Ełk

 • Biuro Nieruchomości Paweł Buczko

  Ważniejsze szkolenia : 1. Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego 2. Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych 3. Wycena nieruchomości wywłaszczanych w celu realizacji inwestycji drogowych 4. Sporządzanie analiz i ekspertyz nie stanowiących operatu szacunkowego w zakresie gospodarki nieruchomościami
  ul. Mickiewicza 17 Ełk
 • PIELA-NIERUCHOMOŚCI s.c.

  Oferuję swoje usługi w zakresie:wyceny nieruchomości leśnych wyceny nieruchomości rekreacyjnych wyceny nieruchomości komercyjnych wyceny nieruchomości rolnych wyceny nieruchomości mieszkaniowych wyceny nieruchomości przemysłowych analizy rynku nieruchomości Określanie wartości nieruchomości do celów:zabezpieczenia kredytów ustalenia ceny sprzedaży podziału majątku podatkowych określenia opłat za użytkowanie wieczystegruntu sądowych spadkowych dla amortyzacji środków trwałych
  ul. Mickiewicza 15 Ełk
 • Wycena Nieruchomości Maszyn i Urządzeń Paweł Moskwa

  Wycena nieruchomości, maszyn urządzeń i pojazdów w celu:- zabezpieczenie wierzytelności banków,- określenie wartości do ustalenia ceny sprzedaży lub zakupu,- amortyzacja środków trwałych,- na potrzeby sprawozdań finansowych,- wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu),- na potrzeby sądu,- na potrzeby innych ustaw i celów.Opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego.Wykonywanie inwentaryzacji budynków oraz określanie wysokościudziałów u nieruchomości wspólnej.Współpracując z przedstawicielami różnych zawodów wykonujemyanalizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji.Opracowania sporządzane są w postaci operatów szacunkowych,…
  Ul. Barlickiego Norberta 23 Ełk
Sprawdź jakie kody pocztowe są w