Ulica Panasa Henryka - Olsztyn

  • JGValue Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy

    Doświadczenie zawodoweAbsolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztyniena WydzialeNauk Ekonomicznych, kierunek Zarządzanie Nieruchomościami, A.D.2004.Praca magisterska pod tytułem Wycena marki jako składnika środkówniematerialnych i prawnych. Studia podyplomowe z zakresuzarządzaniaprzestrzenią i środowiskiem. Ponad 5 letnie doświadczenie zawodowew zakresie szacowania nieruchomości na stanowisku asystentarzeczoznawcy majątkowego.Szkolenia i kursyProcedury warsztatowe wyceny nieruchomości w podejściuporównawczym -metoda porównywania parami - czerwiec 2010 r.Procedury warsztatowe wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym-metoda korygowania ceny średniej - wrzesień 2010 r.Szkody na…
    Ul. Panasa Henryka Olsztyn
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Panasa, Olsztyn