Warszawa

 • Dual Paloma Cieszkowska

  WitamOd ponad 10 lat świadczę usługi w zakresie wyceny nieruchomości naterenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Jestem doświadczonymrzeczoznawcą majątkowym z wieloletnią praktyką i niezliczonąilością przebytych szkoleń zawodowych. Posiadam państwoweuprawnienia zawodowe nr 3335 w zakresie szacowania nieruchomościnadane w 2000 roku. Prowadzę praktyki zawodowe z zakresu wycenynieruchomości.Zakres usługSpecjalizuję się w wycenie nieruchomości lokalowych, gruntów,nieruchomości zabudowanych.Główne obszary mojej działalności to:Wycena nieruchomości lokalowych w Warszawie i okolicachWycena domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w Warszawie iokolicachWycena spółdzielczego…
  ul. Arki Bożka 4 Górce
 • ARP Architektura Rysunek Projektowanie

  Wykonujemy:- Wstępną ocenę nieruchomości pod kątem inwestycyjnym w oparciu olokalizacje i wytyczne architektoniczno – urbanistyczne.- Kompleksową realizację wszystkich procedur prawno – budowlanychkoniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.- Wielowariantowe koncepcje architektoniczne i funkcjonalno –przestrzenne obiektów i terenów inwestycyjnych wraz zwizualizacją.- Inwentaryzacje wraz z dokumentacją do uzyskania zaświadczenia osamodzielności lokali.- Projekty zmiany sposobu użytkowania budynków.- Ekspertyzy techniczne budynków istniejących.- Projekty modernizacji, przebudowy i adaptacji obiektówistniejących.- Projekty budowlane wykonawcze.- projekty branżowe…
  ul. Nałęczowska 64 Mokotów
 • Mariusz Bozio Property

  W zakresie rynku nieruchomości oferta obejmuje usługi:wyceny gruntów,wyceny nieruchomości rolnych (gospodarstw, upraw, stawówrybnych, sadów),wyceny nieruchomości leśnych (drzewostanów, działekletniskowych, parków),wyceny nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,wyceny budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,wyceny nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),wycena ograniczonych praw rzeczowych:użytkowanie,służebność,własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczegowłasnościowego prawa do lokalumieszkalnego w nieruchomośćlokalową,wycena prawa użytkowania wieczystego,inne.Wykonujemy wyceny nieruchomości dla następującychcelów:zabezpieczenia kredytów bankowych,kupna -…
  ul. Brylowska 35/12 Wola
 • RESUME Centrum Technicznego Bezpieczeństwa Nieruchomości-Sp. z o.o.

  „Bezpieczeństwo w każdym calu”Rozmaite obiekty budowlane tworzą współczesne środowiskoczłowieka. W różnego typu budynkach pracujemy, mieszkamy,spędzamy wolny czas. Jak każde środowisko, także budynki podlegająprawom fizyki i chemii. Stąd, ze względu na określoneprzepisy budowlane oraz naturalną ludzką potrzebę bezpieczeństwai komfortu, obiekty budowlane wymagają odpowiedniego nadzoru,ekspertyz i zabiegów rewitalizacyjnych.Mając na względzie takie właśnie potrzeby i zadania powstałafirma RESUME. Tworzą ją najlepsi i sprawdzenispecjaliści różnych branż związanych z budownictwem,posiadający wszelkie niezbędne kompetencje i uprawnienia.Korzystając…
  ul. Targowa 32/7 Warszawa
 • Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

  Są wśród nas licencjonowani eksperci rynku nieruchomości. Poniżejwykaz osób uprawnionych (po wskazaniu nazwiska pojawią sieinformacje szczegółowe):  Serwis WYCENA NIERUCHOMOSCIzawiera informacje o rzeczoznawcach majątkowych świadczących usługiw zakresie szacowania wartości nieruchomości na terenie całegokraju (również Warszawa). Serwisowi patronuje Polska FederacjaStowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
  Al. Armii Ludowej 14 Warszawa
 • DMR STUDIO - Wycena Nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy Warszawa

