezCentrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych posiadająceakredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068, w zakresiekompetencji:- technika samochodowa- ruch drogowy, w tym: rekonstrukcja kolizji,…
  128 Gorzów Wielkopolski
 • CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Rzeczoznawcy Majątkowi - CONSULTOR Sp. z o.o. - Wycena Nieruchomości, Wyceny, Konsulting[]
  Bartosza 1 Mikołów
 • Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych i Budowlanych Inwestis

  Zespół Rzeczoznawców Majątkowych iBudowlanych  oferuje usługi w zakresie ekspertyztechnicznych, szacowania wartości składników majątkowych oraz badania ich stanów prawnych. Nieruchomościwycena lokalu mieszkalnegowycena lokalu użytkowegowycena działki gruntuwycena budynku mieszkalnegowycena garażuwycena gruntów rolnychwycena nieruchomości przemysłowychwycena nieruchomości rolnych, lasówanaliza rynku nieruchomości i opłacalności inwestycjii inne Budownictwoinwentaryzacje obiektów budowlanychokresowe przeglądy techniczne budynkówocena stanu technicznego budynkówekspertyzy budowlane, konstrukcyjne i technologicznesprawdzenie dokumentacji projektowejrozliczanie oraz analiza kosztów inwestycjikalkulacja wartości robót budowlanych, odszkodowań,rozliczeńweryfikacji jakości i ilości robót budowlanychnadzory inwestorskie…
  Lipca 14 Chorzów
 • KonSolid S.C Władysław Egner Piotr Mika

  NOWOŚĆ - Ciepłe i smaczne posiłki profilaktycznedla firm, instytucji, biur, szkół na terenie Sieradza i całegopowiatu już od 4,5 zł !!! Zobacz ....Stoły Koktailowe - wynajem - szybko,wygodnie, praktycznie, estetycznie ! W plener i na salę. Wsam raz do szwedzkiego stołu ! zobacz .... Codziennie innemenu ! Zestawy Obiadowe w atrakcyjnej cenie z bonifikatąjuż od 8 zł ! Codzienna aktualizacja zestawów na naszejstronie ! Zobacz ... Więcje o histoii Restauracj…
  Ul. Zapolskiej Gabrieli Kraków IV Prądnik Biały
 • Rzeczoznawstwo Samochodowe NOWAK

  Analiza i weryfikacja kosztu naprawy pojazdu lub maszyny,Kosztorysowanie napraw pojazdów maszyn i urządzeń dla potrzebinstytucji finansowych,Identyfikacja pojazdów samochodowych, motocykli, maszyn iurządzeń,Weryfikacja cech identyfikacyjnych znajdujących się napojeździe lub maszynie,Określenia stanu technicznego pojazdu lub maszyny – pomiarpowłoki lakierowej,Ustalenia parametrów technicznych pojazdu,Weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia naprawblacharsko-lakierniczych i ich zgodności z technologią producenta,Przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku drogowego zsporządzeniem rysunku skalowanego ,Przeprowadzenie oględzin pojazdów wraz z analizą przyczynpowstania uszkodzeń,Rekonstrukcja wypadku drogowegoOkreślenia norm zużycia paliwa,Doradztwa technicznego,© 2008…
  ul. Willowa 14/1 Szczecin
 • Automobilklub Nowy Świat Zespół rzeczoznawców samochodowych, maszyn i urządzeń

