Majątki

 • Niezależni Eksperci Majątkowi S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

  Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizjąlokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia fizycznego ifunkcjonalnego oraz w razie potrzeby pomiarami inwentaryzacyjnymiwzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Wycena jest sporządzanaprzez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych zwieloletnim doświadczeniem.Nasze kompetencje w zakresie wycen zostały docenione przez banki,które zlecają nam prace w zakresie szacowania wartości majątkustanowiącego zabezpieczenie kredytów.Wykonane prace - wybrane:Wycena stacji paliw przy trasie Warszawa - RadomWycena nieruchomości (lokale mieszkalne,nieruchomościzabudowane oraz nieruchomości niezabudowane) nazlecenie Urzędu Miasta i Gminy Błonie…
  Franciszkańska 21 Warszawa
 • Kontakt Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego MGL

  Szanowni Państwo! Nasza firma została założona w 1996roku, jednakże obecny jej profil ukierunkowany na działalnośćusługową związaną z sektorem rynku nieruchomości  z zakresurzeczoznawstwa majątkowego datujemy na rok 2001, gdyż właśniewówczas rozpoczęła swoją działalność usługową KancelariaRzeczoznawcy Majątkowego mgl Monika Gwóźdź-Lasoń.Zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i uprawnieniamispecjalizujemy się w szeroko rozumianym rzeczoznawstwiemajątkowym. W ramach prowadzonej działalnościoferujemy naszym Klientom szeroki wachlarz usług związanychz wycena nieruchomości. Sporządzamy operatyszacunkowe, opinie eksperckie,analizy rynku, prowadzimy praktyki zawodowe dla przyszłych…
  ul. Cienista 19 Ligota
 • Biuro Obsługi Nieruchomości Marwin

  Biuro Obsługi Nieruchomości Serdecznie witamy na oficjalnej witrynie internetowej Biura Obsługi Nieruchomości MARWIN . Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.Zasadniczym przedmiotem działalności firmy jest: wycenanieruchomości, zarządzanienieruchomościami. Osobą prowadzącąfirmę jest: MARCIN CZARNUCHrzeczoznawca majątkowy - upr. nr 4641zarządca nieruchomości - upr. nr 14235tel. kom. 603 195 755 Marcin Czarnuch jest członkiemŁódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowychzrzeszonego w ramach Polskiej Federacji StowarzyszeńRzeczoznawców Majątkowych
  ul. Sadowa 23 Wieluń
 • ZUG AJP - Kontakt

  Zakład Usług Geodezyjnych Anna i Jan Poradzińscy istnieje od 1989roku. Firma zatrudnia wysokokwalifikowanych inżynierów i techników,specjalistów dziedzin takich jak: ewidencja gruntów, GPS, pomiarygeodezyjne, szacowanie nieruchomości, informatyka. Prowadzimy pracew zakresie: kartografii, geodezji, pomiarów satelitarnych (GPS),wyceny nieruchomości, geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych iprzemysłowych
  Ul. Nowomiejska 2/39 Suwałki
 • Licencjonowane Biuro Nieruchomości mgr inż. Krzysztof Kusch Rzeczoznawca majątkowy, audyty energetyczne

  Kusch Nieruchomości MILICZ - mieszkania, działki, domy, lokale komercyjne, agencja nieruchomości| || Początek działalności: 1982r. Zakres działania:- rzeczoznawca majątkowy8211 - pośrednik w obrocie nieruchomościami8211- zarządca nieruchomości8211 - biegły sądowy Oferowane usługi: - wycena nieruchomości - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - zarządzanie nieruchomościami - projekty, kosztorysy, nadzory - audyty energetyczne - doradztwo kontakt:603 957 276 (071)384 10 72 Ul. Grzybowa 4 56-300 MILICZe-mail :NIP: 916-110-20-12
  Ul. Grzybowa 4 Cieszków
 • Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Rzeczoznawca Małgorzata Wieczorek – Surowiec

