Bodzechów

  • Madauto Sławomir Madej. Rzeczoznawca samochodowy.

    Madauto oferuje specjalistyczne usługi w zakresie rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urządzeń dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw na terenie województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych, w szczególności w rejonie miast: Lipsko, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Starachowice, Skarżysko Kamienna, Staszów. Firma zajmuje się opiniowaniem stanu technicznego pojazdów, sporządzaniem kosztorysów napraw powypadkowych i wycen samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i drogowych oraz ciągników i sprzętu rolniczego w celu przedłożenia w urzędzie celnym, wydziale…
    Boernera 10 Ostrowiec Świętokrzyski
  • Zapytaj o ofertę

    1. Wycena nieruchomości gruntowych :·    działek gruntu,·    działek rolnych,·    działek leśnych,2. Wycena nieruchomości lokalowych :·    lokali mieszkalnych,·    lokali użytkowych (garażowych, usługowych,handlowych),3. Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych :·   budynków mieszkalnych jednorodzinnych,·   budynków : biurowych, handlowych, usługowych,magazynowych,·   kamienic,·   budynków użyteczności publicznej : szkół, sądów,·   stacji benzynowych,4. Wycena ograniczonych praw rzeczowych : ·  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalumieszkalnego, ·  służebności gruntowych,·   służebności przesyłu, 5. Mapy dla różnych potrzeb :·    mapy sytuacyjno-wysokościowe do celówprojektowych:       -w…
    ul. Leśna 124 Bodzechów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Bodzechów