  Profesjonalna wycena nieruchomości przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego.  Krótkie terminy realizacji operatów szacunkowych, konkurencyjne ceny.
  aleja Wilanowska 83 Warszawa
 • KM-Construction

  OfertaZapewnimy Państwu najwyższą jakość usług.Nasz zespół projektowy cechuje kreatywność, odpowiedniekwalifikacje dla powierzonego zadania oraz zamiłowanie dowykonywanego zawodu.Nasi eksperci należą do listy rzeczoznawcówbudowlanych, projektaci posiadają odpowiednie uprawnienia oraznależą Okręgowych Izb Inżynierów Budowlanych.Do obliczeń projektowych stosujemy najnowsze oprogramowaniekomputerowe: Autodesk- Robobat, PRO Soft, INTERsoft i inne.Do opracowywania dokumentacji technicznej wykorzystujemyprogramy: AutoCad 2011, AutoCAD Structural Detailing 2011, RevitStructure 2011.
  ul. Ratuszowa 11 Warszawa
 • PHU Komorowski

  Oferta Komorowski ParkietyOferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie:Układania podłóg drewnianych: podłogi tradycyjne, podłogiłazienkowe, tarasy drewniane, podłogi techniczne, podłogilegarowane, podłogi sportowe, podłogi w systemie ogrzewaniapodłogowegoWykonania i montażu podłóg intarsjowanychWykonania i montażu bordiur oraz rozetWykonania i montażu podłóg postarzanychCyklinowaniaLakierowaniaOlejowania na gorącoRenowacjiPielęgnacjiDoradztwa technicznegoBarwienia parkietówPrzygotowania podłoża pod montaż podłóg drewnianychEkspertyz technicznych i oceny stanu technicznego posadzekWykonania projektów indywidualnychPonadto w sprzedaży posiadamy szeroką gamę produktówpodłogowych:Deski podłogowe krajowe i egzotyczneParkiety krajowePodłogi gotowe olejowane, lakierowane, barwione, postarzanePodłogi…
  ul. Hejnałowa 10 Włochy
 • Rudnik - Eksperci & Rzeczoznawcy

  Nasza firma powstała na bazie wiedzy i wieloletnich doświadczeń zdobytych przy kompleksowej likwidacji szkód. Eksperci i rzeczoznawcy szybko i skutecznie dokonują oceny odpowiedzialności oraz wyceny wartości szkód na terenie całego kraju!
  Turmoncka 12 lok. 90 Warszawa
 • Rzeczoznawca Majątkowy - Wycena Nieruchomości LEMAR Maria Leszczyńska

  Przedsięiorstwo Wielobranżoweistnieje od 1992 r.Oferujemy usługi w zakresiewyceny nieruchomości oraz sporządzaniaświadectw charakterystyki energetycznej budynków.Właścicielem firmy oraz głównym rzeczoznawcąjestmgr inż Maria Leszczyńskaposiadająca uprawnienia zawodowe wzakresie wyceny nieruchomościnr 2774 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i RozwojuMiast,uprawnienia budowlane nr St-108/88, absolwentka PolitechnikiWarszawskiej.Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawc?Majątkowych.Posiadamy polisę obowiązkowegoubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej rzeczoznawcy majątkowego wystawioną przez PZUS.A.W swojej działalności P.W. Lemarwspółpracuje rónież z innymirzeczoznawcami majątkowymi oraz specjalistami.Wybrane odbyte szkolenia w zakresie wycenynieruchomości:- Szacowanie Nieruchomości dla potrzeb sektora…
  ul. Halki 13 Wawer
 • Biuro Wycen Majątkowych Piotr Tomaszewski