  UsługiDo realizacji usług została powołanawyspecjalizowana spółka pod nazwą:ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓWSAMOCHODOWYCH MASZYN IURZĄDZEŃ AUTOMOBILKLUB NOWY ŚWIAT Sp. Zo.o. -Członek Polskiej IzbyMotoryzacji Zakres typowych usług wykonywanych przezrzeczoznawców TSiRD w Spółce.Zespół Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego-STOWARZYSZENIE w procesie szkoleń przygotowuje swoich rzeczoznawcówdo wykonywania na wysokim poziomie opinii i ekspertyz dotyczącychpojazdów samochodowych. Rzeczoznawcy Stowarzyszenia wykonują usługirzeczoznawcze w ramach umów o dzieło w Spółce, rzadziejbezpośrednio w ramach własnej działalnościgospodarczej.  Za jakość usługi bezpośrednioodpowiedzialny jest podmiot…
  ul. Nowy Świat 35 Warszawa
 • Rzeczoznawstwo techniki samochodowej i ruchu drogowego

  Witamy na stronie internetowej firmy Rzeczoznawstwo TechnikiSamochodowej i Ruchu Drogowego w Białogardzie. Zapraszamy dozapoznania się z naszą ofertą. Wykonujemy ekspertyzy w zakresie:- techniki motoryzacyjnej- szczegółowej wyceny samochodu - wartości pojazduz wykorzystaniem programu:  Eurotax, Info - Ekspert- wyceny maszyn i urządzeń- ustalenia zakresu uszkodzeń pojazdu- ustalenia kosztów naprawy pojazdu z wykorzystaniem programu:Eurotac, Audatex- ustalenia stanu technicznego pojazdu- symulacji ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych odtwarzającerzeczywisty  przebieg zdarzenia obiektu w kolizji lub wypadku-…
  ul. Bolesława Śmiałego 54 Białogard
 • Cermot Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych Sp. z o.o.

  CeRMot to biuro zrzeszające uprawnionych, niezależnych,doświadczonych rzeczoznawców motoryzacyjnych imaszynowych przygotowanych do wskazywania rozwiązań przyrozstrzyganiu problemów spornych. CeRMot to pierwsze w województwieśląskim biuro rzeczoznawcze zlokalizowane w jednymobiekcie z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów o pełnym profiluwyposażenia, co pozwala przy wykorzystaniu doświadczeńrzeczoznawczo-diagnostycznych rozwiązywać na bieżąco większośćproblemów z dziedziny techniki motoryzacyjnej iidentyfikacji pojazdów. CeRMot realizuje:oceny i opinie z dziedzinymotoryzacji i towaroznawstwawyceny pojazdówwyceny maszyn i urządzeńkosztorysy naprawy pojazdów w systemie audatex ieurotaxanalizy i rekonstrukcje wypadków…
  ul. Roździeńskiego 210 Katowice
 • Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego Profit Spółka Cywilna Grażyna Kolczyńska Jerzy Kolczyński

  Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego PROFITs.c.Grażyna Kolczyńska, Jerzy Kolczyński37-450 Stalowa Wolaul. Poniatowskiego 70/7Kontakt:tel. (015) 844-26-03, fax (015) 844-26-04e-mail : biuro@wycena-profit.plGrażyna Kolczyńska – Rzeczoznawca Majątkowy, nrupr. 4057 nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wzakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwalezwiązanych z gruntem                              - Pośrednik w obrocie nieruchomościami,  nr lic. 11868 nadaneprzez Ministra Infrastrukturytel. 508 161 077Jerzy Kolczyński – Rzeczoznawca Majątkowy, nr upr.4058 nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast…
  Grabowska 1 Stalowa Wola
 • DR INŻ. KAZIMIERZ CHOJNOWSKI

  Firma „ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw dr inż.Kazimierz Chojnowski” z siedzibą w Warszawie, działa napodstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wprowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numeremewidencyjnym 219242. Data rozpoczęcia działalności: 22 czerwca 1992r.Firma zajmuję się przede wszystkim wyceną nieruchomości,przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń. Oprócz tego w swoim dorobkuposiadamy również wycenę marki firmy, wyceny sporządzone w celachubezpieczeniowych, księgowych oraz dla potrzeb sądowych. Świadczymyusługi na rzecz osób fizycznych, firm, samorządów, urzędówpaństwowych,…
  NIP 525 Żoliborz