  W ramach naszej działalności wykonujemy m.in.: wyceny - nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych o przeznaczeniu mieszkalnym (budownictwo jedno- i wielorodzinne), komercyjnym (biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, gospodarcze i inne), rolnym leśnym  - praw majątkowych (w tym własnościowych spółdzielczych praw do lokali i budynków, prawa użytkowania, służebności, prawa dożywocia i innych)  - mienia zabużańskiego  - spółek i przedsiębiorstw   dla potrzeb:  zabezpieczenia kredytów bankowych sprzedaży, zamiany oraz negocjacji ubezpieczenia nieruchomości wniesienia aportu do…
  ul. Konecznego 6/9u Kraków Kraków IV Prądnik Biały
 • Walor Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego Gałka M., mgr inż.

  WALOR Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, banków i urzędów administracji publicznej. Kancelarię prowadzi mgr inż. Marek Gałka - rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi nr 4295 nadanymi przez Ministra Infrastruktury. Obszar działania firmy obejmuje województwo śląskie, przy czym najwięcej wycen jest wykonywanych na terenie Sosnowca, Katowic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Siemianowic, Chorzowa oraz terenów z nimi sąsiadujących. Wyceny większych obiektów,…
  ul. Królowej Jadwigi 1/6 Sosnowiec Sosnowiec
 • ,kancelaria@arago.com.pl

  WYCENA NIERUCHOMOŚCIKANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGOMARZENY KASZYŃSKIEJUprawnienia zawodowe nr 4831Oferta firmyPodstawowym celem działalności Kancelarii jest wycena:nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne ,grunty pod drogi i autostrady)nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionychnieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokaleużytkowe)nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, budynkówgospodarczych, itp. )nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowychmaszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościąograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.)wycena dla potrzeb podatkowo – skarbowychwycena dla potrzeb sądowych (biegły sądowy z zakresu wycenynieruchomości przy Sądzie Okręgowym Warszawa…
  ul. Paderewskiego 26 Kazuń Nowy
 • Andrzej Senczyno

  Usługi w zakresie opisu i szacowania wartości nieruchomościwykonuje dla celów:Kredyty bankoweKupno i sprzedażWniesienia aportemUstalenia odszkodowan przy wywlaszczeniu nieruchomościOkreślenie szkód wynikajacych z inwestycji liniowych i innychDokonywanie inwentaryzacji i wyceny dla potrzeb likwidatorów isyndykówZ tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarządZamian nieruchomościZabezpieczenia pod przyszłe płatnościUsługi w zakresie opisu i szacowania pojazdów, maszyn iurządzeń:Kredyty bankoweKupno i sprzedażWniesienie aportemUstalenie wartości masy upadłościowej i likwidacyjnejZabezpieczenie pod przyszłe płatnościDo określenia wartości środków trwałych przy naliczaniuamortyzacji
  ul. Spokojna 10 Czernica
 • Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy

  http: .chmielewski.m6.pl ogolny.php HTTP 1.1 200 OK Date: Fri, 22 Feb 2013 13:40:42 GMT Server: Apache Content-Length: 5774 Content-Type: text html Osoba kontaktowa* Adres e-mail* Twój kod pocztowy* Numer telefonu kontaktowego w godz.: Mam pytanie o ubezpieczenie: Komunikacyjne Nieruchomo 347ci Na380ycie Zdrowotne Turystyczne Firmy NNW Ochrony prawnej III filar - ubezpieczenie inwestycyjne Inne
  Ul. Legionowa 1 Stalowa Wola
 • Rzeczoznawca Majątkowy Mirosław Rudek-Radomsko

  InviMed Poznań - Europejskie Centrum Macierzyństwa (61) 826 70 40(61) 828 81 01 Dyrektor Zarządzający –Wiesława Malinowska GODZINY OTWARCIA: 08:00 – 14:00w każdą pierwszą sobotę miesiąca Copyright 2011 InviMed Europejskie Centrum MacierzyństwaRealizacja:
  Ul. Mickiewicza Adama 6 Radomsko
 • Dual Paloma Cieszkowska