  O firmie Jesteśmy  firmą, która bazując na wieloletnim doświadczeniu  oferuje Państwu usługi związane z wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw, obsługą prawną w zakresie nieruchomości w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej. Nasza oferta obejmuje również kompleksową obsługę księgową małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmujemy się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych, dla różnych potrzeb i celów na terenie całej polski w zakresie nieruchomości komercyjnych…
  ul. E. Ciołka 17/201, Warszawa Warszawa
 • Wycena Nieruchomości Paweł Janiszewski Rzeczoznawca majątkowy

  WycenaFirma działa od 1993 roku wykonując usługi w zakresie wyceny idoradztwa na tynku nieruchomości. Sporządzamy opracowania dotyczącewartości wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym:- gruntowych,- zabudowanych i niezabudowanych,- lokalowych,- komercyjnych,- przemysłowych,- rezydencjonalnych,- oraz części składowych tych nieruchomości.Wyceny sporządzane są dla potrzeb:- zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,- kupna-sprzedaży,- ustalenia podatku od spadków i darowizn,- podziału majątku,- wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki,- sprawozdań finansowych,- przekształceń własnościowych,- oraz innych według indywidualnych potrzeb.DoradztwoW ramach działalności świadczymy usługi doradztwa…
  Białobrzeska 28 Warszawa
 • DR INŻ. KAZIMIERZ CHOJNOWSKI

  Firma „ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw dr inż.Kazimierz Chojnowski” z siedzibą w Warszawie, działa napodstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wprowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numeremewidencyjnym 219242. Data rozpoczęcia działalności: 22 czerwca 1992r.Firma zajmuję się przede wszystkim wyceną nieruchomości,przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń. Oprócz tego w swoim dorobkuposiadamy również wycenę marki firmy, wyceny sporządzone w celachubezpieczeniowych, księgowych oraz dla potrzeb sądowych. Świadczymyusługi na rzecz osób fizycznych, firm, samorządów, urzędówpaństwowych,…
  NIP 525 Żoliborz
 • Wycena Nieruchomości Ferens Dariusz

  Potrzeby naszych klientów realizujemy dzięki naszej wiedzy idoświadczeniu popartym własnymi analizami monitorowanego rynkunieruchomości. Stała współpraca z ekspertami z innych dziedzinprzybliża możliwość rozwiązania problemów wymagających wiedzyinterdyscyplinarnej i podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.Zaletą naszego biura jest rzetelność, terminowość i lojalność wobecNaszych Klientów- nigdy nie przedkładamy swoich korzyści nad dobroklienta i zawsze szanujemy jego prawo do poufności. Stosowaniempodstawowych zasady etyki zdobyliśmy już zaufanie wielu klientów.Systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez profesjonalneszkolenia gwarantuje, iż nasi eksperci są…
  ul. Światowida 47 Białołęka
 • Kancelaria NCWR Elżbieta Schmidtke

  Kancelaria NCWR N ieruchomości,C onsulting, W yceny, R egulacje stanów prawnychOferujemy usługi w zakresie:wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, znaków towarowych i innych regulacji stanów prawnych nieruchomości (zwroty na rzecz byłych właścicieli) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kontakt:Kancelaria NCWRElżbieta Schmidtke 02-858 Warszawa, ul. Transportowców 16a tel. (0 22) 894 41 28 fax. (0 22) 894 41 99 tel. kom. 0 601 339 050E-mail:
  ul. Transportowców 16 Ursynów
 • Wycena Nieruchomości Radosław Kornaszewski

  Wykształcenie:mgr inż. geodeta (Politechnika Warszawska - 11.07.1995)uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 3604 -nadane dn. 04.12.2001 r.Poszerzone kwalifikacje (odbyte szkolenia):Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowegoAnaliza ekonomiczno-finansowa i wycena przedsiębiorstwPrzynależność do organizacji zawodowych:Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców MajątkowychDorobek zawodowy:nieruchomości lokalowe, domy mieszkalne, działki, rezydencje -kilkaset operatów i ekspertyznieruchomości o charakterze komercyjnym - kilkadziesiąt operatów iekspertyz, m.in.:obiekty biurowe,usługowo-handlowe,produkcyjne i magazynowe,hotele,stacja benzynowaStała współpraca1/2 >>>
  uprawnienia zawodowe nr 3604 Marcelin
 • Wyceny i Ekspertyzy Sp. z o.o.

