Ulica Leonarda - Kielce

  • PA FORMAT

    Poprzez dzialania przedprojektowe pomagamy określić potencjałdziałki w kontekście planowanej inwestycji, biorąc pod uwagęprzyszłe koszty i możliwe zyski.Pomagamy w zaptymalizowaniu funkcji, programu i doborze technologiiwykonania obiektu. Przeprowadzamy analizy możliwości realizacjiinwestycji ze względu na ograniczenia prawne, funkcjonalne iprzestrzenne. Realizujemy kompleksowo dokumentacje projektowe wraz z wszelkimiwymaganymi prawem budowlanym opiniami, uzgodnieniami, zgodami,których celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, realizacja robótbudowlanych lub przeprowadzenie przetargu.Wykonujemy szereg rozmaitych opracowań dodatkowych, które mogą byćpomocne w sprzedaży lub najmie…
    Leonarda 9 Kielce
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Leonarda, Kielce