Ulica Krasickiego Ignacego - Olsztyn

  • Kader Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości Kosiorek

      O mnieProwadzę działalność gospodarczą pod nazwą KADER WycenaNieruchomości od 1994 roku świadcząc profesjonalne usługi zzakresu wyceny nieruchomości do wszystkich celówWyceny nieruchomości wykonuję osobiście jakorzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe nr 815nadane przez Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w 1994roku,  zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa polskiego oraz standardami zawodowymi PolskiejFederacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców  Majątkowych.Współpracuję z innymi specjalistami, związanymiz  rynkiem nieruchomości, zapewniającKlientom    kompleksową obsługę.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania ozamówieniach publicznych na podstawie art. 19 ustawyo …
    Ul. Krasickiego Ignacego 1 Olsztyn
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Krasickiego, Olsztyn