  Wyceny i Ekspertyzy przygotowujewyceny:lokali mieszkalnych,domów,gruntów niezabudowanych,nieruchomości rolnych i leśnych,nieruchomości komercyjnych (m. in. biurowców, magazynów, lokalihandlowych i usługowych, hoteli),nieruchomości zabytkowych,nieruchomości przemysłowych,nieruchomości niestandardowych,służebności,nakładów,maszyn i urządzeń,przedsiębiorstw.Dla potrzeb:zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,kupna - sprzedaży,informacyjnych,ubezpieczeniowych,księgowych,podatkowych,wniesienia aportu,podziału majątku,sądowych,negocjacji wysokości odszkodowania,ustalenia i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowaniawieczystego,ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej.Ponadto oferujemy:sporządzanie i weryfikację kosztorysów,analizy rynku nieruchomości,doradztwo na rynku nieruchomości,analizy stanu prawnego nieruchomości,sporządzanie biznes planów.
  Ul. Wilcza 42/12 Warszawa
 • Agencja Doradztwa Ekspertyz Budowlanych i Wycen Majątkowych

  AGENCJA OFERUJE DORADZTWO Z ZAKRESU BUDOWNICTWA:-SPORZĄDZANIE EKSPERTYZ I OPINII TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH-PROJEKTUJEMY OBIEKTY BUDOWLANE-NADZORUJEMY I DOKONUJEMY ROZLICZEŃ KOSZTORYSOWYCH OBIEKTÓW I ROBÓT-SPORZĄDZAMY WYCENY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW
  ul. Finlandzka 12 Warszawa
 • JERZY KUHN

  Oferujemy pełny zakres prac projektowych i wykonawczych wdziedzinie teletechniki (telekomunikacja i teleinformatyka). Firmaistnieje od 1990 roku. Właściciel Przedsiębiorstwa, mgr inż.Jerzy Kuhn, posiada uprawnienia budowlane do projektowania ikierowania robotami w telekomunikacji przewodowej bezograniczeń nr 0009/96. Decyzjąz dnia 8 stycznia 2002 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacjinadał mgr inż. Jerzemu Kuhnowi jakopierwszemu w Polsce – tytuł rzeczoznawcy wtelekomunikacji w specjalności telekomunikacjaprzewodowa.
  ul. Indycza 10 Ursynów
 • Iwona Malchrowicz-Kulągowska Rzeczoznawca Majątkowy

  OFERTA SPRZEDAŻY  kontakt e-mail: irminadkart@home.pl orazkontakt telefoniczny kom (+48) 604 229 919skontaktuj sie z nami wówczas prześlemy pełna ofertę cenową!!! ZAPRASZAMY !!!NOWOŚCI :JAN SZUL – malarstwoJESZCZE w ofercie :IWONA SKOWRON -DOBROWOLSKA  oferta prac :     NOWOŚCI : Czubak Joanna, galop, grafika,Polska Borowski Waldemar, Bieghistorii, 2009, akryl, 40x60cmAnita Kwiatkowska, Christoforus II,tempera jajowa na plotnie, 30x30cmAnita Kwiatkowska, Christoforus I,tempera jajowa na plotnie, 30x30cm   BIEŻĄCA OFERTA :1. Awdziejczyk Tomasz, b.t. ,monotypia, technika własna, Polska…
  galeria 8 Warszawa
 • Rzeczoznawca Samochodowy Maszyn i Urządzeń Pachucki Wycena pojazdów, wycena kosztów naprawy

  - wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych wszelkichbranż i typów- wycena środków trwałych i nietrwałychprzedsiębiorstw- ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątemzakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedażyitd)- wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu budowlanego,drogowego, suwnic itp.- kalkulacje kosztów naprawy pojazdów - pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki,kolizje)- poradnictwo techniczne- opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody imotory)- weryfikacje stanu obiektów podwodnych (posiadam uprawnienianurkowe KDP/CMAS)- sporządzanie ocen i opinii …
  Ul. Gen. Bema Józefa 53 Warszawa
 • Rafał Moskwa

  Zakład Wyceny NieruchomościRafał Moskwatel.: +48 606 627 645Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 m. 3602-797 Warszawae-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby gozobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Wycena nieruchomościWycena mieszkańWycena domówWycena działekWycena obiektów biurowychWycena magazynówWycena inwestycjiWycena elektrowniWycena kopalń... SZYBKOWszystkie usługi realizujemy w najbliższym możliwy terminie.RZETELNIENasze wyceny wykonane są zawsze dokładnie i wnikliwie.KOMPLEKSOWOOferujemy pełen zakres usług©2014 RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY RAFAŁ MOSKWA
  Komisji Edukacji Narodowej 47 Grabów
 • Agencja Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami RECOM

  Kupno nieruchomości wiąże się z koniecznością podejmowania trudnychdecyzji. Jakich? Przekonaj się sam.Okna dachowe muszą odznaczać się wysoką jakością i odpornością nawiele czynników, dlatego warto wiedzieć na jakie ich parametryzwracać uwagę.Nowe inwestycje budowlane charakteryzują się szeregiem właściwości,dzięki którym budynki są bezpieczne, komfortowe i piękne.Torby wykonane ze skóry naturalnej mają niepowtarzalny iponadczasowy charakter. Jeśli chcesz wyglądać modnie i elegancko –postaw na szlachetne materiały.Obecnie w wystroju wnętrz królują innowacyjne rozwiązania. Jeśliplanujesz zmienić coś…
  Ul. Wojska Polskiego 92 Warszawa
 • Biuro wycen i obługi nieruchomości Eligiusz Glinicki Rzeczoznawca majątkowy

  Oferuję profesjonalne usługi w zakresie: Wyceny nieruchomości: mieszkalnych: lokale mieszkalne, domy, rezydencje, komercyjnych m.in.: biurowych, przemysłowych, usługowych, magazynowych, rolnych i leśnych, działek niezabudowanych o dowolnym charakterze, ograniczonych praw rzeczowych. Określania wartości dla celów: bankowych - zabezpieczenie kredytu, sprzedaży, kupna, zamiany, opłat skarbowych (spadki,  darowizny, zasiedzenia), przekształcenia praw do lokali, ubezpieczenia obiektów budowlanych, ustalenia wysokości odszkodowań, ustalenia wysokości opłat planistycznych i opłat adiacenckich, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji…
  Warszawa ul. Polna 10/14 lok. 22 Warszawa
 • Agencja Nieruchomości Brodno

  Agencja Nieruchomości Brodno NieruchomościWarszawaNasze biuro obrotu nieruchomościami działa od1991r.Do grudnia 2009r. jako Agencja Nieruchomości Bródno.Nieruchomości Warszawa to nasza specjalność. Pośredniczymy wtransakcjach na terenie całej Stolicy.Obsługujemy przede wszystkim dzielnice i miasta jej północnejstrony:Białołęka w tym Tarchomin, Choszczówka, Płudy, KobiałkaTargówek w tym Bródno, ZaciszePraga Północ w tym Praga II, Stara Pragaokolice Warszawy w tym Marki, Ząbki, Zielonka, Jabłonna iinneZatrudniamy licencjonowanych Pośredników w obrocienieruchomościami.Wszyscy Pośrednicy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OCna terenie RP w Generali…
  ul. Bazyliańska 20 Warszawa
 • Licencjonowany Rzeczoznawca Majątkowy RAG Renata Glijer