  WitamOd ponad 10 lat świadczę usługi w zakresie wyceny nieruchomości naterenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Jestem doświadczonymrzeczoznawcą majątkowym z wieloletnią praktyką i niezliczonąilością przebytych szkoleń zawodowych. Posiadam państwoweuprawnienia zawodowe nr 3335 w zakresie szacowania nieruchomościnadane w 2000 roku. Prowadzę praktyki zawodowe z zakresu wycenynieruchomości.Zakres usługSpecjalizuję się w wycenie nieruchomości lokalowych, gruntów,nieruchomości zabudowanych.Główne obszary mojej działalności to:Wycena nieruchomości lokalowych w Warszawie i okolicachWycena domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w Warszawie iokolicachWycena spółdzielczego…
  ul. Arki Bożka 4 Górce
 • Pies pl

  testtttt
  pocztowa 1 Warszawa
 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Adam Gajos

  Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczyusługi zzakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn iurządzeńtrwale z gruntem związanych, dla potrzeb osób prywatnych,banków oraz jednostekadministracji publicznej. Właścicielem kancelarii jest AdamGajos, będący członkiemKoszalińskiegoStowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,posiadający uprawnienia państwowe wzakresie wyceny nieruchomościnr 4610 oraz ubezpieczeniecywilne odwykonywanej działalności na kwotę 25 000 euro. Usługi wycen nieruchomości świadczone sązgodnie zobowiązującym prawem oraz standardami zawodowymi opracowanymiprzezPolską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,kierujac się przy tymzasadami etyki zawodowej. Podstawowym celem działalności kancelarii jestzdobywanieinformacji…
  Pl. Wolności 1 Białogard
 • Hanna Antczak Rzeczoznawca majątkowy

  Świadczymy usługi dla potrzeb m.in.: sprzedaży,zabezpieczenia kredytu bankowego,skarbowo-podatkowych, przekształcenia praw członkowskich współdzielni mieszkaniowej, działu spadku, wycen dla potrzebaportu.OKREŚLAMY WARTOŚĆ:•  nieruchomości gruntowych niezabudowanych      - działki budowlane, rekreacyjne      - grunty rolne      - grunty leśne•  nieruchomości gruntowych zabudowanych•  nieruchomości lokalowych      - lokali mieszkalnych      - lokali użytkowych•  nieruchomości budynkowych•  ograniczonych praw rzeczowych      - własnościowe spółdzielcze prawo dolokalu mieszkalnego      - spółdzielcze prawo do lokaluużytkowego      - prawo do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowejWYKONUJEMY TAKŻE:ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓWINWENTARYZACJE…
  Beskidzka 79 Bydgoszcz
 • Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych „Experts”

  Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych „Experts” to zespółspecjalistów wykonujących różnego rodzaju wyceny nieruchomości.Oprócz rzeczoznawców wykonujących wyceny gruntów zabudowanych iniezabudowanych firma zatrudnia również specjalistówsporządzających operaty nieruchomości leśnych i rolnych orazekspertów wykonujących inne bardziej złożone zlecenia.Firma współpracuje także ze specjalistami z innych dziedzin, tj.:• Prawnikami• Inżynierami budowlanymi• Architektami• Ekonomistami• Doradcami inwestycyjnymi
  ul. Umowna 2 Wawer
 • Biuro Wycen Majątkowych Rzeczoznawca s.c.

  al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 54/4 Kraków
 • Wycenix Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw Kazimierz Jarocki

  Działamy na terenie powiatów:- bialskiego,- parczewskiego,- łosickiego,- radzyńskiego (gminy: miasto Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski,Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń),- włodawskiego (gmina Hanna),- siemiatyckiego (gmina Mielnik).Świadczymy usługi w zakresie:-wyceny nieruchomości: zabudowanych, lokali, gruntów(np. budynki różnego rodzaju, grunty orne, łąki, lasy, sady),-określania wartości rynkowej dla sektora bankowego i zabezpieczeniawierzytelności (np. kredyty hipoteczne),-wycena mienia zabużańskiego - wartość rynkowa nieruchomościpozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,-określania wartości rynkowej nakładów (np. przy określaniu wartościspadków lub przy podziałach majątków)-określania…
  ul. Zygmunta Starego 7/1 Cełujki
 • Euro Consult Piórkowski Piotr