  Zastanawiałeś się kiedyś ile tak naprawdę wart jest twój dom?Myślałeś o sprzedaży samochodu, komputera, lub jakiegokolwiekwartościowego przedmiotu? A może masz w domu zbędne rzeczy, októrych myślisz, że nie mogą być zbyt wiele warte i nadają sięwyłącznie do wyrzucenia. Jeśli chcesz poznać prawdziwą cenę twojejwłasności portal www.wyceny.pl jest właśnie dla Ciebie. Nawww.wyceny.pl dowiesz się ile wart jest Twój dom, będziesz go mógłporównać z innymi ofertami. Dowiesz się na ile wyceniono twójmajątek,…
  Kołłątaja Hugona 28 Warszawa
 • Kancelaria NCWR Nieruchomości, Consulting, Wyceny, Regulacje Stanów Prawnych

  Kancelaria NCWR N ieruchomości,C onsulting, W yceny, R egulacje stanów prawnychOferujemy usługi w zakresie:wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, znaków towarowych i innych regulacji stanów prawnych nieruchomości (zwroty na rzecz byłych właścicieli) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kontakt:Kancelaria NCWRElżbieta Schmidtke 02-858 Warszawa, ul. Transportowców 16a tel. (0 22) 894 41 28 fax. (0 22) 894 41 99 tel. kom. 0 601 339 050E-mail:
  ul. Transportowców 16 Ursynów
 • Deck Consulting Rzeczoznawcy, biegli

  DECK Consulting sprzedaje nowe samochodynajlepszych marek premium. Naszą specjalizacją jest marka BMW. Co naszą ofertę odróżnia od konkurencji:- oferujemy wyłącznie fabrycznie nowe samochody bez przebiegu,- w ciągłej sprzedaży posiadamy fabrycznie nowe samochody na stoku,gotowe do natychmiastowego odbioru,- realizujemy zamówienia na fabrycznie nowe samochodu do produkcjiw fabrykach BMW według indywidualnej konfiguracji klientów, którychodbiór następuje u dealerów na terenie Polski- samochody objęte są fabryczną gwarancją realizowaną przezwszystkie ASO BMW w Polsce,- nasze…
  Nowy Świat 41 Warszawa
 • Anna Krasowska Wycena Nieruchomości

    Oferujemy usługi wyceny dla różnych celów: - wycena nieruchomości lokalowych oraz spółdzielczo-własnościowychpraw do lokali- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych- wycena nieruchomości rolnych i leśnych- wycena nieruchomości komercyjnych- świadectwa energetyczne- inne Sporządzamy również opracowania, które nie sąoperatami szacunkowymi, dotyczące: - rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku- efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju- skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych- oznaczania przedmiotu odrębnej własności- bankowo - hipotecznej wartości…
  ul. Samarytanka 1 Warszawa
 • Harbuz Butruk Wyceny Nieruchomości

  Oferujemy usługę wyceny nieruchomości sporządzanych w formieoperatów szacunkowych, m in.:lokali mieszkalnychbudynków mieszkalnychlokali użytkowych takich jak lokale: biurowe, handlowe,magazynowe, przemysłowe, produkcyjnenieruchomości komercyjne na terenie całej Polski (hotele,stacje benzynowe, biurowce, centra i galerie handlowe i wieleinnych)inwestycje deweloperskieanalizy opłacalności inwestycjinieruchomosci nietypowe (złoża, składowiska, elektrownie itp.)nieruchomości niezabudowaneodszkodowania ( za bezumowne korzystanie, utracone korzyści,służebności przesyłu, za wywłaszczenie, pod drogi, za zwrotnieruchomości i inne)maszyny i urządzenia oraz inne środki trwałeprzedsiębiorstwa, marka, know-how, znak towarowyWyceny sporządzane sa…
  Karwińska 32 Mokotów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Warszawa