  w1w2w3w4w5w6w7w8w9w10w11w12w13w14w15w16w17w18w19w20w21w22w23w24w25w26w27w28w29w30w31w32w33w34w35w36w37w38w39w40w41w42w43w44w45w46w47w48w49w50w51w52w53w54w55w56w57w58w59w60w61w62w63w64w65w66w67w68w69w70w71y1y2y3y4y5y6y7y8y9y10y11y12y13y14y15y16y17y18y19y20y21y22y23y24y25y26y27y28y29y30y31y32y33y34y35y36y37y38y39y40y41y42y43y44y45y46y47y48y49y50y51y52y53y54y55y56y57y58y59y60y61y62y63y64y65y66y67y68y69y70y71y72y73c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11c12c13c14c15c16c17c18c19c20c21c22c23c24c25c26c27c28c29c30c31c32c33c34c35c36c37c38c39c40c41c42c43c44c45c46c47c48c49c50c51e1e2e3e4e5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e17e18e19e20e21e22e23e24e25e26e27e28e29e30e31e32e33e34e35e36e37e38e39e40e41e42e43e44e45e46e47e48e49e50e51e52e53n1n2n3n4n5n6n7n8n9n10n11n12n13n14n15n16n17n18n19n20n21n22n23n24n25n26n27n28n29n30n31n32n33n34n35n36n37n38n39n40n41n42n43n44n45n46n47n48n49n50n51n52n53n54n55n56n57n58n59n60n61n62y1y2y3y4y5y6y7y8y9y10y11y12y13y14y15y16y17y18y19y20y21y22y23y24y25y26y27y28y29y30y31y32y33y34y35y36y37y38y39y40y41y42y43y44y45y46y47y48y49y50y51y52y53y54y55y56y57y58y59y60y61y62y63y64y65y66y67y68y69y70y71y72y73e1e2e3e4e5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e17e18e19e20e21e22e23e24e25e26e27e28e29e30e31e32e33e34e35e36e37e38e39e40e41e42e43e44e45e46e47e48e49e50e51e52e53u1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u41u42u43u44u45u46u47u48u49u50u51u52u53u54u55u56u57u58u59u60u61u62u63u64u65u66u67u68u69r1r2r3r4r5r6r7r8r9r10r11r12r13r14r15r16r17r18r19r20r21r22r23r24r25r26r27r28r29r30r31r32r33r34r35r36r37r38r39r40r41r42r43r44r45r46r47r48r49r50r51r52r53r54r55r56r57r58r59r60r61r62r63r64r65r66o1o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o12o13o14o15o16o17o18o19o20o21o22o23o24o25o26o27o28o29o30o31o32o33o34o35o36o37o38o39o40o41o42o43o44o45o46o47o48o49o50o51o52o53o54o55o56o57o58o59o60o61o62o63c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10c11c12c13c14c15c16c17c18c19c20c21c22c23c24c25c26c27c28c29c30c31c32c33c34c35c36c37c38c39c40c41c42c43c44c45c46c47c48c49c50c51o1o2o3o4o5o6o7o8o9o10o11o12o13o14o15o16o17o18o19o20o21o22o23o24o25o26o27o28o29o30o31o32o33o34o35o36o37o38o39o40o41o42o43o44o45o46o47o48o49o50o51o52o53o54o55o56o57o58o59o60o61o62o63n1n2n3n4n5n6n7n8n9n10n11n12n13n14n15n16n17n18n19n20n21n22n23n24n25n26n27n28n29n30n31n32n33n34n35n36n37n38n39n40n41n42n43n44n45n46n47n48n49n50n51n52n53n54n55n56n57n58n59n60n61n62s1s2s3s4s5s6s7s8s9s10s11s12s13s14s15s16s17s18s19s20s21s22s23s24s25s26s27s28s29s30s31s32s33s34s35s36s37s38s39s40s41s42s43s44s45s46s47s48s49s50s51s52s53s54s55s56s57s58s59s60s61s62s63s64s65s66s67u1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u41u42u43u44u45u46u47u48u49u50u51u52u53u54u55u56u57u58u59u60u61u62u63u64u65u66u67u68u69l1l2l3l4l5l6l7l8l9l10l11l12l13l14l15l16l17l18l19l20l21l22l23l24l25l26l27l28l29l30l31l32l33l34l35l36l37l38l39l40l41l42l43l44l45l46l47l48l49l50l51l52l53l54l55l56l57l58l59l60t1t2t3t4t5t6t7t8t9t10t11t12t13t14t15t16t17t18t19t20t21t22t23t24t25t26t27t28t29t30t31t32t33t34t35t36t37t38t39t40t41t42t43t44t45t46t47t48t49t50t51t52t53t54t55t56t57t58t59t60t61t62t63t64t65t66t67t68p1p2p3p4p5p6p7p8p9p10p11p12p13p14p15p16p17p18p19p20p21p22p23p24p25p26p27p28p29p30p31p32p33p34p35p36p37p38p39p40p41p42p43p44p45p46p47p48p49p50p51p52p53p54p55p56p57p58p59p60p61p62p63p64l1l2l3l4l5l6l7l8l9l10l11l12l13l14l15l16l17l18l19l20l21l22l23l24l25l26l27l28l29l30l31l32l33l34l35l36l37l38l39l40l41l42l43l44l45l46l47l48l49l50l51l52l53l54l55l56l57l58l59l60
  Ul. Wiejska 18 Warszawa
 • Ewa Dusińska Parkitna Wycena Nieruchomości Wiktoria

  W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje COOKIES(wiecej informacji).Jeżeli nie wyrażaszzgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki. Dziękujemy.Rozumiem. Nie pokazuj więcej tegokomunikatu..KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGOmgr inż. Ewa Dusińska-ParkitaUPRAWNIENIA NR 5003 Wycenanieruchomości :gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynkowych,lokalowycho różnym przeznaczeniu:mieszkaniowe,komercyjne,rolne,leśnedla różnych celów:kupna–sprzedaży,bankowo–hipotecznych,skarbowo–podatkowych,zniesienia współwłasności,podział majątku lub postępowania spadkowego,sądowych,negocjacyjnych i ofertowych,ubezpieczeń i odszkodowań,ustalenia opłat od czynności cywilnoprawnych,ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,ustalenia opłat adiacenckich i rent planistycznych,inneWycena:praw majątkowych,ograniczonych praw rzeczowychpraw zobowiązaniowychPonadtooferujemy:analizy rynku nieruchomości,analizy opłacalności…
  Ul. Łomżyńska 19 Osiecznica
 • Biuro Obsługi Nieruchomości "BON" Sp. z o.o.

  Pracownicy Biura mają wieloletnie doświadczenie zawodowe i gwarantują profesjonalne podejście do zlecenia.
  ul. Odrodzenia 3/13 Toruń Toruń
 • Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl

  Instytut zarejestrowany został w 2006 roku jako stowarzyszenie.Jego misją są badania rynku nieruchomości oraz promocja usług wzakresie analiz i doradztwa na tym rynku.Instytut zrzesza analityków i rzeczoznawców majątkowych,wykonujących usługi konsultingowe związane z rynkiem nieruchomościoraz monitorujących wspólnie rynki nieruchomości  głównie naterenie Małopolski, Dolnego i Górnego Śląska oraz Warszawy, ale teżw innych obszarach kraju. Obecnie zespół liczy 75 rzeczoznawców (wtym 20 analityków rynku nieruchomości z Krakowa, Wrocławia,Warszawy i Śląska) oraz kilku ekspertów…
  ul. Wybickiego 7 Kraków
 • Rzeczoznawca Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa

  Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa został powołany w 1975roku, przez ten okres świadczył usługi na rzecz jednostekgospodarczych, spółdzielni i osób fizycznych w zakresie:opracowywania technologii napraw maszyn i urządzeńprojektów modernizacji mieszalni paszopracowywania założeń i koncepcji regeneracji części zamiennychopracowywania instrukcji napraw sprzętu technicznegoprojektów rozbudowy stacji paliwopracowywania projektów modernizacyjnych, projektów inwestycji,nadzorów autorskichnadzorów inwestorskichopracowywania dokumentacji technicznych, projektowych w zakresiemelioracji oraz gospodarki wodnejoceny i wyceny sprzętu technicznego i pojazdów samochodowychwyceny nieruchomościanaliz ekonomicznych i biznes –…
  Północna 1 Łódź
 • Prosperita Wycena Nieruchomości Anna Orłowska

     Od 2005r. zajmujemy się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości.Działamy na terenie całych Bieszczad. Naszymi usługami obejmujemypowiat bieszczadzki, leski i sanocki.Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi obejmujące m.in.wyceny nieruchomościi firm, pośrednictwo w transakcjach na rynku nieruchomości,doradztwo z zakresu rynku nieruchomości, sporządzanie świadectwcharakterystyki energetycznej dla budynkówi lokali.Naszą dewizą jest ciągły rozwój i rozszerzanie zakresu oferowanychusług o czym możesz przeczytać tutaj.Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje i klientówindywidualnych.Zapewniamy fachową obsługę i miłą atmosferę.   
  Ul. Pocztowa 2 Zagórz
 • Henkiel Piotr Rzeczoznawca Majątkowy

  O mnie:Nazywam się Piotr Henkiel i jestem rzeczoznawcą majątkowym.Zajmuje się:wyceną nieruchomościwyceną podmiotów gospodarczychdoradztwem w inwestycjach rzeczowychPosiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościMój numer świadectwa, nadany przez Ministra GospodarkiPrzestrzennej i Budownictwa to 1842.Kliknijaby zobaczyć moją legitymację.
  Ul. Zamkowa 42 Borkowice
 • Maja Bryja-Szewczyk

   Oferujemy usługi w zakresiewyceny:nieruchomości gruntowychniezabudowanych  o różnymprzeznaczeniu,nieruchomości zabudowanych o różnymsposobie użytkowania (mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowychitp.),nieruchomości gruntowych zabudowanych iniezabudowanych niezurbanizowanych (rolnych, leśnychitp.),nieruchomości jako środkówtrwałychnieruchomości lokalowych (mieszkalnych iużytkowych)dla celów:ustalenia ceny w procesie sprzedaży lubzakupu nieruchomościuzyskania kredytu pod zastawhipotecznypostępowańpodatkowychpostępowańspadkowychpodziałumajątkupostępowańubezpieczeniowychuzyskaniaodszkodowańzamianynieruchomościPoza tym wykonujemy również inwentaryzacjeobiektów budowlanych, zajmujemy się regulacją stanów prawnych orazpomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej wpostępowaniach  dotyczących darowizn ispadków.Obszar działalności to terytorium Polskim.in.:śląsk, małopolska,dolnośląskie, Mikołów, Tychy, Katowice, Gliwice, Łaziska Górne,Orzesze, Żory, Podlesie, Kraków, Rybnik, Wodzisław…
  Krakowska 11 Mikołów
 • Agnieszka Kałuska

  Właścicielem Biura Rzeczoznawcy Majątkowego jest mgr Agnieszka Kałuska.-rzeczoznawca majątkowy nr 5058uprawniony w zakresie szacowania nieruchomości,-uprawnienia nr 1534/2009 do sporządzaniaświadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalumieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzieną całośćtechniczno-użytkową.Uprawnienia zostały nadane przez Ministra Infrastruktury. Biuro zajmuje się wykonywaniem usług w zakresie określenia wartościnieruchomości,  maszyn i urządzeń trwale związanych znieruchomością oraz wykonywaniem świadectw charakterystykienergetycznej.Biuro swoją działalnością obejmuje przede wszystkim woj. pomorskie.
  ul. Plażowa 24 Sumin
 • Ars-Tax Nieruchomoœci s.c.

  Od wielu lat pracujemy również społecznie, w strukturach organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, ostatnio w Zarządzie Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie.
  ul. H. Kołłątaja 3 lok. 4 Lublin Lublin